Skip to main content
sharethis
  • สภาฯ มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพียง 2 จาก 3 ฉบับ โดยปัดตกร่าง พ.ร.บ.ของเซีย จำปาทอง โดยมีผู้ลงมติ 402 ราย เห็นชอบ 149 ไม่เห็นชอบ 252 เสียง
  • เห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขสิทธิลาคลอด จาก 98 วัน เป็น 180 วัน แบ่งได้พ่อ-แม่ โดย 'วรรณวิภา' สส.ก้าวไกล มีผู้ลงมติ 396 ราย เห็นชอบ 394 งดออกเสียง 1 คะแนน และไม่ลงคะแนน 1 ราย 
  • เห็นชอบ 'รับหลักการ' ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ... ร่างโดย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.พรรคภูมิใจไทย และคณะ มีผู้ลงมติ 403 ราย เห็นชอบ 400 คะแนน งดออกเสียง 1 ราย และไม่ลงคะแนน 2 ราย

 

6 มี.ค. 2567 ยูทูบ TP Channel ถ่ายทอดสดออนไลน์วันนี้ (6 มี.ค.) รัฐสภา แยกเกียกกาย กรุงเทพฯ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีที่ 2) มีวาระพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. … ชั้นรับหลักการ 3 ฉบับด้วยกัน เซีย จำปาทอง สส.พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นอภิปรายโค้งสุดท้ายก่อนลงมติ ระบุถึงความสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. … ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาตามที่แรงงานเรียกร้อง และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นเครื่องการันตีการจ้างงานที่มั่นคง พร้อมเชิญชวนให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบรับหลักการ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ทั้ง 3 ฉบับ  

เซีย กล่าวว่า ได้นำเสนอกฎหมายวันนี้คือประเด็นเดียวกับที่ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องมาอย่างยาวนานทั้งหมด ยกตัวอย่าง ระบบขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกปี ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ เนื่องจากค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพแรงงาน ทั้งที่แรงงานเป็นผู้สร้างโลก ตึกรามบ้านช่อง เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ แต่พวกเขากลับถูกลืม ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลจนปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน

เซีย ระบุว่า พรรคก้าวไกลจึงได้นำข้อเรียกร้องของแรงงานมากำหนดเป็นนโยบายหาเสียง และเมื่อเราได้รับความไว้วางใจจากแรงงานจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามเจตนารมณ์ของแรงงาน เพื่อยกระดับชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะทำให้คุณภาพงานที่ผลิตออกมาดีขึ้น ผลประโยชน์จะตกอยู่กับนายจ้างและประเทศ ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยรวม

สส.พรรคก้าวไกล กล่าวต่อว่า เขามีข้อสงสัยที่ สส.อภิปรายว่าเข้าใจปัญหาผู้ใช้แรงงาน แต่อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คิดไปคิดมา พอจะเข้าใจได้ว่าบางพรรคการเมืองนโยบายด้านแรงงานสักข้อยังไม่มี แต่บอกเข้าใจปัญหาด้านแรงงาน บอกว่าเห็นใจแรงงาน พอจะเชื่อได้หรือไม่

สส.แรงงานก้าวไกล ขอฝากไปยัง จิรัชยา สัพโส สส.พรรคเพื่อไทย ขออภัยที่เอ่ยนาม ที่เป็นห่วงการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกปี จะทำให้นักลงทุนต่างประเทศไม่มาทำงานในประเทศไทย อยากเรียนถามว่า เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ 600 บาทต่อวัน คืออะไร สส.ห่วงนักลงทุนจะไม่มาลงทุนที่ประเทศไทย แต่ลืมแล้วหรือว่าหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำที่ 600 บาทต่อวัน 

