Skip to main content
sharethis

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ผนึกกำลังประชาชน ประกาศเจตนารมณ์ "เชียงใหม่พร้อมจัดการตนเอง" นำเสนอร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร และเปิดเวทีสาธารณะ "ปฏิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่จัดการตนเอง"

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2555 ณ  บริเวณลานหอศิลป์ล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ผนึกกำลังประชาชน ประกาศเจตนารมณ์ "เชียงใหม่พร้อมจัดการตนเอง" นำเสนอร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร และเปิดเวทีสาธารณะ "ปฏิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่จัดการตนเอง"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการของภาคีขับเคลื่อนฯ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนจากหลายภาคส่วนที่พร้อมจะสนับสนุน พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง  ตลอดจนการตั้งจุดรวบรวมรายชื่อประชาชน เพื่อร่วมลงนามสนับสนุนกฎหมาย 10,000 รายชื่อตามกระบวนการทางรัฐสภาต่อไป โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนชาวเชียงใหม่กว่าพร้อมใจประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้โดยสวมเสื้อสีส้ม และสัญลักษณ์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจนเต็มพื้นที่ลานหอศิลป์ล้านนา นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ภายหลังจากประกาศเจตนารมณ์ ยังมีการจัดเวทีสาธารณะ "ปฏิรูปประเทศไทย ให้เชียงใหม่จัดการตนเอง" ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ไทยพีบีเอส) บันทึกเทปรายการซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยมีผู้ร่วมรายการ อาทิ นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและอดีตปลัดกระทรวงมหาไทย ดร.วณี ปิ่นประธีป รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูป นายไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายไพรัช ใหม่ชมพู ผู้อำนวยการกองการศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ ศ.ดร.ธเนศว์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสงวน พงษ์มณี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ นายสวิง ตันอุด ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม ฯลฯ

สำหรับร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร  มีสาระสำคัญที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยดำเนินการใน 3 แนวทาง คือ การยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เหลือเพียงราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นเต็มพื้นที่และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจในการกำหนดแนวนโยบาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ การจัดงบประมาณ การคลัง การจัดการบริหารบุคลากรและกลไกโครงสร้างการบริหารงานภายในท้องถิ่นเพื่อการบริหารราชการท้องถิ่นได้คลอบคลุมทุกเรื่อง ยกเว้น 4 เรื่องหลัก คือ การทหาร ระบบเงินตรา การต่างประเทศ และการศาล โดยจัดการปกครองเป็น 2 ระดับ คือระดับบน(เชียงใหม่มหานคร) และระดับล่าง(เทศบาล) ทำให้สามารถดูแลคลอบคลุมเต็มพื้นที่

โดยทั้ง 2 ระดับมีการบริหารงานในลักษณะการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันต้องทำให้การเมืองมีความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม โดยมีระบบการตรวจสอบที่มีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างดุลยภาพ 3 ส่วนเพื่อป้องกันการฮั้วกัน ซึ่งต่างจากโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นทั่วๆไป ที่มีเพียง 2 ส่วนคือฝ่ายบริหารกับฝ่ายออกข้อบัญญัติ โดยจัดโครงสร้างใหม่เป็น ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร สภาเชียงใหม่มหานครและสภาพลเมือง (civil juries) รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้อำนาจประชาชนโดยตรงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตรวจสอบการทำงานหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเข้าถึงการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการกลไกต่างๆ อาทิ สภาพลเมือง การไต่สวนสาธารณะ การจัดตั้งกรรมาธิการด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เกษตร การจัดการปัญหาหมอกควัน ฯลฯ และการปรับโครงสร้างด้านภาษี โดยภาษีทุกชนิดที่เก็บได้ในพื้นที่จะส่งคืนทางรัฐบาลส่วนกลางร้อยละ 30 และคงไว้ที่เชียงใหม่มหานคร ร้อยละ 70

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net