Skip to main content
sharethis

สัมภาษณ์ ประสพ บุษราคัม ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทย ทีมล้างกฎหมายเผด็จการ ยกร่างนครปัตตานีหวังดับไฟใต้ ยันไม่แตะความมั่นคง ให้อำนาจคนพื้นที่ตั้ง ครม.น้อย

 


ประสพ บุษราคัม

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คำว่า “ปัตตานีมหานคร” หรือ “นครปัตตานี” ถูกยกขึ้นมาพูดถึงมากพอๆ กับเหตุรุนแรงที่ผุดขึ้นเป็นช่วงๆ เมื่อ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุถึงแนวคิดเขตปกครองพิเศษว่า ได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปศึกษา ก่อนจะมีเสียงคัดค้านตามมา โดยเฉพาะจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

ขณะเดียวกัน ยังมีการอ้างถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาศึกษา คือ นายประสพ บุษราคัม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อไทยจากจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กปพ.) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งขึ้นมา เพื่อล้างกฎหมายเผด็จการ?

เหตุใด “ประสพ บุษราคัม” ซึ่งเป็นทั้งประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง และประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กปพ.) จึงคิดร่างกฎหมายนครปัตตานีขึ้นมา

..................................... 

“นอกจากภารกิจหลักคือการหยิบกฎหมายเก่าๆ ประมาณ 300 – 400 ฉบับ และนำประกาศคณะปฏิวัติและคณะปฏิรูปมาพิจารณาว่ายังใช้ได้อยู่อีกหรือไม่ คณะกรรมการชุดนี้ยังรับยกร่างกฎหมายต่างๆ ที่ประชาชนต้องการและร้องขอมาด้วย

สำหรับ เรื่องนครปัตตานี คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงหยิบยกขึ้นมาเอง โดยการร่างพระราชบัญญัตินครปัตตานีขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นการปัญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

เหตุที่ต้องการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เพราะเราไม่อยากปล่อยให้มีคนตายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกต่อไป หากยังแก้ปัญหาแบบเดิมๆ อยู่ ยอดคนตายมีสิทธิทะลุขึ้นไปถึง 10,000 คน แน่นอน

คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง จะยกร่างให้เสร็จภายใน 3 เดือน หรือก่อนเดือนมิถุนายน 2555 รวมทั้งศึกษาข้อดีข้อเสียของการออกกฎหมายฉบับนี้ ที่สำคัญพิจารณาว่า จะสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้หรือไม่

จากนั้น คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง จะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาพูดคุยเพื่อศึกษาถึงรูปแบบการแก้ปัญหาความไม่สงบที่มีใช้ในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่า รูปแบบอย่างไรจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมจะเชิญตัวแทนขององค์กรที่ประชุมประเทศอิสลาม หรือ โอไอซี (Organisation of the Islamic Conference : OIC) และนายแพทย์มหาฎีร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เอกอัครราชทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย และตัวแทนประเทศจีนมาให้ความเห็นด้วย

จากนั้นจึงจะลงไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่ดำเนินการต่อ แต่หากประชาชนเห็นด้วย อาจจะใช้ช่องทางการเสนอกฎหมายเข้าสู่สภา โดยต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 15 เสียง หรือให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ

การดำเนินการเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย แม้ตัวเองเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ตาม

ผมดำเนินงานในนามคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กปพ.) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนการหยิบเรื่องนครปัตตานี เป็นความคิดเห็นของผมไม่เกี่ยวกับนายสมศักดิ์

รัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เป็นเรื่องของรัฐบาล เช่นเดียวกับนายสมศักดิ์ หากนายสมศักดิ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถเก็บไว้ในลิ้นชักได้ หลังจากที่ตนเสนอเรื่องนี้ไป

แต่ถ้าประชาชนเห็นด้วย ประชาชนก็หยิบเอาไปขับเคลื่อนต่อได้ ไม่จำเป็นหยุดตามที่รัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรต้องการ

หลังจากมีข่าวว่า ผมกำลังยกร่างกฎหมายนครปัตตานี ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้ความสนใจส่งคนมาคุย ผมจึงถามเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐอเมริกาว่า ทำไมรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาจึงมีความเจริญรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐอเมริกาอธิบายว่า เพราะรัฐบาลให้อำนาจประชาชนบริหารจัดการรัฐของตัวเอง

ผมจึงคิดว่า เหตุที่รัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาเจริญกว่าพื้นที่ต่างจังหวัดของไทย เพราะคนในพื้นที่เข้าใจสภาพของพื้นที่ตัวเอง แต่ประเทศไทยรัฐบาลเข้าไปจัดการทุกอย่าง เช่น ที่ผ่านมารัฐบาลแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งๆ ที่ในพื้นที่มีทะเล คนในพื้นที่กินอาหารทะเล เป็นต้น

นครปัตตานีตามแนวคิดของคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง คือ ให้คนในพื้นที่เลือกตัวแทนขึ้นมาเป็นผู้บริหารในรูปของ ครม.น้อย

เสมือนหนึ่งว่า มีรัฐบาลเป็นของตัวเอง

รูปแบบการปกครองแบบพิเศษที่พูดถึงนี้ มีความประสงค์ที่จะกระจายการพัฒนาและงบประมาณจากส่วนกลางให้ลงมาสู่มือของชาวบ้าน ขณะนี้งบการพัฒนากว่า 20,000 ล้านบาท ถึงมือของชาวบ้านเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น

มีคนถามผมว่า แล้วเรื่องความมั่นคง จะจัดการอย่างไร ผมขอยืนยันว่า จะไม่แตะเรื่องนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ยังอยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ยังมี เราจะไม่แตะต้องหน่วยงานความมั่นคง เพราะเราก็รู้ว่าเขาหวงงบประมาณของเขา 

ขอยืนยันว่านครปัตตานียังอยู่ในรัฐไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก จะไม่กล้าตอบโต้ผมได้อีกแล้ว เพราะผมยืนยันว่า นครปัตตานียังอยู่ในรัฐไทย ความมั่นคงก็ยังอยู่ในมือคุณ นครปัตตานีจะเน้นเรื่องการพัฒนาอย่างเดียว โดยให้คนในพื้นที่มีอำนาจบริหารจัดการพื้นที่เอง

ผมยินดีไปบรรยายให้เรื่องนี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ฟัง

ถ้าคนในพื้นที่มีอำนาจบริหารพื้นที่เอง มีตำรวจ ทหารเป็นคนในพื้นที่ ไม่ใช่มาจากภาคอีสาน แล้วคนในพื้นที่จะยิงกันเองอีกทำไม ลองคิดดู แต่ที่ฆ่ากันอยู่ตอนนี้ผมไม่ขอพูดถึง

คณะทำงานศึกษาเรื่องนครปัตตานีมีหลายคน ต่อไปผมจะเชิญตัวแทนส่วนต่างๆ มาเป็นคณะทำงานทำงานเพิ่ม เช่น นายยงยุทธ เขียวแก้ว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

การยกร่างกฎหมายนครปัตตานี ยังต้องใช้ข้อมูลอีกมาก ใครที่มีข้อมูลหรือมีร่างกฎหมายอยู่แล้ว ช่วยส่งมาที่ผม

ส่วนร่างกฎหมายที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยเคยใช้หาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเชิญสมาชิกพรรคเพื่อไทยเหล่านั้นมา ขอเรียนว่า การดำเนินงานในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย”

 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net