Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงาน TUC ของอังกฤษ เตือนรัฐบาลอย่าเพิกเฉยต่อการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดต่อคนทำงาน LGBT ในสถานที่ทำงาน


ที่มาภาพประกอบ: AMANDA DEN HARTOG/THE ITHACAN

เมื่อช่วงเดือน ก.ค. 2564 สภาสหภาพแรงงานสหราชอาณาจักร (TUC) และองค์กรแรงงานอีก 39 แห่ง ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีและความเท่าเทียม คัดค้านการที่รัฐบาลจะยกเลิกแผนปฏิบัติการ LGBT และยุบคณะที่ปรึกษา LGBT ที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561

TUC ระบุว่าคนทำงานที่เป็น LGBT เกือบ 2 ใน 5 ราย ในสหราชอาณาจักรถูกเพื่อนร่วมงานคุกคามหรือเลือกปฏิบัติ 1 ใน 4 ถูกเลือกปฏิบัติโดยผู้จัดการ และประมาณ 1 ใน 7 ถูกเลือกปฏิบัติจากลูกค้าหรือผู้ป่วย (กรณีสถานพยาบาล) นอกจากนี้ คนทำงาน LGBT 7 ใน 10 คนเคยประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศ – และผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ 1 ใน 8 เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืนในที่ทำงาน

TUC แนะนำให้รัฐบาลปรึกษากับสหภาพแรงงานในการวางกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานปลอดภัยสำหรับ LGBT ทุกคน รัฐบาลควรแนะนำภาคธุรกิจปกป้องคนทำงานจากการล่วงละเมิด ทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า นอกจากนี้ยังควรให้นายจ้างจัดตั้งฝ่ายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานอย่างเป็นทางการ และควรคืนอำนาจให้ศาลแรงงานสามารถให้คำแนะนำในแก่นายจ้าง เพื่อขจัดวัฒนธรรมของการกลั่นแกล้งและการล่วงละเมิดในที่ทำงาน

TUC ยังเรียกร้องให้มีการสรรหาคณะที่ปรึกษา LGBT ใหม่ โดยมีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและควรมีตัวแทนจากสหภาพแรงงานด้วย 

"เรามองว่ารัฐบาลต้องไม่เพียงแค่ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT เท่านั้น แต่ควรเป็นผู้นำให้ภาคธุรกิจสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความปลอดภัย ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน เพื่อให้ LGBT สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง" TUC ระบุไว้ในจดหมายเปิดผนึก


ที่มาเรียบเรียงจาก
Union leaders warn government not to ignore workplace discrimination and harassment against LGBT workers (TUC, 19 July 2021)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net