Skip to main content
sharethis

ข้อมูลจากเว็บ 'senate67.com' ผู้ประสงค์แสดงตัวสมัคร สว. เกิน 1,000 คนแล้ว โดย ณ วันที่ 20 เม.ย. 2567 มีผู้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สว.แล้วถึง 1,054 คน

21 เม.ย. 2567 ไอลอว์แจ้งข่าวว่าหลังจากเปิดตัว www.senate67.com  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2567 เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัคร สว. มีช่องทางในการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้สมัครคนอื่นๆ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567 มีผู้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สว.แล้วถึง 1,006 คน (ส่วนข้อมูลเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 มีผู้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สว.แล้วถึง 1,054 คน)

สำหรับการเลือก สว. ปี 2567 กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิลงสมัครต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นข้อมูลจากผู้แสดงตนเป็นว่าที่ผู้สมัคร สว.ใน senate67.com  จำนวน 1,006 คน พบว่า สัดส่วนช่วงอายุของผู้แสดงตัวประสงค์ลงสมัคร สว. คือ
อายุ 40 – 49 ปีขึ้นไป 422 คน (42%)
อายุ  50 – 59 ปีขึ้นไป 269 คน  (27%)
อายุ  60 – 69 ปีขึ้นไป 266 คน (26%)
อายุ  70 – 79 ปีขึ้นไป 44 คน (4%)
อายุ  80 ปีขึ้นไป 5 คน (1%)

ในขณะที่กลุ่มอาชีพยอดนิยมของ 5 อันดับแรก ที่ผู้แสดงตัวสมัคร สว. 1,006 คน สนใจลงสมัครมากที่สุด คือ
อันดับที่ 1 กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน 115 คน (11.43%)
อันดับที่ 2 กลุ่มอาชีพอิสระ 106 คน  (10.54%)
อันดับที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SMEs 81 คน (8.05%)
อันดับที่ 4  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 78 คน (7.75%)
อันดับที่ 5 กลุ่มการศึกษา 70 คน (6.96%)

ขณะที่กลุ่มอาชีพที่มีผู้แสดงตัวสมัคร สว.สนใจลงสมัคร สว.น้อยที่สุด  5 อันดับ คือ
อันดับที่ 1 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 13 คน (1.29%)
อันดับที่ 2 กลุ่มสื่อสารมวลชน นักเขียน 16 คน (1.59%)
อันดับที่ 3 กลุ่มทำไร ทำนา 17 คน (1.69%)
อันดับที่ 4 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 23 คน (2.29%)
อันดับที่ 5 กลุ่มศิลปะ ดนตรี บันเทิง กีฬา กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มทำสวน ป่าไม้ ประมง เลี้ยงสัตว์ กลุ่มละ 29 คน (2.88%)

สำหรับจังหวัดยอดนิยมที่ผู้แสดงตัวสมัคร สว. จำนวน 1,006 คน เลือกที่จะลงมากที่ 5 อันดับแรก คือ senate67.com
อันดับที่ 1 กรุงเทพฯ 257 คน
อันดับที่ 2 นนทบุรี 84 คน
อันดับที่ 3 เชียงใหม่ 54 คน
อันดับที่ 4 ปทุมธานี 39 คน
อันดับที่ 5 ชลบุรี 34 คน

ขณะเดียวกันยังมีอีก 29 จังหวัด ที่ยังมีผู้แสดงตนประสงค์ลงสมัคร สว. ในเว็บ senate67.com ไม่ถึง 5 คน เช่น  จังหวัดตรัง นครพนม และ ระนอง จังหวัดละ 1 คน จังหวัดบึงกาฬที่ยังไมีมีผู้แสดงตัวเลย

สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้เข้ามาแนะนำตัวใน www.senate67.com เช่น นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว ภาคภูมิ เดชหัสดิน (หมอแล็บแพนด้า) จีรนุช เปรมชัยพร อดีต ผอ.สำนักข่าวประชาไท ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประภาส ปิ่นตบแต่ง อดีตอาจารย์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการจะสมัคร สว. และต้องการพื้นที่ในการแนะนำตัวเองและรู้จักผู้สมัครคนอื่นๆ ในพื้นที่ที่ตัวเองลงสมัคร สามารถกรอกข้อมูลแนะนำตัวเองได้ที่ www.senate67.com

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net