อัพเดทล่าสุดเมื่อ 21 นาที 37 วินาที ที่ผ่านมา

สื่อ

2014-08-21 23:08
‘Sanjana’ นักเคลื่อนไหวด้านสื่อในศรีลังกา ชี้ปาตานีมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่สันติภาพ และการสื่อสารกับสันติภาพต้องไม่แยกออกจากกัน ย้ำเสรีภาพการสื่อสารจะนำไปสู่ฉันทามติในเรื่องต่างๆ แม้รัฐบาลไม่ชอบ    
2014-07-26 19:07
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108 ตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม 'ผู้จัดการสุดสัปดาห์' อ้างแพร่ข้อมูลเท็จแต่ไม่ระบุชัดเจนหน้าไหน บทความใด สั่งองค์กรวิชาชีพดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแล้ว   26 ก.ค. 2557 เมื่อเวลา 18.15 น. ได้มีการเผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 108 /2557 เรื่องการตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม โดยระบุว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 253 วันที่ 26 ก.ค. - 3 ส.ค. 2557 ตีพิมพ์ข้อความหลายเรื่อง ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของ คสช.  
2014-07-16 23:58
           16 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และสถานีวิทยุจุฬาฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?”             
2014-07-09 14:56
9 ก.ค.2557 สุภิญญา กลางณรงค์  พร้อมด้วย ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ร่วมกันเป็นประธานการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา
2014-07-01 19:52
คสช.อนุมัติ 48 สถานีวิทยุชุมชนและวิทยุเพื่อสาธารณะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกอากาศช่วงรอมฎอน เน้นนำเสนอเนื้อหาตามหลักศาสนาที่ถูกต้องเท่านั้น
2014-06-25 16:39
25 มิ.ย.57 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ครั้งที่ 1/2557 ภายหลัง คสช.มีคำสั่งเฉพาะที่ 12/2557 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมมีการพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่
2014-06-16 19:25
วิทยุชุมชนชายแดนใต้ขอให้อนุญาตเปิดสถานีในเดือนถือศีลอดของมุสลิม ชี้จำเป็นกับวิถีชีวิตในช่วงรอมฎอน เป็นเวลาสำคัญในการเชิญชวนคนทำความดี ประชาชนจำเป็นต้องเปิดฟังประกาศเวลาละศีลอด พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาค เปิดชื่อวิทยุชุมชน 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา กว่า 60 สถานีได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วิทยุชุมชนชายแดนใต้กับคำสั่ง คสช.
2014-03-20 04:07
นักวิชาการตอบคำถามทำไมสื่อต้องแคร์เด็ก ด้านนักกิจกรรมจาก iLaw ชี้คดีสนธิ-ภูเก็ตหวาน ทำเส้นแบ่งรายงานข่าวสั่นคลอน ส่วนบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้แนะรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงใต้ไม่ควรด่วนสรุป   19 มี.ค. 2557 เสวนา ‘ความอ่อนไหวหลากมิติ: ทำไมต้องแคร์และควรรายงานอย่างไร’ ในการอบรมเรื่องการรายงานข่าวประเด็นอ่อนไหวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ระหว่างวันที่ 18 – 19 มี.ค. 2557 ณ โรงแรมดิเอทัส กรุงเทพฯ จัดโดยโครงการสะพาน-เสริมสร้างประชาธิปไตย (Sapan-Strengthening Democracy) โดยความสนับสนุนของ USAID  
2014-03-01 00:37
59 องค์กรเรียกร้องหยุดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิงและพลเรือน ในวันครบรอบ 1 ปีการพูดคุยสันติภาพ งานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี P 101: 10 ปี ความรุนแรง, 1 ปีสนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
2014-02-25 16:55
25 ก.พ. 2557 หลังหลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำ กปปส. แจ้งวัฒนะ นำมวลชนปิดล้อมหน้าสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี เพื่อแสดงความไม่พอใจกับการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี และ ประทิน คงสิบ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาหลวงปู่พุทธะอิสระ และชาวนา วานนี้

Pages

Subscribe to สื่อ