Skip to main content
sharethis

ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญามีมติไม่ให้ทนายอานนท์ได้ประกันตัว แม้ว่าฝ่ายจำเลยจะเสนอเงื่อนไขไม่ออกจากบ้าน 24 ชั่วโมงแล้วก็ตาม

9 พ.ย.2564 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า วันนี้เมื่อเวลา 10.45 น. ทนายความของอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลอาญา รัชดาฯ ในคดี “เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย” หรือม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และ #ม็อบ14ตุลา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563

การยื่นประกันตัวอานนท์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญาได้มีคำสั่งไม่เพิกถอนประกันอานนท์ในคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร และศาลได้วางเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าอานนท์จะต้องไม่ออกนอกเคหสถานตลอด 24 ชั่วโมงเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แต่ได้มีการยื่นประกันตัวใน 2 คดีที่มีการยื่นขอประกันตัวในวันนี้ด้วย แต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันโดยอ้างว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง

หลังจากทนายความยื่นคำร้องไปในช่วงสาย ต่อมาเวลา 15.30 น. ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวอานนท์ในทั้งสองคดีอีกครั้ง โดยท้ายคำสั่งศาลลงนามโดย มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ และคำสั่งของศาลครั้งนี้ระบุว่า

“ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลนี้เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยตลอดมา จนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้ เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีตามที่ปรากฏแล้ว ยังเห็นว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม คงให้ขังจำเลยไว้ โดยเหตุเกรงว่าจำเลยจะก่อเหตุร้าย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 (3) เช่นเดิม”

ศูนย์ทนายฯ ระบุว่าการยื่นขอประกันตัวอานนท์ในวันนี้สำหรับคดี #ม็อบ14ตุลา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ส่วนในคดี “เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย” หรือม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 นับเป็นครั้งที่ 8 แล้ว และขณะนี้อานนท์ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมา 91 วันแล้ว

ศาลไม่ถอนประกัน 'ทนายอานนท์' คดี 19 กันยาทวงคืนอำนาจราษฎร แต่อีก 2 คดีไม่ให้ประกัน

ไม่ให้ประกัน แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าจะก่ออันตรายหรือหลบหนีได้อย่างไร

ศูนย์ทนายความฯ ลงรายละเอียดของคำร้องขอประกันตัวอานนท์ครั้งนี้ว่า ทนายความได้ระบุเหตุผลที่ยื่นขอประกันตัวซ้ำอีกครั้งว่า เนื่องจากศาลที่พิจารณาการเพิกถอนประกันตัวอานนท์ในคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรเมื่อวันที่ 5พ.ย. มีคำสั่งไม่เพิกถอนประกันและกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือห้ามออกนอกเคหสถานตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงต้องติดกำไล EM เพื่อติดตามตัวไว้แล้ว

ในคำร้องระบุว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นข้อเท็จจริงใหม่และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งย้อมมีผลเพิมเติมให้การพิจารณาของศาลในการขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในคราวนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคราวก่อนๆ ได้

นอกจากนั้นในคำร้องยังระบุอีกว่า หากศาลเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการอื่น จำเลยขอเสนอเงื่อนไขว่าจะอยู่ในเคหะสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการประกอบอาชีพทนายความ หรือเหตุอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล และยินยอมติดกำไล EM เหมือนที่ศาลในคดี #19กันยาฯ กำหนด และหากศาลเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณคดี จำเลยก็จะปฏิบัติตาม

ในคำร้องยังกล่าวถึงประเด็น “ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1 (3) ที่นำมาจากหลัก กฎหมาย Bait Reform Act of 1984 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้แต่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่คลาดเคลื่อนไปและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยนอย่างร้ายแรง ซึ่ง “อันตราย” ตามฐานความผิดของกฎหมาย Bait Reform Act of 1984 เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังทางกายภาพต่อบุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นทั้งสิ้น ดังนั้นเหตุที่จะใช้ยกเว้นในการไม่ให้ประกันตัวต้องเป็นไปเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินไม่ใช่ความผิดทางการเมืองหรือความมั่นคงขงอรัฐที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ในคำร้องยังระบุอีกว่า ภาระในการพิสูจน์ต้องอยู่กับรัฐไม่ใช่อยู่กับผู้ต้องหาหรือจำเลยอีกด้วย แต่ในคดีนี้โจทก์ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ประการใด ย่อมแสดงให้เห็นวาโจทก์ไม่ได้มีพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะมีเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่าจำเลยจะหลบหนีหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายอื่น

ในท้ายคำร้องระบุว่าหากศาลยังเห็นว่าไม่ได้ข้อเท้จจริงครบถ้วนเพียงพอ ขอให้ศาลกำหนดไต่สวนในวันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. โดยในวันดังกล่าวจําเลยจะต้องถูกเบิกตัวมาที่ศาลอาญาในคดีนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสจําเลยได้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลประกอบการพิจารณาใช้ดุลพินิจสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย

แก้ไขเนื้อหา 21.22 น. : เนื่องจากต้นทางของข่าวจากศูนย์ทนายความฯ มีการแก้ไขในส่วนที่ระบุว่าโจทก์ไม่คัดค้านการประกันเปลี่ยนเป็นฝ่ายโจทก์มีการค้านประกัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net