Skip to main content
sharethis

กกต. ย้ำผู้สมัครรับเลือก สว. ต้องตรวจสอบการเป็นสมาชิก หรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เพื่อความถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม

20 พ.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งถึงประชาชนที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองได้จากแอปพลิเคชั่น Smart Vote ที่เมนู การเลือก สว. / อื่น ๆ หรือได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th ที่เมนูบริการข้อมูล หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ในพรรคการเมือง เป็นตำแหน่งที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองกำหนดขึ้นเอง ดังนั้น ในการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดความชัดเจน ว่าจะถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 14 (22) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 หรือไม่ เห็นควรหารือไปยังพรรคการเมืองต้นสังกัดที่มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net