Skip to main content
sharethis

เนื่องด้วยสถานการณ์และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการใช้เสรีภาพทางการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก แม้ที่ผ่านมาจะมีกองทุนช่วยเหลือด้านการต่อสู้ในทางคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ครอบคลุมผลกระทบด้านอื่นๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี อาทิ ผลที่เกิดกับครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหายสาบสูญและถูกยึดเงินประกัน บางกรณีพ้นโทษหากแต่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล และหลายกรณีอยู่ในสถานการณ์วิกฤติมนุษยธรรมที่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือใดๆ เป็นต้น

โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องเผชิญวิกฤติในชีวิต

วัตถุประสงค์

 1. นำเงินได้มาจัดตั้ง ‘กองทุนมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติจากคดีอันสืบเนื่องมาจากความคิดต่าง’
 2. เพื่อให้กองทุนฯ เป็นกลไกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองและทางความคิด

เจ้าของโครงการ

เว็บไซต์ประชาไท ภายใต้มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

 

รูปแบบกิจกรรม

เป็นการประมูลภาพวาด ‘นักคิด นักการเมือง’ ของนักเขียนการ์ตูน ‘ไข่แมว’ พร้อมลายเซ็นผู้ถูกวาดรวม 7 ชุด ได้แก่

 1. ภาพชุด ‘แจ็คแม้ว’ ประกอบด้วย ภาพชุด 3 ภาพ พร้อมลายเซ็น ‘ทักษิณ ชินวัตร’
 2. ภาพ ‘TJ’ ภาพวาด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมลายเซ็น
 3. ภาพ ‘ศาสนวิทยา’ ภาพวาด ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ พร้อมลายเซ็น
 4. ภาพ ‘ปวิน’  ภาพวาด ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ พร้อมลายเซ็น
 5. ภาพ ‘คนจริง 2019’ ภาพเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พร้อมลายเซ็น
 6. ภาพชุด ‘นักโทษการเมือง’ ประกอบด้วย ภาพชุด 4 ภาพพร้อมลายเซ็น ‘จ่านิว เอกชัย โบว์และไผ่’

ลักษณะกองทุนฯ

กองทุนนี้มีชื่อว่า ‘กองทุนมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติจากคดีอันสืบเนื่องมาจากความคิดต่าง’

เป็นกองทุนที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ อาศัยความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

โครงการมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 3 คน มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเงินจากการประมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองและความคิด ประกอบด้วย

 1. เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ประชาไท
 2. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ที่ปรึกษาเว็บไซต์ประชาไท
 3. ศรายุทธ  ตั้งประเสริฐ ผู้ประสานงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดี

 

การดำเนินงาน

ตุลาคม 2562 วาดภาพ ติดต่อประสานงานบุคคลในภาพ พร้อมดำเนินการติดต่อเข้าพบเพื่อขอลายเซ็น ถ่ายภาพ-วิดีโอ และสัมภาษณ์สั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นนักโทษการเมืองและผลกระทบจากการดำเนินคดีทางการเมือง

พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์และจัดประมูลภาพผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ‘ประชาไท Prachatai.com’ ตลอดทั้งเดือน จำนวน 6 ชิ้น และรายงานยอดรวมผลการประมูล

ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองและความคิด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการนี้ เป็นความรับผิดชอบของประชาไทเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เจ้าของบุคลิกในภาพ เจ้าของลายเซ็น ตลอดจนเจ้าของภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการดำเนินงานของกองทุนฯ

กำหนดการประมูล

- 19 พ.ย. ภาพวาด ‘ศาสนวิทยา’ภาพและลายเซ็น ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

- 21 พ.ย. ภาพวาด ‘TJ’ภาพและลายเซ็น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

- 26 พ.ย. ภาพวาด 'ปวิน' ภาพและลายเซ็น ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

- 28 พ.ย. ภาพวาด 'คนจริง 2019' ภาพและลายเซ็น เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