เซีย ชี้อีกว่า ถ้าประเทศไทยมีสภาพการจ้างงานที่มั่นคง ค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีสวัสดิการที่มั่นคง ไม่มีใครอยากจากพ่อจากแม่จากน้อง ย้ายถิ่นฐานมาทำงานในเมืองหลวงหรอก ไม่มีใครข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศ ไปทำงานที่อิสราเอล ไปทำงานที่เกาหลีใต้ ไปทำงานที่ไต้หวัน หรือไปทำงานต่างประเทศ เขาและสมาชิกพรรคฯ เชื่อมั่นอย่างนั้น

สส.พรรคก้าวไกล กล่าวต่อว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับพรรคก้าวไกล ว่าเป็นร่างที่ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานจากรายวัน เป็นรายเดือน การจ้างงานที่เท่าเทียมทุกด้าน ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียม ทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 40 ชม. จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 10 วันต่อปี และสะสมได้ ให้แรงงานมีสิทธิลาดูแลครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ปีละไม่เกิน 15 วันทำงาน 

สถานประกอบการต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกจ้างให้นมบุตรหรือบีบเก็บนมได้ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราไม่ต่ำกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกาศโดยคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรืออัตราเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ 

นอกจากนี้ พ.ร.บ. ยังขยายขอบเขตบริบทคำนิยามให้กว้างมากขึ้น เพราะว่ายังมีแรงงานจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิการคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน ลูกจ้างที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม ไรเดอร์ แม่บ้าน หมอนวด คนทำงานฟรีแลนซ์ นักวาด นักออกแบบ ศิลปินประเภทต่างๆ เป็นต้น ทุกประเด็นล้วนเป็นประโยชน์ต่อแรงงานทั้งสิ้น 

"ขอวิงวอนต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกทุกท่าน ช่วยให้รับลงมติรับรอง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานทั้ง 3 ฉบับนี้ ในวาระแรก เพื่อพิจารณารายละเอียดในชั้นต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แรงงานมีระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กฎหมายเปลี่ยนชีวิตคนทำงานฉบับนี้จะทำให้แรงงานมีเวลาทำงาน พักผ่อน และใช้ชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับนี้ จะพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิคนทำงานทุกอาชีพ แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สักที" เซีย กล่าว 

จากนั้น ก่อนลงมติ ภราดร ปริศนานันทกุล สส. และโฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้อภิปรายขอให้มีการแยกลงมติรับทีละร่าง โดยอ้างว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. … ของเซีย มีหลักการต่างจากอีก 2 ร่าง และสภาฯ มีมติเห็นชอบให้โหวตลงมติทีละร่าง

ต่อมา เวลา 20.17 น. มีการเปิดให้ลงมติแยกทีละร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. … ชั้นรับหลักการ 3 ร่าง โดยมีผลลงมติดังนี้ 

  • ผลมติสภาฯ ไม่เห็นชอบรับหลักการ ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดย เซีย จำปาทอง สส.พรรคก้าวไกล โดยจำนวนผู้ลงมติ 402 ราย เห็นชอบ 149 ไม่เห็นด้วย 252 งดลงคะแนน 1  

  • ร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิลาคลอด เดิม 98 วัน เพิ่มเป็น 180 วัน แบ่งได้ระหว่างพ่อและแม่ โดย วรรณวิภา ไม้สน สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และคณะ จำนวนผู้ลงมติ 396 ราย มีมติเห็นชอบชั้นรับหลักการ เห็นชอบ 394 งดออกเสียง 1 คะแนน และไม่ลงคะแนนเสียง 1 คะแนน

  • เมื่อเวลา 20.25 น. สภามีมติเห็นชอบ 'รับหลักการ' ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ... ร่างโดย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.พรรคภูมิใจไทย และคณะ มีผู้ลงมติ 403 ราย เห็นชอบ 400 คะแนน งดออกเสียง 1 ราย และไม่ลงคะแนน 2 ราย

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีเพียงร่างของ เซีย สส.ก้าวไกล ที่ถูกปัดตก แต่อีก 2 ร่างที่เหลือ มีการลงมติเห็นชอบชั้นรับหลักการ

