Skip to main content
sharethis

ศบค.แถลงไทยพบป่วยเพิ่ม 100 คน สะสม 27,594 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน สะสม 90 คน เคาะมาตรการสงกรานต์ 2564 งดสาดน้ำ งดปะแป้ง งดกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึง 31 พ.ค. และลดมาตรการกักตัวเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน

19 มี.ค. 2564 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แถลงสถานการณ์ COVID-19 วันนี้ทั่วโลกติดเชือ้แล้ว 122 ล้านคน เพิ่มวันเดียว 546,090 คน หายป่วยแล้ว 98 ล้านคน และเสียชีวิต 2.7 ล้านคน โดยสหรัฐฯ ยังติดเชื้อมากสุด 30 ล้านคน รองลงมาคือ บราซิล และอินเดีย ไทยอยู่อันดับที่ 115 ของโลก

ส่วนสถานการณ์ในไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 100 คน แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 96 คน และติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 คน รวมป่วยสะสม 27,594 คน หายป่วยแล้ว 26,450 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมสะสม 90 คน

สำหรับผู้เสียชีวิต เป็นผู้ป่วยหญิง สัญชาติไทย อายุ 53 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีโรคประจำตัวเบาหวาน กล้ามเนื้อหัวใจตาย และปอดอักเสบ ป่วยที่ จ.สมุทรสาคร โดยไทม์ไลน์ วันที่ 28 ม.ค. เริ่มมีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาในวันที่ 2 ก.พ. ก่อนตรวจพบ COVID-19

วันที่ 3 ก.พ. ส่งตัวไปโรงพยาบาลใน กทม. ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอด โดย 1 สัปดาห์ก่อนเสียชีวิต รักษา DM/MI เกล็ดเลือดต่ำ พบมีเลือดออกทางสมอง มีการติดเชื้อในกระแสเลือด และในวันที่ 17 มี.ค. ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและเสียชีวิต

บางแคพบเชื้อ COVID-19 ในน้ำเสียตลาด 4 แห่ง 

สำหรับผู้ป่วยใหม่วันนี้เป็นผู้ติดเชื้อใน จ.สมุทรสาคร 47 คน แบ่งเป็น 48.96% กทม. 22 คน คิดเป็น 22.92% และจังหวัดอื่น ๆ 27 คน คิดเป็น 28.13% สำหรับเคสตลาดบางแคตรวจแล้ว 12,649 คน ติดเชื้อ 372 คน และกระจายไปอีก 10 จังหวัด พบเชื้อในน้ำเสียในตลาด 4 แห่ง จาก 7 แห่ง จึงฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กลุ่มเสี่ยงแล้ว 961 คน และออกบัตรรับรองผลตรวจ COVID-19 ก่อนอนุญาตให้ผู้ค้าเข้าขายในตลาด

เคาะมาตรการสงกรานต์ 2564 งดสาดน้ำ งดปะแป้ง งดกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึง 31 พ.ค. และลดมาตรการกักตัวเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) แถลงว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เคาะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เป็นครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2564

สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค. พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง ตั้งแต่ 17 มี.ค. เป็นต้นไป ขณะที่พื้นที่สีเหลืองมี 14 จังหวัด และพื้นที่สีเขียว 54 จังหวัด

สำหรับกิจการกิจกรรมต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยพื้นที่สีส้ม เปิดกิจการกิจกรรมไม่เกิน 23.00 น. สีเหลืองเปิดได้ไม่เกิน 24.00 น.เท่านั้น อย่างอื่นเปิดได้ตามปกติ 

นอกจากนี้ ศบค.ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข ว่าแผนการให้วัคซีนแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2564 มีวัคซีน Sinovac เข้ามา 2 ล้านโดส เข้ามาแล้ว 2 แสนโดส

ระยะที่ 2 วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2564 มี Astra zeneca 26 ล้านโดส และ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป จะมีอีก 35 ล้านโดส

บางจังหวัดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว 100%

สำหรับเป้าหมายในการให้วัคซีน COVID-19 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ระยะแรก เมื่อวัคซีนมีจำกัด จะแบ่งให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค COVID-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากและเพียงพอ จะให้วัคซีนกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ที่เหลืออยู่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกเหนือจากกลุ่มหน้าด่าน ผู้ประกอบอาชีพภาคท่องเที่ยว ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ประชาชนทั่วไป นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และแรงงานในอุตสาหกรรม ภาคบริการ

บางจังหวัดฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว มีเพียงไม่กี่แห่งที่ต่ำกว่า 100 % ส่วนใหญ่ใกล้ครบ 100 % แล้ว มีเพียง กทม. ที่ฉีดแล้ว 19.4 % เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหลักการ หลังส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยง 100 คน มาคนสมัครใจฉีดเพียง 10 คน จึงต้องมีการปรับวิธีการ

“หลังเริ่มฉีดวัคซีนต่อเนื่อง มีคนมั่นใจในวัคซีนมากขึ้น นายกฯ ฉีดแล้วก็ยังสบายดี ผมเองฉีดก็ไม่มีปัญหาแพ้อะไร”

ปรับรูปแบบของสถานที่กักกัน

การปรับรูปแบบของสถานที่กักกัน พบสถิติคนไทยเดินทางเข้า-ออกประเทศ คนเดียว 7 ครั้งต่อปี ทำให้รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายมาก จึงอาจต้องปรับให้มีการออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2564 คงทุกอย่างเดิมไว้ เป็นระยะเปลี่ยนผ่าน ส่วนระยะที่ 2 วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2564 จะปรับรูปแบบให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม โดยให้ ASQ LQ ALQ รวมกันเป็น AQ (Alternative Quarantine)

ระยะที่ 2 วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2564 เพิ่มความผ่อนคลาย เช่น รับประทานอาหารในห้องอาหารโรงแรมได้ และระยะที่ 3 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ปรับรูปแบบการกักตัว ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ และกำหนดกักตัวเฉพาะบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดเท่านั้น

ลดมาตรการกักตัวเหลือ 10 วัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มาตรการผ่อนคลายกักตัวแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ช่วง วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2564 ระยะที่ 2 วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2564 จะลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ทั้งผู้ที่รับวัคซีนแล้วและยังไม่ได้รับวัคซีน และเมื่อมีความพร้อมจะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน

และระยะที่ 3 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องกักตัวในบางพื้นที่ เนื่องจากได้รับวัคซีนตามเป้าแล้ว และมีการเปิดรับบุคคลที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในระยะเริ่มต้น แต่ยังให้มีการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์

สงกรานต์งดสาดน้ำ-คอนเสิร์ต-ปาร์ตี้โฟม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. สรุปแล้วว่า สงกรานต์ 2564 งดกิจกรรมรวมตัวจำนวนมาก งดสาดน้ำ งดคอนเสิร์ต งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟม เน้นจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย จัดในที่โล่ง เลี่ยงการสัมผัส กิจกรรมอื่น ๆ ให้อยู่ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ที่มาเรียบเรียงจาก: Thai PBS [1] [2]
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net