Skip to main content
sharethis

สสจ.อุดรธานี เตือนเจ้าของสถานที่ 'แดนธรรมสุขาววะดี' อ้างรักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญ ไม่ได้รับอนุญาตสถานพยาบาลตามกฎหมาย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

25 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ Hfocus.org รายงานว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยนายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงเจ้าของสถานที่ “แดนธรรมสุขาววะดี“ เรื่องแจ้งให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ลงนามเมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา

ข้อความในหนังสือระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชน เกี่ยวกับการรักษาโรคทางเลือก ณ แดนธรรมสุขาววะดี โดย "น้องหญิง อาจารย์และพี่โดม“ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญให้แก่ประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานที่ และผู้ที่ทำการรักษาดังกล่าวยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการรักษาโรคใดๆ ทั้งนี้ กรณีมีการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้งกรณีมีการประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอให้ท่านหยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้หากท่านไม่ดำเนินการตาม จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net