'จิรัชยา' อภิปรายว่าอย่างไร

จากกรณีเซีย จำปาทอง สส.พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายพาดพิงถึง จิรัชยา สัพโส สส.พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร ก่อนช่วงการลงมติรับหลักการฯ เมื่อเวลา 21.05 น. หลังจากการลงมติร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ... แล้ว จิรัชยา สัพโส สส.พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร ได้โพสต์โซเชียลมีเดีย ระบุว่า ช่วงที่เธออภิปรายก่อนลงมตินั้น เพียงตั้งข้อสังเกตว่าร่างที่ระบุการเพิ่มสิทธิ ทั้งบังคับจ้างรายเดือน เพิ่มรายได้ทุกปี ลดชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ อยากให้พิจารณาในประเด็นนี้ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยกับร่างฯ 

 

 

จิรัชยา ได้ระบุในโซเชียลมีเดียยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยเองยืนยันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้น ซึ่งต้องเป็นไปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP และความพร้อมของเศรษฐกิจ 

ก่อนหน้านี้ จิรัชยา อภิปรายกรณีร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 3 ร่าง ซึ่งเธอระบุว่ามีเรื่องที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพราะว่าการยื่นร่างเข้ามาในสภาฯ ต้องเกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

จิรัชยา อภิปรายว่า เบื้องต้น ถ้าร่างเข้าชั้นกรรมาธิการ เธออยากให้พิจารณาเรื่องวันลาคลอดพ่อและแม่อย่างถี่ถ้วน และเธอเห็นด้วยกับการเพิ่มสิทธิต่างๆ ให้แรงงาน เนื่องจากเป็นการยกระดับชีวิตและรายได้ของคนงานหลายล้านคนในประเทศไทย

สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในร่างบางร่างมีการพูดถึงการบังคับจ้างรายเดือน ขึ้นค่าจ้างทุกปี การลดชั่วโมงการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องนึกถึงผลกระทบหลังจากนั้นโดยเฉพาะธุรกิจระดับ SME เพราะต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการบางรายสภาพการเงินไม่ได้คล่อง ไม่มีศักยภาพเท่ากับอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จึงต้องมองถึงผลกระทบดังกล่าว

นอกจากนี้ จิรัชยา กล่าวด้วยว่า กฎหมายอาจต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน และไทยอาจจะสูญเสียโอกาสตรงนี้ไป และมีปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานคนในอนาคต ดังนั้น ถ้าร่างฯ เข้าชั้นกรรมาธิการแล้วอยากให้พิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วน

สส.เพื่อไทย เสนอว่า เป็นไปได้ให้ใช้วิธีการเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ายก่อนเซ็นสัญญาจ้างงาน เพราะว่าการพูดคุยมีความยืดหยุ่นกว่าการบังคับใช้กฎหมาย และบริษัทแต่ละบริษัทมีศักยภาพไม่เท่ากัน หากสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม ทางลูกจ้างก็สามารถไปฟ้องศาลแรงงานได้ 

ท้ายสุด จิรัชยา เชิญชวนให้สมาชิก สส. ทุกท่าน ร่วมโหวตเห็นชอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ... เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้แรงงานทุกคนในประเทศไทย

'เพื่อไทย' เคยหาเสียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่าอย่างไร

ย้อนไปเมื่อ 9 เม.ย. 2566 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย เคยหาเสียงที่จังหวัดลำปาง และแพทองธาร ชินวัตร ขณะนั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ได้ปราศรัยผ่านระบบประชุมทางกลางไกล 'ซูม' ว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จะปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นในปีหน้า 400 บาท "แน่นอน" และปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 600 บาทภายในปี 2570

นอกจากนี้ เมื่อ 1 พ.ค. 2566 พรรคเพื่อไทย ได้จัดเวทีปราศรัยที่ลานพระรูป รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.สกลนคร เศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ปราศรัยก่อนการเลือกตั้ง ระบุตรงกันว่า หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 400 บาททันทีปีหน้า (2567) และใน 4 ปี ปรับขึ้นเป็น 600 บาท

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net