Skip to main content
sharethis

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ Nitihub ยื่นหนังสือต่อนายกเนติบัณฑิตยสภา ขอแก้ไขข้อบังคับเนติบัณฑิตฯ ว่าด้วยการแต่งกายของทนายความ หลังทนายความหญิงเข้าร้องเรียนต่อสมาคมฯ กรณีถูกผู้พิพากษาตักเตือนเรื่องการใส่กางเกงไปศาลว่าไม่เหมาะสม

9 ธ.ค. 2564 วานนี้ (8 ธ.ค. 2564) เวลา 13.00 น. ที่เนติบัณฑิตยสภา ตัวแทนทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และ Nitihub เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอแก้ไขข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 ข้อ 17 ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายทนายความ ต่อนายกเนติบัณฑิตยสภา สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สนส. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกทนายความหญิงหลายคนซึ่งเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ ว่าถูกผู้พิพากษาตักเตือนเรื่องการสวมกางเกงไปว่าความในศาลว่าไม่เหมาะสม บางรายถูกทนายความฝ่ายตรงข้ามโจมตีและกล่าวหาว่าแต่งกายผิดมารยาททนายความ

โดยก่อนหน้านี้ สนส. ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาและสภาทนายความฯ ขอให้ประกาศแนวปฏิบัติว่าไม่ได้ห้ามทนายความหญิงสวมกางเกง ตามที่สภาทนายความฯ เคยมีหนังสือตอบกลับมายังสนส. แต่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 สำนักประธานศาลฎีกาได้มีหนังสือตอบกลับ เนื้อความระบุว่า “…การแต่งการของบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความในเวลาว่าความนั้น หากบุคคลนั้นมีสิทธิสวมครุยเนติบัณฑิต ย่อมต้องสวมเสื้อครุยนั้นด้วย ตามข้อ 20(4) ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 รวมทั้งต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 17 แห่งข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ด้วย”

สนส. และ Nitihub จึงยื่นหนังสือขอให้กรรมการเจ้าหน้าที่พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ หมวด 3 สิทธิของสมาชิก ข้อ 17 ที่บังคับให้ทนายความแต่งกายตามเพศสภาพและกฎเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยแก้ไขให้ลบเงื่อนไขการแต่งกายออกไป และกำหนดให้ทนายความแต่งกายสุภาพตามสากลก็เพียงพอ

โดยทางสนส. และ Nitihub ได้ทำแคมเปญรณรงค์ผ่านทาง change.org เพื่อให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อในประเด็น "ทนายความหญิงมีสิทธิสวมใส่กางเกงไปศาล" (https://change.org/NitihubxHRLA) โดยวานนี้ตัวแทนที่ยื่นหนังสือได้สวมใส่ชุดสุภาพตามสากลนิยม ซึ่งไม่จำเป็นต้องสวมกางเกง หรือเป็นสีขาวดำเพียงอย่างเดียว 

สนส. และ Nitihub ระบุว่าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าของหนังสือคำร้องแก้ไขข้อบังคับอีกครั้ง ในอีก 30 วัน ซึ่งหากเนติบัณฑิตยสภามีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อบังคับเรื่องการห้ามสวมใส่กางเกงของทนายหญิง ทางตัวแทนจะนำเรื่องฟ้องไปยังศาลปกครองต่อไปตามขั้นตอน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net