Skip to main content
sharethis

ครม.ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 3 เดือน พื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ 20 ม.ค.-19 เม.ย.67 พร้อมปรับลดพื้นที่ 2 อ. “ปะนาเระ-รามัน” ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยให้มีการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ แทนเป็นระยะเวลา 8 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น

16 ม.ค.2567  เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จ.ชายแดนใต้ต่อไปอีก 3 เดือนระหว่างวันที่ แต่มีการปรับลดพื้นที่การใช้ลงใน 2 อำเภอคือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และอ.รามัน จ.ยะลา

รายงานระบุถึงการแถลงของ เกณิกา อุ่นจิตร์  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2567 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. ปรับลดพื้นที่อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และอ.รามัน จ.ยะลา ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้แทน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะสถิติการก่อเหตุและการสูญเสียมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ยี่งอ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และอ.สุคิริน จ.ปัตตานี ยกเว้นอ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ และอ.แม่ลาน และจ.ยะลา ยกเว้นอ.เบตง อ.รามัน อ.กาบัง และอ.กรงปินัง ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 (ซึ่งเดิมครบกำหนดวันที่ 19 ม.ค.67) เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติประกาศให้อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และอ.รามัน จ.ยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2567

ทั้งนี้การต่ออายุการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วของรัฐบาล แต่การต่ออายุการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งก่อน (20 ต.ค.66 - 19 ม.ค.67) ครม.มติให้ปรับลดพื้นที่การใช้ใน 3 อำเภอแล้วใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน ได้แก่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และอ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อย่างไรก็ตามให้ประกาศใช้ในพื้นที่ของอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อีกครั้งเนื่องจากมีสถิติความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยอ้างถึงสถิติความรุนแรงในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีเพิ่มขึ้น

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net