อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 นาที 56 วินาที ที่ผ่านมา

กิตติศักดิ์ ปรกติ

2016-07-02 17:32
บทความชิ้นนี้เป็นการสรุปจากความเห็นที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางการเมือง ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เมื่อ 29 มิถุนายน 2559  1. ข้อความเบื้องต้น การพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหารเป็นการพิจารณาคดีเฉพาะในสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งย่อมมีขึ้นได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย “การกระทำโดยจำเป็น” โดยเฉพาะในภาวะที่ศาลไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้ตามปกติ เพราะมีเหตุภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน ถึงขนาดเป็นเหตุให้ศาลไม่อาจเปิดทำการได้ เช่นในภาวะที่มีเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสภาวะสงคราม การสู้รบ หรือการจลาจล
2015-07-01 23:25
อาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เตือนกรณีควบคุมผู้ประท้วงรัฐบาล 14 ราย ระวังจะกลายเป็นการควบคุมตัวบุคคลไว้นานเกินเหตุ ใช้อำนาจเกินวัตถุประสงค์ ม.44 และขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยแนะนำว่าถ้าไม่มีหลักฐานอื่นที่แสดงว่าจะมีผู้ก่อเหตุร้ายที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 14 รายจะมีส่วนร่วมชัดเจน ควรรีบดำเนินการสั่งปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหา
2014-06-27 17:05
นักวิชาการพระปกเกล้า ชี้จุดอ่อน รธน.50 ก่อปัญหาดุลแห่งอำนาจ-พร้อมข้อเสนอ กิตติศักดิ์แนะศาลต้องตรวจสอบการเมืองได้เสมอ พิชญ์เสนอ ดุลอำนาจไม่ได้มีแค่ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ แต่มีสถาบันประชาชนด้วย 26 มิ.ย. 2557  สถาบันพระปกเกล้าจัดงาน สู่ทศวรรษที่ 9 ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ภายใต้หัวข้อ สัมมน “การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลแห่งอำนาจ” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
2014-05-09 00:17
  ในโอกาสวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2557 ผู้เขียนขอถือโอกาสเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในมุมมองที่อาจแตกต่างจากที่มีผู้เคยยกขึ้นถกเถียงกันไว้บางประการ และหวังว่าจะเป็นแง่มุมให้เกิดถกเถียงกันกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 1.ความขัดแย้งว่าด้วยอำนาจก่อตั้งแผ่นดิน และรูปแบบของรัฐ
2014-04-29 00:49
  เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2557 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานรำลึก ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย ในหัวข้อ “บทบาทการใช้อำนาจของตุลาการกับสถานการณ์ทางการเมือง” วิทยากร ประกอบด้วย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกาและ สราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
2014-04-27 01:35
26 เม.ย. 2557 เวลา 9.20 น. ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ “เชิดชูครูกฏหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย จัดสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทการใช้อำนาจของตุลาการกับสถานการณ์ทางการเมือง” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกาและ สราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมหลายร้อยคน 0000
2013-12-18 23:29
บรรยากาศจากการเสวนา "วิกฤตรัฐธรรมนูญไทย ใครบิดเบือน?" เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2556 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ที่มา: VoiceTV)
2013-12-03 21:16
อนุสนธิจากคำอภิปรายของ นายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปราศรัยที่เวที “ม็อบนกหวีด” ถนนราชดำเนิน เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556 ผู้ฟังมากหลายพัน (ดูรายละเอียดได้ที่ http://prachatai.com/journal/2013/11/50025) ด้วยเห็นว่า การปราศรัยดังกล่าวมีคนฟังจำนวนมาก อาจจะทำให้สังคมเข้าใจในหลักนิติธรรมผิด และเข้าใจศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยผิด และเห็นว่าอาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ มองปัญหาสังคมและการเมืองไทย เพี้ยนไปจากหลักการที่ชอบธรรมของหลักนิติธรรม จึงอยากจะแสดงความเห็นแย้ง และไม่เห็นด้วยกับสาระที่นายกิตติศักดิ์น
2013-11-30 13:41
การปฏิรูปการเมือง ไม่อาจเกิดขึ้นที่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้ที่อิงอาศัยประโยชน์จากสภาพที่ไม่มีการปฏิรูปในปัจจุบัน แต่อาจจะมีได้ ก็ต่อเมือเป็นการปฏิรูปโดยประชาชน แต่การปฏิรูปจากประชาชนจะมีได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน และเชื่อมั่นในความสามารถใช้สิทธิ ปกป้องสิทธิ และบังคับสิทธิของตนได้อย่างมีเหตุมีผล และเคารพสิทธิของผู้อื่นไปในขณะเดียวกัน แต่การจะเกิดสภาพเช่นนี้ได้ ประชาชนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถรู้และเข้าใจกระบวนการปกป้องและบังคับสิทธิของตนได้อย่างเชื่องมือ
2013-11-29 01:37
กิตติศักดิ์ ปรกติ ปราศรัยอ้างความเห็นชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ระบุยึดสถานที่ราชการอย่างสงบเป็นสันติวิธีเชิงรุก แต่เตือนตำรวจแกนนำยึดความปลอดภัยผู้ชุมนุมอันดันหนึ่ง พร้อมยกตัวอย่างเทียบออกคิวพาย วอลล์สตรีท  

Pages

Subscribe to กิตติศักดิ์ ปรกติ