โครงการ ‘ประมูลภาพจากเพจไข่แมวเพื่อกองทุนมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากคดีอันสืบเนื่องจากความคิดต่าง’

เนื่องด้วยสถานการณ์และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการใช้เสรีภาพทางการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก แม้ที่ผ่านมาจะมีกองทุนช่วยเหลือด้านการต่อสู้ในทางคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ครอบคลุมผลกระทบด้านอื่นๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี อาทิ ผลที่เกิดกับครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหายสาบสูญและถูกยึดเงินประกัน บางกรณีพ้นโทษหากแต่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล และหลายกรณีอยู่ในสถานการณ์วิกฤติมนุษยธรรมที่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือใดๆ เป็นต้น

โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องเผชิญวิกฤติในชีวิต

วัตถุประสงค์

 1. นำเงินได้มาจัดตั้ง ‘กองทุนมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติจากคดีอันสืบเนื่องมาจากความคิดต่าง’
 2. เพื่อให้กองทุนฯ เป็นกลไกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองและทางความคิด

เจ้าของโครงการ

เว็บไซต์ประชาไท ภายใต้มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

 

รูปแบบกิจกรรม

เป็นการประมูลภาพวาด ‘นักคิด นักการเมือง’ ของนักเขียนการ์ตูน ‘ไข่แมว’ พร้อมลายเซ็นผู้ถูกวาดรวม 7 ชุด ได้แก่

 1. ภาพชุด ‘แจ็คแม้ว’ ประกอบด้วย ภาพชุด 3 ภาพ พร้อมลายเซ็น ‘ทักษิณ ชินวัตร’
 2. ภาพ ‘TJ’ ภาพวาด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมลายเซ็น
 3. ภาพ ‘ศาสนวิทยา’ ภาพวาด ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ พร้อมลายเซ็น
 4. ภาพ ‘ปวิน’  ภาพวาด ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ พร้อมลายเซ็น
 5. ภาพ ‘คนจริง 2019’ ภาพเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พร้อมลายเซ็น
 6. ภาพชุด ‘นักโทษการเมือง’ ประกอบด้วย ภาพชุด 4 ภาพพร้อมลายเซ็น ‘จ่านิว เอกชัย โบว์และไผ่’

ลักษณะกองทุนฯ

กองทุนนี้มีชื่อว่า ‘กองทุนมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติจากคดีอันสืบเนื่องมาจากความคิดต่าง’

เป็นกองทุนที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ อาศัยความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

โครงการมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 3 คน มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเงินจากการประมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองและความคิด ประกอบด้วย

 1. เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ประชาไท
 2. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ที่ปรึกษาเว็บไซต์ประชาไท
 3. ศรายุทธ  ตั้งประเสริฐ ผู้ประสานงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดี

 

การดำเนินงาน

ตุลาคม 2562 วาดภาพ ติดต่อประสานงานบุคคลในภาพ พร้อมดำเนินการติดต่อเข้าพบเพื่อขอลายเซ็น ถ่ายภาพ-วิดีโอ และสัมภาษณ์สั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นนักโทษการเมืองและผลกระทบจากการดำเนินคดีทางการเมือง

พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์และจัดประมูลภาพผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ‘ประชาไท Prachatai.com’ ตลอดทั้งเดือน จำนวน 6 ชิ้น และรายงานยอดรวมผลการประมูล

ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองและความคิด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการนี้ เป็นความรับผิดชอบของประชาไทเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เจ้าของบุคลิกในภาพ เจ้าของลายเซ็น ตลอดจนเจ้าของภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการดำเนินงานของกองทุนฯ

กำหนดการประมูล

- 19 พ.ย. ภาพวาด ‘ศาสนวิทยา’ภาพและลายเซ็น ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

- 21 พ.ย. ภาพวาด ‘TJ’ภาพและลายเซ็น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

- 26 พ.ย. ภาพวาด 'ปวิน' ภาพและลายเซ็น ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

- 28 พ.ย. ภาพวาด 'คนจริง 2019' ภาพและลายเซ็น เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

- 3 ธ.ค. ภาพวาด 'นักโทษทางการเมือง' ภาพและลายเซ็น ประกอบด้วย 'จ่านิว' สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, เอกชัย หงส์กังวาน, 'ไผ่ ดาวดิน' จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และ 'โบว์' ณัฏฐา มหัทธนา

- 6 ธ.ค. ภาพวาด 'แจ็กแม้ว' ภาพ 3 ภาพ พร้อมลายเซ็น ทักษิณ ชินวัตร

ผลการประมูล

- ภาพวาด ‘ศาสนวิทยา’ภาพและลายเซ็น ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ผู้ชนะการประมูล  Prapat Markpang 43,112 บาท

- ภาพวาด ‘TJ’ ภาพและลายเซ็น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ชนะการประมูลคือ 'Bluesman Ozz' 145,112 บาท

- ภาพวาด 'ปวิน' ภาพและลายเซ็น ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ชนะการประมูลคือ 'Bluesman Ozz' 16,112 บาท

- ภาพ ‘คนจริง 2019’ ภาพและลายเซ็น เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้ชนะการประมูลคือ  'Thanajade Dechananthachai' 71,112 บาท

- ภาพวาดชุด 'นักโทษทางการเมือง' ภาพและลายเซ็น ทั้ง 4 คน ผู้ชนะการประมูลคือ  'Kas Ino' 21,112 บาท 

- ภาพวาด 'แจ็กแม้ว' ภาพ 3 ภาพ พร้อมลายเซ็น ทักษิณ ชินวัตร ผู้ชนะการประมูลคือ 'Bluesman Ozz' 277,112 บาท

 

รายการบริจาคเพิ่มเติมสมทบกองทุน จะรายงานตอนสรุปเมื่อเสร็จสิ้นการประมูล

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai