Skip to main content
sharethis

ตัวแทนพนักงานบริการและมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์บุกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทวงถามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.มาตรการคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ หลังไม่มีการดำเนินการใดๆ มากว่า 6 เดือน ทั้งที่นายกรัฐมนตรีและตัวแทน พม. ร่วมกิจกรรม Pride Month สัญญาจะผลักดันงานบริการทางเพศให้ถูกกฎหมาย

 

14 มิ.ย. 2567 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์และตัวแทนพนักงานบริการรวมตัวติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.มาตรการคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นมานานกว่า 5 ปี ทั่วประเทศไทยในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและตัวของพนักงานบริการและสถานบริการ ซึ่งหากตามไทม์ไลน์เดิมร่างกฎหมายฉบับนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพซึ่งมีตัวแทนเอ็มพาวเวอร์มีส่วนร่วม ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นพนักงานบริการมีส่วนร่วมในร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ต้นทาง ตามไทม์ไลน์เดิมเดือนพฤศจิกายน 2566 ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องอยู่บนโต๊ะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว และจะต้องมี การยื่นเข้าสู่ ครม. ในเดือนธันวาคม แต่อยู่ดีๆ ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็หยุดรับฟังความคดิเห็นครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนพฤศจิกายน

พม

 

 

พม

ต่อมาในวันที่ 18 ม.ค. 2567 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และตัวแทนพนักงานบริการจึงมารวมตัวกัน พื่อติดตามร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อไม่ให้ถูกแช่แข็ง กฎหมายแช่ได้แต่ชีวิตของพนักงานบริการความเดือดร้อนไม่ได้หยุดไปตามกฎหมาย พนักงานบริการทุกภาคส่วนจึงมาร่วมกัน ผลักดันทวงถามว่าความคืบหน้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ ทั้งจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้จัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ตามไทม์ไลน์เดิม เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เกิดการศึกษาและพิจารณาเป็นลำดับถัดไป ซึ่งจะมีผลทำให้พนักงานบริการไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปและแรงงานพนักงานบริการในประเทศนี้จะได้รับการคุ้มครองเหมือนแรงงานอื่นๆ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะไปฉีก พ.ร.บ.ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ทำให้อาชีพพนักงานบริการไม่ผิดกฎหมาย ในครั้งนั้นทางมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์และตัวแทนพนักงานบริการได้รับคำตอบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า ทางกระทรวงขอเวลาในการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก 3 เดือน แต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ

ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์และตัวแทนพนักงานบริการที่มาเห็นว่านายกรัฐมนตรีและตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pride Month ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพ ยืนยันจะผลักดันงานบริการทางเพศให้ถูกกฎหมาย แต่ ร่าง พ.ร.บ.มาตรการคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ กลับไม่มีความคืบหน้า

 

 

 

 

ทั้งนี้ หลังจากผ่านมา 5 เดือนหลังการยื่นหนังสือเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2567 ทางมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้า แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์และตัวแทนพนักงานบริการจึงได้มารวมตัวกันอีกครั้งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการกระทำ Performance Art และแจ้งข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวที่มีแก่กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.มาตรการคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ พ.ศ…. ภายในเดือนกันยายน 2567 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net