ครม.ให้ ศอ.บต.คุมงานเยียวยา ประชุมกรรมการนัดแรก 2 ธันวา

นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ในเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยมีพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ นางอังคณา เปิดเผยต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญคือ แจ้งเพื่อทราบ เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ให้ถ่ายโอนภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางอังคณา เปิดเผยอีกว่า ส่วนวาระอื่นๆ ได้แก่ เรื่องการสรุปผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ.2554 การกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและกลุ่มเป้าหมายในการเยียว การแต่งตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลการเยียวยา นอกจากนี้ ยังมีวาระเรื่องการสรุปข้อมูลเหตุการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ กรือเซะ ตาบใบ มัสยิดไอร์ปาแยและผู้สูญเสียที่ไม่ได้รับรองจากเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย คือ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองว่า ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบ สำหรับคณะกรรมการเยียวยาสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ชุดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรับมนตรี ได้ลงนามในสำคั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 197/2554 คณะกรรมการชุดนี้ มีพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นายบัณฑูร สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ พล.อ.ขวัญชาติ กล้าหาญ รองศาสตราจารย์โคทม อารียา นางจิราพร บุนนาค นายเจริญ หมะเห นายถิรชัย วุฒิธรรม นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา นางเมตตา กูนิง รองศาสตราจารย์รัตติยา สาและ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ นายวรวีร์ มะกูดี นางสาวศุภวรรณ พึ่งรัศมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน นางอังคณา นีละไพจิตร นายอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา นอกจากนี้ ยังมีประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนไม่เกิน 3 คน ที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งตั้ง

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์