Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เพื่ออภิปรายรับหลักการ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." ตามที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนกลุ่มรี-โซลูชัน กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,247 คน เป็นผู้เสนอ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เป็น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่มีสาระสำคัญคือ ยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และรื้อระบบองค์กรอิสระ

โดยการออกเสียงลงคะแนนวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการในวันที่ 17 พ.ย. ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 83 เสียง

อย่างไรก็ตามผลลงมติโดยที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติรับหลักการ 206 เสียง ไม่รับหลักการ 473 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ทำให้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ผ่านวาระ 1

โดยการอภิปรายตลอดวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

พริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนกลุ่มรี-โซลูชัน กล่าวว่า ส.ว.มีปัญหาทั้งที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่มีอำนาจมากโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่ผ่านมาก็ไม่เคยถ่วงดุลการบริหารของรัฐบาล แต่เป็นประชาชนที่ออกมาทักท้วงทั้งเรื่องเรือดำน้ำและการจัดสรรวัคซีน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกลายเป็นข้อจำกัดของรัฐบาลที่จะออกนโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์และวิกฤติแต่หากไม่ทำตามก็อาจถึงขั้นรัฐมนตรีถูกถอดออกจากตำแหน่ง

"ประเทศควรจะมียุทธศาสตร์ แต่สิ่งที่ไม่ควรมีคือยุทธศาสตร์ คสช." ณัชปกร นามเมือง จาก iLaw ตอบข้อชี้แจงเรื่องการเสนอให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศออกจากรัฐธรรมนูญ 2560 ตามข้อเสนอ #รื้อระบอบประยุทธ์ เพราะแผนเหล่านี้ไม่ชอบธรรมทั้งในแง่ที่มา การนำไปปฏิบัติ และแนวทางที่จะบังคับใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้านำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไปจนถึงสถาบันศาล ทั้งนี้เขายืนยันว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อครอบงำศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแต่อย่างใด ส่วนข้อเสนอการลบล้างผลพวงการรัฐประหารคือการยกเลิกการรับรองอำนาจของคณะรัฐประหารและการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารเพื่อป้องกันการรัฐประหารในภายภาคหน้า

ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายให้เหตุผลว่าทำไมไทยจำเป็นต้องมี ส.ว.

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net