Quote of the Day

"องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะพระประมุขของประเทศ เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดหรือใช้สิทธิเสรีภาพให้เป็นปฏิปักษ์ในทางหนึ่งทางใดมิได้ ทั้งรัฐและประชาชนต่างมีหน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศตลอดไป ไม่เพียงแต่ในกฎหมายแม้ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวไทยอันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้ความเคารพสักการะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล"

“Charity . . . is the opium of the privileged.” "การกุศลคือยาฝิ่นของเหล่าอภิสิทธิชน"

สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็เคยพยายามแก้ไขมาตรา 190 แต่พอตอนนี้กลับออกมาค้าน สะท้อนว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีหลักการใดๆ

"ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของชาติบ้านเมือง ผมมีความจำเป็นที่ผมต้องพูด เรื่องของชาติบ้านเมืองมันไม่มีเพื่อน ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง เราไม่จำเป็นต้องฆ่ากัน แต่ว่าเรื่องอะไรที่ต้องพูดเราก็ต้องพูด ผมไม่ใช่คนที่เอาพวกพ้องเป็นหลัก ผมเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลัก"

“เราต้องถือว่า ผู้ร้องเรียนเป็นผู้ชมผู้ฟังจำนวนหนึ่ง ที่เราต้องฟังเสียงเหมือนกัน ภายใต้สถานการณ์นี้เราขอเวลาที่จะตั้งสติว่าจะทำเรื่องนี้อย่างไรจึงนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งเป็นกลไกตามกฎหมายของไทยพีบีเอส"

"เรายินดีเลือกที่จะสละรายการ เพื่อรักษาหลักการ เรายินดีที่จะถูกประนาม คุกคาม เพื่อจะจุดไฟท่ามกลางความมืดหวาดขลาดกลัวต่อการสนทนาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สว่างไสว เพื่อนำการกล่าวร้ายโจมตีในที่มืดออกสู่ที่แจ้ง ให้คนได้ถกแถลงแสดงเหตุผลและหักล้างกันด้วยปัญญา มิใช่อารมณ์"

"ไม่จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์อะไรนี่ครับ อยากจะรู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดยังไง เดินออกไปแค่ตลาดหน้าบ้านก็รู้อยู่แล้ว คุยกับชาวบ้านก็รู้อยู่แล้ว ต้องไปหาวิทยาศาสตร์อะไรที่ไหนมา"

"ถ้าเราไม่มีเสรีภาพให้พูดได้เต็มที่ เราบอกไม่ได้หรอกว่าจริงๆ แล้วความเห็นจริงๆ มันเป็นอย่างไร"

"สิ่งที่เราต้องการน้อยที่สุดคือองค์กรที่เป็นอิสระจากประชาชน เราต้องการองค์กรที่ไม่เป็นอิสระจากประชาชน ต้องทำให้กลไกยุติธรรมปกติทำงานได้ ไม่ต้องพูดถึงคนดีคนเลว ถ้าคนที่มีอำนาจสูงสุดไม่ถูกลงโทษด้วยกฎหมายปกติ ต่อให้คุณตั้งกรรมการอิสระ องค์กรอิสระของอิสระอีกกี่ชั้นก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ ถ้าคุณไม่ทำให้คนที่มีอำนาจอยู่ในรัฐธรรมนูญและที่ไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญรับผิดไม่ว่าจะองค์กรแบบไหนก็ไม่สามารถจับบิ๊กเนมหรือคนที่มีภาษีทางสังคมสูงได้ และถ้าองค์กรยุติธรรมปกติทำไม่ได้ องค์กรอิสระก็ทำไม่ได้เพราะมันอยู่ในโครงสร้างอุปถัมภ์อันเดียวกัน”

“หนทางเดียวที่จะช่วยรักษาโลกเราไว้ได้คือ สังคมนิยม แต่เป็นสังคมนิยมในบริบทที่เป็นประชาธิปไตย ที่นี่ (เวเนซูเอลา) ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ”

"ทายไว้เลยว่า คุณอาจเป็นผู้ว่าคนสุดท้ายของประชาธิปัตย์ ถ้าสี่ปีจากนี้ ยังทำงานกันแบบเดิมๆ จำไว้ด้วยว่า คะแนนที่ได้นั้นเป็นคะแนนจากความกลัว มากกว่าคะแนนจากศรัทธา"

“อินเตอร์เน็ตช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ข้อมูลกับคนที่กำลังจะไปเลือกตั้ง แต่ปัญหาของคนไทยคือ คิดว่าคนอื่นๆ จะเป็นคนที่โดนกล่อมโดนหลอกได้ง่ายโดยสื่อ เลยจะต้องมีการแบนกันเรื่อยมา”

