Skip to main content
sharethis

ผลสำรวจ Pew Research Center พบคนอเมริกันมอง 'ธุรกิจขนาดเล็ก' ในเชิงบวกมากที่สุด เป็นสถาบันที่ได้คะแนนสูงกว่ากองทัพและโบสถ์ คนอเมริกันส่วนใหญ่ชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กมีผลดีต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาในปัจจุบัน


ที่มาภาพ: Pixabay/Surprising_SnapShots

การสำรวจล่าสุดของ Pew Research Center พบว่าผู้คนในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ (86%) ชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กมีผลดีต่อการดำเนินชีวิตในของพวกเขาในปัจจุบัน ในความเป็นจริง ธุรกิจขนาดเล็กได้รับการรีวิวในเชิงบวกมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ทั้ง 9 แห่งที่ Pew Research Center สอบถาม ซึ่งมีคะแนนสูงกว่ากองทัพและโบสถ์ด้วยซ้ำ

ถึงแม้ว่าจะเรียกว่า "ธุรกิจขนาดเล็ก" แต่ธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในสหรัฐฯ ธุรกิจเหล่านี้ – นิยามคือ "ธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 500 คน" – คิดเป็น 99.9% ของบริษัทในสหรัฐฯ ทั้งหมดตามข้อมูลของ Small Business Administration ขณะที่บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จำนวน 33 ล้านบริษัท ไม่มีพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง (หมายถึงเจ้าของบริษัทดำเนินธุรกิจเอง) แต่ประมาณ 6 ล้านบริษัท มีพนักงานและคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการจ้างงานในภาคเอกชนทั้งหมด (46%)

ต่อไปนี้คือภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้ จากข้อมูลของรัฐบาลกลางและการสำรวจของ Pew Research Center

ธุรกิจขนาดเล็ก 'เล็ก' ขนาดไหน?

 

จากธุรกิจขนาดเล็กประมาณ 6 ล้านแห่ง ที่มีพนักงาน 49% มีพนักงานเพียง 1-4 คน ตามประมาณการล่าสุดในปี 2021 จากการสำรวจธุรกิจประจำปี (Annual Business Survey: ABS) ของสำนักงานสำมะโนประชากร ประมาณ 1 ใน 4 (27%) มีพนักงานระหว่าง 5-19 คน; 8% มีพนักงาน 20-99 คน; และเพียง 1% มีพนักงาน 100-499 คน ส่วนที่เหลืออีก 14% มีพนักงานที่ได้รับค่าจ้างในบางช่วงของปี

โดยรวมแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กจ้างงานประมาณ 56.4 ล้านคน ในปี 2021 และสร้างรายได้มากกว่า 16.2 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ตามข้อมูลของ ABS บางทีไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานมากขึ้นมักจะมีส่วนแบ่งรายได้รวมมากกว่าธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า

ใครเป็นเจ้าของและบริหารธุรกิจขนาดเล็ก?

ธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งเป็นกิจการของครอบครัว แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ จากข้อมูลของธุรกิจขนาดเล็กที่รายงานประเภทนี้ในปี 2021 พบว่า 27% เป็นกิจการครอบครัว และ 73% ไม่ใช่

ร้านค้าแบบ "พ่อแม่ลูก" มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของธุรกิจขนาดเล็ก โดยรวมแล้ว 10% เป็นธุรกิจที่คู่สมรสเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการร่วมกันเท่า ๆ กัน อีก 11% เป็นธุรกิจที่คู่สมรสเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ดำเนินการแยกกัน โดยฝ่ายชายมักจะเป็นผู้ดำเนินการหลักมากกว่าฝ่ายหญิง

ไม่ค่อยพบระบบแฟรนไชส์ในธุรกิจขนาดเล็ก มีเพียง 5% ของธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินการเป็นแฟรนไชส์ทั้งสิ้นหรือบางส่วน

ในแง่ของข้อมูลประชากร ผู้ชายเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในสัดส่วนที่มากกว่า โดยประมาณ 6 ใน 10 (61%) ของธุรกิจขนาดเล็กเป็นธุรกิจที่ผู้ชายถือหุ้นส่วนใหญ่ ขณะที่ 22% เป็นธุรกิจที่ผู้หญิงถือหุ้นส่วนใหญ่ อีก 14% เป็นธุรกิจที่ผู้ชายและผู้หญิงถือหุ้นเท่ากัน (ABS กำหนดว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 51% ของธุรกิจ)

เมื่อดูธุรกิจขนาดเล็กที่มีการประมาณการเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้าของส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ (85%) เป็นธุรกิจที่มีเจ้าของส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว สัดส่วนที่น้อยกว่านั้นเป็นธุรกิจที่เจ้าของส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (11%) ผู้มีเชื้อสายฮิสแปนิก (7%) และชาวแอฟริกันอเมริกัน (3%) ประมาณ 1% ของธุรกิจขนาดเล็กที่มีการประมาณการว่าเจ้าของส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันอินเดียนและชาวอะแลสกา หรือชาวฮาวายพื้นเมืองและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกอื่น ๆ

แม้ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจในสัดส่วนที่น้อย แต่ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนมากมองว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น จากการสำรวจตั้งแต่เดือน ก.ค. 2022 - ม.ค. 2023 พบว่า 30% ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียกล่าวว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมีความสำคัญต่อมุมมองของตนเองเกี่ยวกับความฝันแบบอเมริกัน และ 36% ของชาวแอฟริกันอเมริกันกล่าวว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมีความสำคัญต่อการนิยามความสำเร็จทางการเงินส่วนบุคคลของตน

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่อายุกี่ปี


ที่มาภาพ: Pixabay/StockSnap

ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากได้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามาได้ ข้อมูลในปี 2021 ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ (59%) ดำเนินการมาอย่างน้อย 6 ปี และมี 15% ที่ดำเนินการมานานกว่า 25 ปี

ในอีกด้านหนึ่ง ประมาณ 1 ใน 3 ของธุรกิจขนาดเล็ก (35%) ดำเนินการมาไม่เกิน 5 ปี  และ 9% เริ่มดำเนินการได้ 1 ปี

ยอดจดทะเบียนธุรกิจขนาดเล็ก

 

ธุรกิจขนาดเล็กรายงานว่ามีความท้าทายด้านการเงินและการจ้างงานในช่วงหลายปีหลังการระบาดของโควิด-19 แต่ข้อมูลของรัฐบาลกลางแสดงให้เห็นถึงพลังของการเป็นผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่

ในปี 2023 มียอดจดทะเบียนธุรกิจขนาดเล็กเกือบ 1.8 ล้านแห่ง เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.3 ล้านแห่งในปี 2019

ในระดับรัฐ รัฐที่มียอดจดทะเบียนธุรกิจขนาดเล็กมากที่สุดในปี 2023 ได้แก่ ฟลอริดา (225,809 แห่ง) ตามด้วยแคลิฟอร์เนีย (221,571 แห่ง) เท็กซัส (151,888 แห่ง) นิวยอร์ก (131,206 แห่ง) และจอร์เจีย (80,403 แห่ง) ส่วนรัฐมิสซูรี ไวโอมิง เดลาแวร์ ฟลอริดา และโคโลราโด มียอดจดทะเบียนธุรกิจขนาดเล็กสุดต่อหัวประชากรสัดส่วนสูงสุด


ที่มา: 
A look at small businesses in the U.S. (Rebecca Leppert, Pew Research Center, 22 April 2022)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net