- 3 ธ.ค. ภาพวาด 'นักโทษทางการเมือง' ภาพและลายเซ็น ประกอบด้วย 'จ่านิว' สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, เอกชัย หงส์กังวาน, 'ไผ่ ดาวดิน' จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และ 'โบว์' ณัฏฐา มหัทธนา

- 6 ธ.ค. ภาพวาด 'แจ็กแม้ว' ภาพ 3 ภาพ พร้อมลายเซ็น ทักษิณ ชินวัตร

ผลการประมูล

- ภาพวาด ‘ศาสนวิทยา’ภาพและลายเซ็น ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ผู้ชนะการประมูล  Prapat Markpang 43,112 บาท

- ภาพวาด ‘TJ’ ภาพและลายเซ็น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ชนะการประมูลคือ 'Bluesman Ozz' 145,112 บาท

- ภาพวาด 'ปวิน' ภาพและลายเซ็น ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ชนะการประมูลคือ 'Bluesman Ozz' 16,112 บาท

- ภาพ ‘คนจริง 2019’ ภาพและลายเซ็น เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้ชนะการประมูลคือ  'Thanajade Dechananthachai' 71,112 บาท

- ภาพวาดชุด 'นักโทษทางการเมือง' ภาพและลายเซ็น ทั้ง 4 คน ผู้ชนะการประมูลคือ  'Kas Ino' 21,112 บาท 

- ภาพวาด 'แจ็กแม้ว' ภาพ 3 ภาพ พร้อมลายเซ็น ทักษิณ ชินวัตร ผู้ชนะการประมูลคือ 'Bluesman Ozz' 277,112 บาท

ยอดรวม

ยอดประมูลทั้ง 6 ชุดอยู่ที่ 573,672 บาท นอกจากนี้ยอดบริจาคเข้าโครงการเพิ่มอีก 11,312 บาท รวม 584,984 บาท

ส่งมอบภาพ

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่และพรรคเสรีรวมไทยมีการรับมอบภาพให้แก้ผู้ชนะการประมูล โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้มอบภาพให้ผู้ชนะการประมูล

สมศักดิ์ และภรรยา ผู้ชนะการประมูลถึง 3 ชุด รับมอบภาพจากธนาธร

สมศักดิ์ นักธุรกิจวัย 30 ต้นๆ ผู้ชนะการประมูลถึง 3 ชุด คือชุด ทักษิณ ธนาธรและปวิน ด้วยมูลค่ารวมเกือบ 5 แสน ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ร่วมประมูลว่า ตนเป็นผู้ที่จบทางด้านรัฐศาสตร์ สนใจการเมืองตั้งแต่เรียน รวมทั้งชื่นชอบงานศิลปะ เช่น การ์ตูน เมื่อไข่แมวเกิดขึ้นมา ก็เป็นการ์ตูนที่เข้ากันทั้งศิลปะและการเมืองที่ย่อยง่าย ตนจึงเป็นแฟนคลับไข่แมว ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมประมูลไปแล้วหลายรายการ ทั้งภาพและตุ๊กตา ครั้งนี้จึงร่วมประมูลเพื่อเก็บสะสม ไม่เพียงแค่ไข่แมว การ์ตูนระทมตนก็ร่วมกิจกรรมประมูลภาพมาตลอดด้วย

ส่วนที่เลือกภาพธนาธร เนื่องจากแฟนตนเป็นผู้ที่นิยมชมชอบในธนาธร ขณะที่ปวินนั้นก็เป็นคนที่ตนติดตามเช่นกัน

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับนักโทษการเมืองนั้น สมศักดิ์ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับสิ่งที่ ธนาธร เขียนไว้ในภาพพร้อมลายเซ็น ที่ว่ามันควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือการคิด ดังนั้นเรื่องทางการเมืองมันจึงไม่ควรใช้ในการจับกุมคุมขัง ควรเป็นเสรีภาพในการพูดมากกว่า

“เราถูกสอนในตอนเรียนว่าคุณต้องออกความคิดเห็น คุณต้องแสดงความคิดเห็น คุณไม่ใช่มานั่งเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ แต่ว่า ผมมาให้คุณถาม ไม่ใช่คุณมานั่งฟังผม ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกสอนมาตลอดว่าให้คิด คุณต้องมีสิทธิที่จะคิดได้ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่

