เปิดงบฯ เกี่ยวกับ 'สุนัขทรงเลี้ยง' 26 โครงการ 109 ล้าน ช่วงปี 55 - 63 ตั้งแต่ค่าแอร์ กรง เครื่องช่วยฝึก สิ่งอำนวยความสะดวก 

เปิดงบประมาณเบื้องต้น 26 โครงการ ช่วงปี 55 - 63 เกี่ยวกับ "สุนัขทรงเลี้ยง" มูลค่า 109 ล้านบาท ตั้งแต่ค่าแอร์ ค่าปรับปรุงห้อง  อุปกรณ์ฝึก กรง ก่อสร้างอาคาร จนถึง พานพุ่ม/แพขมา อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟูฟู

16 มี.ค.2564 จากเพจ 'ข้ารักเจ้า' เปิดเอกสารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับ ห้องทรงงาน และห้องสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือน มกราคม 2563 โดยงานนี้มีราคากลางราว 20 ล้านเศษ โดยเฉพาะข้อมูลการติดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU 3 ชุด ขนาด 18,000 BTU 15 ชุด ขนาด 12,000 BTU 1 ชุด แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 12,000 BTU 4 ชุด รวม 589,400 บาท จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์นั้น

สำหรับเอกสาร ดังกล่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยาว 65 หน้า นอกจากนี้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการประวัติศาสตร์ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองและผู้เกาะติดประเด็นสถาบันกษัตริย์ ระบุว่าห้องประทับดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่า "เพื่อเป็นการรับรอง ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะเข้าทรงงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" และเนื่องจากเป็นการประกวดราคาแบบปกติ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาถึง 10 ราย ทำให้ผลสุดท้ายผู้ชนะเสนอราคาที่ 15.6 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 25 % ทำให้ประหยัดงบประมาณเงินภาษีไปได้เกือบ 5 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าจ้างในการออกแบบ 1.3 ล้านจึงใช้งบไปเพียงไม่ถึง 17 ล้านบาทเท่านั้น

เมื่อไปสืบค้นเว็บไซต์ actai.co ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ ด้วยคำว่า "ห้องสุนัขทรงเลี้ยง" ผลจากการสืบค้นวันที่ 16 มี.ค.64 พบอีก 2 โครงการคือ

 • จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพร้อมพื้นปูกระเบื้องลายไม้ แบบม้วนในห้องสุนัขทรงเลี้ยง โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ: 57125228092 วันที่ทำสัญญา 24/12/2558  วงเงินสัญญา 95,581 บาท หน่วยงานที่ประกาศ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จ้างปรับปรุงพระตำหนัก ห้องสุนัขทรงเลี้ยง ห้องราชองครักษ์ ห้องพระภูษา ประตูรั้ว พระตำหนักธนาซิตี้ บางพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 62077588057 วันที่ทำสัญญา 03/09/2562 วงเงินสัญญา 11,100,000 บาท หน่วยงานที่ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขณะที่หากสืบค้นเฉพาะคำว่า "สุนัขทรงเลี้ยง" พบ 26 โครงการที่ค้นพบ ใน 11 หน่วยงาน งบประมาณรวม 109,540,156.00 บาท ช่วง 27/12/2555 - 06/08/2563 ประกอบด้วย

 • จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงเลี้ยงสุนัขทรงเลี้ยง ๙๐๘ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ: 63027085167 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี คัดเลือก งบประมาณ 2,846,000.00 บาท
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกสุนัขทรงเลี้ยง รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 63087349516 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 494,000.00 บาท 
 • จ้างเตรียมสถานที่สำหรับฝึกสุนัขทรงเลี้ยง หลักสูตรสุนัขอารักขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 61067013429 องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัด ระยอง เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 45,330.00 บาท 
 • ซื้อสป.เครื่องช่วยฝึกสำหรับการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ: 58096287027 กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด นครปฐม ตกลงราคา งบประมาณ 10,000.00 บาท 
 • จ้างงานก่อสร้างอาคารสุนัขทรงเลี้ยงและอาคารสุนัขใหญ่ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ: 60026038762 กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร พิเศษ งบประมาณ 15,800,000.00 บาท
 • ซื้อกรงสุนัขทรงเลี้ยงสำหรับใช้งานบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ: 58076034116 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี พิเศษ งบประมาณ 359,520.00 บาท 
 • ซื้อกรงสุนัขทรงเลี้ยงสำหรับใช้งานบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ: 58076004891 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี พิเศษ งบประมาณ 194,740.00 บาท
 • จ้างทำพิมพ์ หล่อรูปต้นแบบ หล่อไฟเบอร์กลาสและเขียนสีสุนัขทรงเลี้ยง โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ: 60086209023 กรมศิลปากร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตกลงราคา งบประมาณ 60,000.00 บาท 
 • จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพร้อมพื้นปูกระเบื้องลายไม้ แบบม้วนในห้องสุนัขทรงเลี้ยง โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ: 57125228092 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตกลงราคา งบประมาณ 95,581.00 บาท
 • จ้างก่อสร้างอาคารคอกสุนัขทรงเลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ค่ายมหาสุรสิงหนาท จว.ระยอง โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ: 60026214177 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี พิเศษ งบประมาณ 1,002,500.00 บาท
 • ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารโรงเรือนคลุมกรงสุนัขทรงเลี้ยงบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ: 57125175658 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี พิเศษ งบประมาณ 729,900.00 บาท 
 • จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณ ฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เลขที่โครงการ: 61127001470 องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 26,700.00 บาท 
 • จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณ ฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 61127002238 องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 22,000.00 บาท
 • จ้างเหมาทำพิมพ์ หล่อรูปต้นแบบ หล่อไฟเบอร์กลาส และเขียนสีสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ: 60066027761 กรมศิลปากร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตกลงราคา งบประมาณ 38,000.00 บาท 
 • จ้างปรับปรุงพระตำหนัก ห้องสุนัขทรงเลี้ยง ห้องราชองครักษ์ ห้องพระภูษา ประตูรั้ว พระตำหนักธนาซิตี้ บางพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 62077588057 กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,200,000.00 บาท
 • จ้างงานปรับปรุงอาคารรั้ว ระบบระบายน้ำและพื้นที่กลุ่มอาคารสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 งาน เลขที่ วพ.142/2558 โดยวิธีพิเศษ เลขที่โครงการ: 58096032398 กรมชลประทาน จังหวัด นนทบุรี พิเศษ งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับ ห้องทรงงาน และห้องสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ: 63017520571 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
 • จ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณคอกสุนัขทรงเลี้ยง และบริเวณที่อนุบาล ไม้ขุดล้อมริมคลองดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 62067013473 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัด กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 40,660.00 บาท
 • ซื้อพานพุ่ม/แพขมา/อาหารว่างเพื่อใช้ต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 62017475391 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,425.00 บาท 
 • จ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างอาคารสุนัขทรงเลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก(หลังที่ 1)พื้นที่ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ: 61107063716 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี คัดเลือก งบประมาณ 9,784,000.00 บาท 
 • จ้างงานปรับปรุงอาคารสุนัขทรงเลี้ยง อาคารสุนัขใหญ่ อาคาร MC และอาคารยิมข้าราชบริพารและนอนนายทหาร (PHASE 3) พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 61097332503 กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 42,000,000.00 บาท
 • สอบราคาจ้างซ่อมอาคารคอกสุนัขทรงเลี้ยง หมายเลข ๙๖/๒๐ ของ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เลขที่โครงการ: 55125078015 กองทัพบก จังหวัด นครราชสีมา สอบราคา งบประมาณ 984,800.00 บาท
 • จ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสุนัขทรงเลี้ยง(หลังที่ ๑)เพิ่มเติม ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จว.ระยอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก  เลขที่โครงการ: 62097484607 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี คัดเลือก งบประมาณ 2,380,000.00 บาท
 • จ้างติดตั้งกรงสุนัขทรงเลี้ยงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนเพิ่มเติม ในเขตพระราชฐาน พื้นที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่โครงการ: 60086101523 กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี ตกลงราคา งบประมาณ 264,000.00 บาท
 • จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับจัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 62087429079 องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 41,000.00 บาท 
 • จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับจัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 62087433724 องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000.00 บาท

หมายเหตุ : ประชาไท ดำเนินการปรับแก้พาดหัวเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์