Skip to main content
sharethis
  • คณะราษฎรยกเลิก ม.112 ร้องพรรคเพื่อไทย รับ 3 ข้อ #แบมตะวัน ด้านแกนนำเพื่อไทย รับฟังข้อเรียกร้องคณะราษฎร ยัน ต้องปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม ชี้แก้ ม.116 ทำได้ เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเกินควร 
  • ส่วน ม.112 ยังมีความเห็นหลากหลายและสุดขั้วในสังคมจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ โดยพรรคจะเสนอเป็นญัตติด่วน เพื่อปรึกษาหารือกันในรัฐสภา ย้ำการปรึกษาหารือกันในแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้เป็นทางออกหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่อาจกระทำได้โดยลำพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น 

ภาพการยื่นข้อเรียกร้องโดยมี ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคฯ เป็นผู้รับ (ภาพโดยแมวส้ม)

31 ม.ค.2566 วันนี้ (31 ม.ค.) เวลาประมาณ 11.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก ม.112 ทะลุวัง โมกหลวง กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน เดินทางมา เพื่อทวงถาม 3 ข้อเรียกร้องของทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน และ แบม อรวรรณ ภู่พงษ์ พร้อมทั้ง “เสนอนโยบายเร่งด่วน” 3 ข้อเรียกร้องของตะวัน-แบม 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ยุติการดำเนินคดีการเมืองกับประชาชน 3. เรียกร้องให้พรรคการเมืองเสนอนโยบายประกันสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนโดยยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 และมาตรา 116

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยระบุว่า แกนนำพรรคเพื่อไทยประกอบด้วย ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคฯ ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคฯ ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคฯ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคฯ จาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์พรรคฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทย ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคฯ รับหนังสือและรับฟังข้อเรียกร้อง

ป้ายข้อความของผู้เดินทางมายื่นข้อเรียกร้อง (ภาพโดย แมวส้ม)

 

ประเสริฐ กล่าวว่า หลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับเยาวชนและประชาชนที่มาที่พรรคเพื่อไทย 

1.การถอนประกันตัวเองและอดอาหารและน้ำ  ของนางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์(ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม)  พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยในความปลอดภัยแห่งชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาทั้ง 2 คน ซึ่งควรจะมีชีวิต เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไป และมีข้อฝากว่าแพทย์มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แม้จะขัดต่อเจตนารมณ์และความยินยอมของผู้ป่วย ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ข้อบังคับแพทยสภา และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม จึงไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะสามารถปล่อยให้ผู้ป่วยสิ้นชีวิตไปต่อหน้าต่อตา โดยมิได้ทำอะไรเลย

2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในการประกันตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทั้งของไทย และนานาอารยประเทศ พรรคเห็นว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นนิสิต  นักศึกษา และเป็นเพียงผู้เห็นต่างทางความคิด มิได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงใดๆ ควรได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม  คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก จึงถึงเวลาที่ควรจะได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ดังเช่นที่พรรคเพื่อไทยได้เคยเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิการประกันตัวจะต้องเป็นหลัก การไม่ให้ประกันต้องเป็นข้อยกเว้น จะคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้เกิน 1 ปีไม่ได้ และให้เพิ่มเติมในสิทธิกระบวนการยุติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญ

3. ส่วนข้อเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 นั้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่า กรณีมาตรา 116 นั้นเป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นการยุยง ปลุกปั่น เป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุด จนถูกเรียกได้ว่ากฎหมายครอบจักรวาล  มีองค์ประกอบหรือการตีความได้อย่างกว้างขวาง  การแก้ไขหรือยกเลิกจึงน่าจะกระทำได้

ส่วนกรณีการยกเลิกมาตรา 112 นั้น พรรคเห็นว่ามาตรานี้ บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่กับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจะยกเลิกหรือแก้ไขใดๆ มีความเห็นหลากหลายในสังคมและมีความแตกต่างกันในทางความคิดแบบสุดขั้ว อาจเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ของคนในประเทศ การยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบโดยเร่งด่วน พรรคเพื่อไทยจะเสนอเป็นญัตติด่วน เพื่อปรึกษาหารือกันในรัฐสภา ในชั้นนี้พรรคจึงเห็นว่าการปรึกษาหารือกันในแนวทางปฏิบัติของการบังคับใช้มาตรา 112 จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่อาจกระทำได้โดยลำพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น 

รายงานข่าวระบุด้วยว่าภายหลังจากการหารือร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทย และคณะราษฎร ณัฐวุฒิ และทศพร มาให้กำลังใจ และร่วมพูดคุยกับเยาวชนและประชาชนที่หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นกันเอง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net