ไม่พลิกโผ ‘ชลน่าน’ ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

พรรคเพื่อไทย ลงคะแนนเลือก ‘ชลน่าน’ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต่อจากสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งประกาศลาออกในที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พร้อมประกาศก้อง ประสานพลังคนทุกรุ่น ปรับตัวให้เท่าทันโลก และทำลายอำนาจเผด็จการซ่อนรูป เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับประเทศ

ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เพื่อไทย

28 ต.ค. 64 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานวันนี้ (28 ต.ค.) เมื่อเวลา 16.50 น. สืบเนื่องจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระหว่างการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทย ที่ จ.ขอนแก่น ก่อนที่ต่อมา ได้มีวาระการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ขณะที่ผลการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคฯ คนใหม่ในที่ประชุม เลือก นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ จำนวน 23 คน  

ประสานกับคนรุ่นใหม่-ทำลายอำนาจเผด็จการ

ชลน่าน แถลงหลังการประชุมพรรคว่า การทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน จะทำหน้าที่ในการประสานไปกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย และ คณะ กก.บห. ทุกคนจะทำงานร่วมคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก แพทองธาร ชินวัตร มาเป็นประธานที่ปรึกษาฯ ในการประสานงานกับคนรุ่นใหม่ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยไปพร้อม คณะ กก.บห. 

ชลน่าน กล่าวต่อว่า ประชาชนตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และศรัทธาต่อระบอบการประชาธิปไตย ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทำงานอันไร้ประสิทธิภาพ ไร้วิสัยทัศน์ ขาดความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งของประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่ตรงจุด “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมา  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ล้วนทำให้เกิดความเสียหายซ้ำซาก 

ชลน่าน กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทย พร้อมใช้สรรพกำลังทุกภาคส่วน และประสบการณ์จากในอดีต ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พลังประชาชน มาใช้แก้ปัญหาร่วมกับพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อไปสู่อนาคตที่สดใส และมั่นคง 

“พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นในการนำเอาองค์ความรู้ของคนรุ่นเก่า บวกกับความกระตือรือร้น มันสมองอันเป็นเลิศของคนรุ่นใหม่ มารวมผสานกันเพื่อหาทางออก หาทางแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ ที่หมักหมมสะสมอยู่ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยที่มีเผด็จการครอบงำ ซึ่งเป็นการปิดกั้นพลังสมองของประชาชนคนรุ่นใหม่ ทำให้เขาไร้สิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดในการที่จะคิด เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทะลุทะลวง ทำลายสิ่งเหล่านี้ ระเบิดพลังสมองของคนรุ่นใหม่” ชลน่าน กล่าว 

ชลน่าน กล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ขอสัญญา แต่จะลงมือทำโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า พรรคเพื่อไทย พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจในการตอบสนองต่อประชาชน ให้เป็นความจริงตามสโลแกน 'พรรคเพื่อไทย หัวใจเพื่อประชาชน และพรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน'

ชลน่าน ระบุว่า พรรคจะเร่งปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำงานร่วมกับทุกเจเนอเรชัน เพื่อสร้างความเข้าใจในความแตกต่างที่หลากหลาย และนำมาทำเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เร่งจัดเตรียมนโยบายในทุกมิติ การศึกษา การเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประชาธิปไตย ฯลฯ โดยให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาประชาชนทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ปัจจุบัน ประเทศเราไม่ได้เผชิญแค่ความมั่นคงทางทหาร แต่กำลังจะเจอภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ทั้งโรคระบาด เทคโนโลยี disruption เรื่องสงครามเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาชน พาประเทศออกจากวิกฤต ผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

“เราจะทำลายอำนาจเผด็จการที่แฝงเร้นในรัฐธรรมนูญ ตราบใดที่ผู้ถืออำนาจยังคงอยู่ เผด็จการ ซ่อนรูป เราตระหนักดีว่านี่เป็นการสร้างทุกข์ให้กับประชาชน ดังนั้น ในวันนี้พรรคเพื่อไทย จึงอาสานำมา เพื่อลดทุกข์ สร้างสุขให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้เราพร้อมเข้ามาแบกรับภารกิจด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างพรุ่งนี้ชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน” ชลน่าน ทิ้งท้าย 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 23 คน

 1. นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค
 2. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค
 3. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค
 4. นายจุลพันธ์   อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
 5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค
 6. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค
 7. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รองเลขาธิการพรรค
 8. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ รองเลขาธิการพรรค
 9. นางมนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค
 10. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค
 11. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค
 12. นายนพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค
 13. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค
 14. นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค
 15. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค
 16. นายจักรพงษ์   แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 17. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค
 18. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค
 19. นางสาวจิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค
 20. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการบริหารพรรค
 21. นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค
 22. นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี กรรมการบริหารพรรค
 23. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารพรรค 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์