ฮูโก ชาเวซ

“หนทางเดียวที่จะช่วยรักษาโลกเราไว้ได้คือ สังคมนิยม แต่เป็นสังคมนิยมในบริบทที่เป็นประชาธิปไตย ที่นี่ (เวเนซูเอลา) ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ”

(1954-2013) ให้สัมภาษณ์รายการ HARDtalk ของ BBC เมื่อปี 2011 สำนวนแปล พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151496188946649