องอาจ คล้ามไพบูลย์

“สนช. ควรทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาอย่าหัวหมอไม่ควรคิดว่าประชาชนส่วนมากลงประชามติเห็นชอบคำถามพ่วงแล้วจะมาปู้ยี่ปู้ยำทำตามอำเภอใจอย่างไงก็ได้"

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี สนช. ตีความคำถามพ่วงประชามติว่าให้ ส.ว. มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯ, 21 ส.ค. 2559
http://prachatai.com/journal/2016/08/67550