ก.แรงงานไม่ไล่ที่คนงานไทรอัมพ์ พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกัน

กรณีมีข่าวก่อนหน้านี้ว่า วันนี้ (13 พ.ย.) กระทรวงแรงงานจะขอคำสั่งศาลแพ่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้อดีตคนงานบริษัทบอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นในไทรอัมพ์ กว่า 300 คน ซึ่งปักหลักชุมนุมที่บริเวณใต้ถุนกระทรวงแรงงานย้ายออก เนื่องจากต้องการใช้พื้นที่จัดนิรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแลแห่งประเทศให้สัมภาษณ์ว่า ล่าสุดได้พูดคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วได้ข้อตกลงว่า กระทรวงแรงงานจะไม่ไล่ที่และไม่ฟ้องศาล แต่จะจัดนิทรรศการร่วมกันกับคนงาน โดยกระทรวงได้ขอพื้นที่บริเวณหน้าห้องประวัติศาสตร์แรงงาน และขอให้คนงานตากผ้าถุงและชุดชั้นในให้เป็นที่เป็นทาง โดยคนงานจะได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าจะจัดนิทรรศการร่วมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

That's the right way

That's the right way !!
Haleluya !! Amen !!
------------------------

Hab Dank von Herzen,Herr,hab Dank ,du heiliger .uw ....
In ihm spricht der schwache:Ich bin stark,und der Arme:Icn bin reich,denn was er am Kreuz getan ,ist mein :Hab Dank !!

*ไม่ควรจัดนิทรรศการร่วมกัน จั

*ไม่ควรจัดนิทรรศการร่วมกัน
จัดใต้ถุน ..ไม่สมเกียรติเลย

พวกกระทรวงแรงงาน กับคนงานมีจุดยืนเพื่อชนชั้นต่างกัน
ไม่น่าจะร่วมมือกันได้จริง(ในระยะยาว)

ใช่ไม่ควรจัดร่วมกันเลย..... ก

ใช่ไม่ควรจัดร่วมกันเลย.....
กับแกนนำที่เคยสวมเสื้อ... แล้วจะมาจัดนิทรรศการ
มันขัดกับสิง่ที่เคยทำมา