Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับเท่าพิภพ และคณะเป็นผู้เสนอ ถึง 22 เม.ย. 2567 นี้

30 มี.ค. 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ระบุว่า โดยที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้กำหนดให้กัญชา กัญชง เป็นยาเสพติด ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการปลูก การผลิต การใช้กัญชา กัญชง เช่นเดียวกับพืชโดยทั่วไป การปลูกและการผลิตจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเทียบเท่ากับการปลูกพืชโดยทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่อาจปฏิบัติต่อประชาชนที่ปลูก ผลิต ใช้กัญชา กัญชงตามวิถีของชุมชนในลักษณะที่แตกต่างจากพืชทั่วไป  

ร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ในการรักษาสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงการปลูก การผลิต การใช้ ตามวิถีของชุมชน ได้อย่างมีเสรีภาพ โดยไม่ถูกมาตรการใดกีดกันจากหน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นใดในการเข้าถึงการปลูก ผลิต การใช้ตามวิถีชุมชน และมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีการใช้กัญชา กัญชง ได้อย่างเหมาะสม การดำเนินการใดเกี่ยวกับ การผลิต การแปรรูปใด ๆ จากกัญชา กัญชง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิต แปรรูปกัญชา กัญชง ซึ่งมีมาตรการให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนั้นอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายประกอบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ จะกำหนดมาตรการใดในการกีดกันประชาชนในการปลูก ผลิต การใช้ตามวิถีชุมชนไม่ได้ เว้นแต่เป็นมาตรการจดแจ้งเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นฐานข้อมูลเท่านั้น ข้อกำหนดในกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การรักษาและพัฒนาสายพันธุ์ท้องถิ่น การกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีการใช้กัญชา กัญชง อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ได้จนถึงวันที่ 22 เม.ย. 2567 ทางลิงค์นี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net