วันหนึ่งผมอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้เงินแคมเปญนี้ก็ได้” สมศักดิ์ กล่าว

สำหรับภาพทักษิณที่ประมูลนั้น สมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าด้วยว่า หากทางบ้านทราบอาจจะไม่ได้เข้าบ้านก็ได้ อย่างไรก็ตามตนก็ถือเป็นเรื่องปกติในความหลากหลายทางการเมือง อีกทั้งตนก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับพรรคไหนเป็นพิเศษอยู่แล้ว สามารถพูดคุยได้ทุกกลุ่มความคิดทางการเมือง

ธนเจต ผู้ชนะการประมูลภาพ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รับมอบภาพจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์

ธนเจต นักพัฒนาซอฟต์แวร์วัย 30 ต้นๆ จากเชียงใหม่ ผู้ชนะประมูลภาพ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวถึงเหตุผลที่ร่วมประมูลครั้งนี้ว่าเนื่องจากตนมอง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นแบบอย่างที่ดีของการรับราชการมาตลอดชีวิต รวมทั้งหลังเกษียณก็ยังทำงานเสียสละเพื่อประชาชนอีกและเป็นตัวแทนที่มาตรวจสอบรัฐบาลบิดเบี้ยว

ตนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมาหากินตามสุจริต การที่จะมีส่วนร่วมมาลงการเมืองก็คงเกินขอบเขต ดังนั้นตนก็ทำหน้าที่ของตนคือทำธุรกิจอย่างสุจริต กำไรก็ทำตามกำลังของเรา และเห็นว่ากิจกรรมนี้เจ๋งดีเนื่องจากติดตามเพจของไข่แมวมาสักพัก ตั้งแต่ก่อนปิดเพจจนมาเปิดเพจใหม่อีกรอบเป็นไข่แมวx มองว่าเขาเจ๋งเนื่องจากเป็นการ์ตูนที่ไม่มีคำพูดแต่ทุกคนดูแล้วก็รู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรจึงอยากร่วมสนับสนุน

ธนเจต กล่าวด้วยว่า จำนวนเงินที่ประมูลคงไม่ได้เยอะมากมายก็น่าจะไปช่วยเหลือไม่มากก็น้อยให้กับเหยื่อที่โดนคดีความทางการเมืองซึ่งส่วนมากเป็นตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ค่อยมีพลังที่จะช่วยเหลือ

ขณะที่ภาพอีก 2 ชุดได้จัดส่งให้ผู้ชนะการประมูลแล้วเช่นกัน

โอนเงิน 5.8 แสนแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติเงินช่วยเหลือ พร้อมโอนเงินทั้งหมดให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมาแล้ว

โดยมีรายละเอียด 8 รายการ ดังนี้

1. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกลุ่มผู้ต้องขังขอนแก่น คดีไบค์ฟอร์แดด ตามความผิด ม.112 จำนวน 3 ราย รวม 72,000 บาท
2. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกลุ่มผู้ต้องขังอุบล คดีเผาศาลากลาง 2553 จำนวน 4 ราย รวม 96,000 บาท
3. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคุณเอนก สิงขุนทด (ตาบอด) ผู้ต้องขังเรือนจำบางขวาง 24,000 บาท
4. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคุณซี จันทนา วรากรสกุลกิจ ผู้ต้องขัง จ.ลพบุรี 1 คน 2,000 บาท 12 เดือน รวม 24,000 บาท
5. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคุณศศิวิมลผู้ต้องขัง คดี ม.112 จ.เชียงใหม่ 24,000 บาท จ่ายให้แม่ซึ่งดูแลลูกทั้งสองคนของศศิวิมล
6. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคุณบุรินทร์ อินติน ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ 24,000 บาท
7. ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคุณดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งระยะลุกลาม 160,492 บาท
8. ช่วยเหลือ คุณปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ผู้เป็นภรรยา ติดตามหาตัว สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ และอื่นๆ  จำนวน 160,492 บาท

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net