Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงานพยาบาล GNU เรียกร้องรัฐบาลทุกประเทศแก้ปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยรับประกันว่าโรงพยาบาลจะยังคงดำเนินการได้แม้จะเกิดภัยพิบัติทางภูมิอากาศ 


ที่มาภาพ: National Nurses United 

ปัจจุบัน วิชาชีพพยาบาล มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพจากสภาพอากาศเลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลเร่งให้เกิดการแพร่กระจายของโรค มลพิษทางอากาศ พืชผลเสียหาย และการโยกย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากบางพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมนุษย์

เมื่อช่วงเดือน พ.ย. 2023 ที่ผ่านมา Global Nurses United (GNU) ซึ่งเป็นองค์กรสหภาพแรงงานพยาบาลทั่วโลก ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP28 

ข้อเรียกร้อง 5 ประการ

ผู้นำสหภาพแรงงานพยาบาลจากบราซิล บุรุนดี แคนาดา อินเดีย อิตาลี และสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอ "ข้อเสนอของพยาบาลทั่วโลกเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  ต่อรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศและเพิ่มความพร้อมของระบบการดูแลสุขภาพ แผนดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ดำเนินการ 5 ประการ ได้แก่

1. บรรเทาผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศ โดยยกเลิกการผลิตและการบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

2. เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและบริการการฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยให้การรับประกันว่าสถานพยาบาลทั้งหมดจะยังคงดำเนินการได้แม้จะเกิดภัยพิบัติทางภูมิอากาศ และสามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงในอนาคตได้

3. ปกป้องระบบสาธารณสุขทั่วโลกท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มขึ้น เพื่อปกป้องประชาชนจากผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สนับสนุนพยาบาลแนวหน้าและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ในการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ โดยรับประกันว่าพวกเขาพร้อมที่จะจัดการกับสภาพอากาศที่รุนแรงและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

5. รับประกันว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการปรึกษาหารือกัน ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสภาพภูมิอากาศและการดูแลสุขภาพ

เสียงจากผู้นำสหภาพแรงงานพยาบาล

https://live.staticflickr.com/493/20033631845_b211a376f3_k_d.jpg
ที่มาภาพ: World Bank (CC BY-NC-ND 2.0) https://www.flickr.com/photos/worldbank/20033631845

ทั่วโลก พยาบาลกำลังรับมือกับผลกระทบด้านสาธารณสุขจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นและสภาพอากาศเลวร้ายทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคฮีทสโตรก บาดเจ็บทางกาย ทุพโภชนาการ โรคติดต่อ รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากการอพยพและเผชิญกับความขัดแย้ง

ฌ็อง รอสส์ (Jean Ross) ประธานสหภาพแรงงานพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่าเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้ายแต่ละครั้ง ทำให้คนทำงานพยาบาลเห็นว่า ระบบการดูแลสุขภาพของเรายังไม่พร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลและคลินิก ไปจนถึงสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรพยาบาลและบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพอย่างรุนแรง ระบบการดูแลสุขภาพของเรายังไม่เพียงพอ 

"เราตระหนักว่าต้องมีการลงมืออย่างเด็ดขาดเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราต้องการให้รัฐบาลของเราลดความรุนแรงของวิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยการยกเลิกการใช้เชื้อฟอสซิลที่เป็นสาเหตุของวิกฤตนี้ และรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเตรียมระบบการดูแลสุขภาพของเรา เพื่อให้เราพร้อมรับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่จากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศ” รอสส์ กล่าว

โซลันกี คีตาโน (Solange Caetano) ประธานสหพันธ์แรงงานพยาบาลแห่งบราซิล ชี้ว่าพยาบาลมีบทบาทอยู่ในแนวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสหพันธ์แรงงานพยาบาลแห่งบราซิล เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของ GNU ในการส่งเสริมกิจกรรมที่มั่นใจได้ว่าจะปกป้องวิชาชีพพยาบาลและระบบสุขภาพ ท่ามกลางภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น 

"เราสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการนี้จะได้รับการดำเนินการ ซึ่งจะปกป้องสุขภาพประชาชนและลดผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เราตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของผู้คนในชุมชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ระดับโลกนี้เป็นสิ่งสำคัญ” คีตาโน กล่าว

เมลันซ์ ฮาคิซิมานา (Mélance Hakizimana) ประธานสหพันธ์แรงงานพยาบาลบุรุนดี กล่าวว่าพยาบาลทั่วโลกอยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้กับโรคระบาดและผลกระทบด้านสุขภาพจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น วิชาชีพพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

"นั่นหมายความว่า การตอบสนองต่อวิกฤตด้านสุขภาพใดๆ ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรแนวหน้า รวมถึงพยาบาลด้วย นอกจากนี้ พยาบาลยังมีทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลาย ทั้งด้านเทคนิค การบริหาร และบริการสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้" ฮาคิซิมานา กล่าว

ที่มา:
Nurse union leaders from around the world demand governments address health impacts of the climate crisis (National Nurses United, 29 November 2023)
https://www.nationalnursesunited.org/press/global-nurse-union-leaders-demand-governments-address-health-impacts-of-climate-crisis

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net