ชม “The Karate Kid” @ TK park อาทิตย์ที่ 11 ก.ย.54