องค์การ นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ

สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ และทำข้อตกลงในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

19 มิ.ย. 2565 เพจองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายงานว่าสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ และทำข้อตกลงในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565  
          
ทางสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ปรับรูปแบบกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม จึงตระหนักในการที่จะส่งเสริมนักศึกษาทั้งในด้านศักยภาพความสามารถ และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยเน้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของตนเองและผู้อื่น ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
           
ทั้งนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565 การจัดกิจกรรมจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาให้กับทางคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           
สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มุ่งเน้นที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคน และการสร้างกำลังใจ แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ กิจกรรมที่เราสรรค์สร้างขึ้น ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอย่างสูงสุด 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์