กป.อพช. ออกแถลงการณ์ประณามทุกองคาพยพที่ผลักดัน พ.ร.บ.คุมเอ็นจีโอ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์ “หยุดกฎหมายควบคุมและยึดอำนาจประชาชน” ประณามทุกองคาพยพที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไร เรียกร้องรัฐบาลต้องถอนร่างและเริ่มกระบวนการใหม่ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 มติชนออนไลน์ รายงานว่าคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เผยแพร่แถลงการณ์ “หยุดกฎหมายควบคุมและยึดอำนาจประชาชน” ระบุว่ากรณีการเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

จากกรณีการเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. ของรัฐบาล

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยไม่มีการรับฟังเสียงทัดทานใดใดของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่พยายามนำเสนอข้อคิดเห็นและเหตุผลในเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่มของประชาชน แสดงให้เห็นถึงการจงใจที่ใช้อำนาจโดยไม่มีประชาชนเป็นส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย

โดยเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไรนั้น มุ่งเน้นไปสู่การควบคุม คุกคาม และสร้างกลไกในการควบรวมอำนาจ ในการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และการรวมกลุ่มทุกรูปแบบของประชาชน โดยกล่าวอ้างถึงการจัดระเบียบองค์กรของประชาชน ทั้งที่ในความเป็นจริงการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาชน โดยที่ผ่านมาการทำงานขององค์กรภาคประชาชนก็มีการตรวจสอบภายใต้กฎหมายฉบับอื่นๆอยู่แล้วมาโดยตลอด ดั้งนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะสร้างกลไกควบคุมเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการควบคุม แทรกแซงการทำงานขององค์กรภาคประชาชน จึงเกิดข้อคำถามว่าการผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนหรือต้องการเครื่องมือในการแสวงอำนาจเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ดังนั้นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และองค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนที่ติดตามกระบวนการร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. และแสดงจุดยีนไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด บนความเชื่อมั่นในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเราของสื่อสารถึงประชาชนทุกภาคส่วนในการออกมาแสดงพลังทุกรูปแบบในการหยุดกระบวนการยึดอำนาจประชาชนในครั้งนี้

กป.อพช. และภาคีเครือข่ายจึงขอเรียกร้องในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ดังนี้

1. เราขอประณามทุกองคาพยพที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. ที่ไม่รับฟังเสียงของประชาชนและมีเป้าหมายในการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน

2. รัฐบาลต้องถอน ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….ออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป และเริ่มกระบวนการใหม่ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม

3. เราขอเรียกร้องถึงพรรคการเมืองและสมาชิกรัฐสภาที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการ แสดงจุดยืนในการไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะคัดค้านการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในรัฐสภาและทุกกระบวนการ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์