กรมควบคุมโรคเปิด Timeline ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ 'โอไมครอน' รายแรกในไทย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน รายแรกของประเทศ เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เดินทางมาจากสเปน กรมควบคุมโรคเปิด Timeline ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่าฯ ชายแดนใต้ เตรียมพร้อม 6 แนวทางรับมือ

6 ธ.ค.2564 แถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์และความคืบหน้าการเฝ้าระวังโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลตรวจหาเชื้อโควิด “โอไมครอน” กรณีของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางมาจากประเทศสเปน ซึ่งตรวจยืนยันรอบ 2 ระบุว่า เข้าข่ายติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน 99.92%

ขณะนี้มีประเทศที่พบการแพร่ระบาดของโอไมครอนแล้วกว่า 40 ประเทศ โดยในทวีปเอเชีย พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน รวม 9 ประเทศ ประกอบด้วย ฮ่องกง อิสราเอล สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไทย ที่เพิ่งพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรก ทวีปยุโรป พบแล้ว 17 ประเทศ ทวีปอเมริกาเหนือ พบในสหรัฐและแคนาดา ส่วนทวีปอเมริกาใต้ พบที่บราซิล ประเทศเดียว ทวีปแอฟริกา พบ 10 ประเทศ และทวีปออสเตรเลีย พบในออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่เป็นการพบเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐพบเชื้อจากผู้เดินทางจากแอฟริกาใต้เข้าไปในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซาอุดีอาระเบียมาจากแอฟริกาตอนเหนือ ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินทางมาจากแถบประเทศอาหรับ และรายงานว่าติดเชื้อโอไมครอนรายแรก โดยทุกประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ถึง 1% ของผู้ติดเชื้อในประเทศนั้นๆ แสดงว่ายังไม่มีการระบาดของเชื้อโอไมครอนในประเทศด้วยกันเอง

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์โอไมครอน พร้อมเตือนว่า โอไมครอนอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่การระบาดของโอไมครอน ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิดในแอฟริกาใต้พุ่งทะลุ 3 ล้านรายแล้ว ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ เพื่อบ่งชี้ว่า โอไมครอนแพร่เชื้ออย่างไร และทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือไม่ รวมทั้งประสิทธิภาพของการรักษา และวัคซีนในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว

ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่าฯ ชายแดนใต้ เตรียมพร้อม 6 แนวทางรับมือ

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล กรณีประเทศมาเลเซีย รายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) เป็นรายแรก และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการเน้นย้ำการปฏิบัติ โดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ และผู้นำชุมชน ในการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้

  1. สร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบังคับใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ตามวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมถึงเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของฝ่ายปกครอง ในการสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่
  2. ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการในพื้นที่ชายแดน โดยเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวัง ตรวจตรา และสอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ รวมถึงให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้นำพาและผู้ให้ที่พักพิง
  3. ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ชุมชน โดยดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding) อย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง อาทิ สถานประกอบการ โรงงาน และตลาด เป็นต้น
  4. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสานการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
  5. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมุ่งเน้นกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป รวมถึงเร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนด้วย ทั้งนี้ ให้จังหวัดกำหนดจุดรับบริการฉีดวัคซีน ทั้งรูปแบบ On-Site และรูปแบบ Mobile Unit เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  6. ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยให้ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ และผู้นำชุมชน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกัน

ที่มา : สำนักข่าวไทย และเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์