"แม้ผมจะรู้สึกว่า เป็นก้าวสำคัญ แต่รู้สึกว่ายังทำได้ไม่พอ น่าจะทำได้มากกว่านี้ คือกระบวนการที่คุยกันเป็นการคุยแบบไทย เน้นความอาวุโสโดยเชื่อว่าคุยกับตัวหัวหน้าได้ ก็กล่อมลูกน้องได้ แต่สิ่งที่รัฐไทยไม่เคยยอมรับก็คือ สิ่งที่ทำให้เราเอาชนะใจคนไม่สำเร็จ ทำให้เป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและใช้ความรุนแรงก็คือ ความยุติธรรม เรามัวแต่หาแกนนำจริงปลอม แต่เงื่อนไขที่ทำให้เขาหาสมาชิกใหม่ได้ทุกวันเพราะเขายังรู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองชั้นสอง รัฐยังปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เท่าเทียม รัฐไทยยังไม่ได้ให้ความยุติธรรม และไม่ได้ยุติวัฒนธรรมการทำผิดและไม่ได้รับการลงโทษของเจ้าหน้าที่"

"ถือว่าล้มเหลวก็คงจะได้ เพราะว่าในบางเรื่องไม่มีแอคชั่น ไม่มีความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ อย่างความเห็นเรื่องมาตรา 112 กรรมการสิทธิฯ ก็ต้องพูดออกมาให้ชัดเจนว่ามองอย่างไร แต่เนื่องจากตัวเองเกร็ง กลัวว่าจะไปขัดกับความเชื่อความจงรักภักดีของตัวเองก็เลยไม่กล้าออกมาเป็นคณะที่จะฟันธง"

"การตอบโต้กันในหน้าโซเชี่ยลมีเดียที่แม้ว่าจะฟังดูรุนแรงหรือบางรายเข้าใกล้อาการเจียนคลั่ง แต่โดยภาพรวมแล้วน่าจะถือได้ว่าเป็นอาการของการโต้แย้งทางความคิดของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้อันเป็นเรื่องที่ควรจะเกิดมานานแล้วกับปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งอันนี้ ว่าเหตุใดจึงมีคนจับอาวุธลุกขึ้นสู้รัฐ"

"จะประสานเอาที่ทหารมาเป็นของประชาชน แล้วบอกกับทหารว่าคุณสำนึกไหมว่า มันมาจากภาษีประชาชนแล้วคุณก็ล้อมรั้วแข็งแรงมีทหารมายืนเฝ้าห้ามเข้าๆ ไม่ได้"

"การที่เจ้าหน้าที่ยิงคนร้ายเสียชีวิตในครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จ แต่ถือเป็นการป้องกันชีวิตของตนเองและป้องกันฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเท่านั้น เรามีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้ เพราะผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ใช้ความรุนแรง แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จ เนื่องจากทุกคนอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกัน จึงอยากสื่อสารไปยังผู้ที่ยังใช้ความรุนแรงให้หยุดใช้ความรุนแรง และหันมาใช้แนวทางสันติวิธีในการต่อสู้"

"กฎหมายนิรโทษกรรม ที่มันออกไม่ได้ หรือออกได้ยากมาก เพราะมันกระทบต่อโครงสร้างที่มีมาแต่ก่อน พูดง่ายๆ คืออำนาจอนุรักษ์นิยม จะถูกกระทบจากการชี้ว่าอะไรควรจะนิรโทษกรรมบ้าง จะนิรโทษกรรมใครบ้าง จะนับคนที่โดน 112 ด้วยไหม มันกระทบอำนาจอาญาสิทธิ์มากกว่าเรื่องนิรโทษกรรมทักษิณเสียอีก"

‘ตราบเท่าที่อวกาศยังคงอยู่ ตราบเท่าที่สรรพสัตว์ยังมีชีวิตอยู่ ข้าฯขอดำรงคงอยู่เท่าตราบนั้น เพื่อทำลายความทุกข์ในโลกให้หมดสิ้นไป’ ผมชอบคำภาวนานี้ เพราะมันทำให้ระลึกว่า เราจำเป็นต้องมีอุดมการณ์ต่อสู้ต่อไป ผมจะหลับตาภาวนาบทนี้ 3 ครั้ง แล้วเข้านอน"

"เท่าที่ผมมองเห็นในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของไทยก็คือ ตอกย้ำให้บัณฑิตใหม่ตระหนักถึงความเป็นช่วงชั้นของสังคม นอกจากตนเองได้ก้าวเข้าสู่ช่วงชั้นที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากการที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ยังสำนึกได้ดีว่า ในสังคมวงกว้างยังมีช่วงชั้นอื่นๆ ที่สูงกว่าตน นับตั้งแต่อาจารย์ที่สวมครุยหลากสีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ...ตลอดขึ้นไปถึงองค์ประธานของพิธี ซึ่งคือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เป็นอย่างน้อยเสมอ"

Pages