‘พีมูฟ’ ยกกรณีปากมูน ร้อง ‘ประชุมน้ำโลก’ จัดการน้ำต้องมอง ‘คนรากหญ้า'

 

 
วันที่ 19 พ.ค.56 เวลา 13.30 น.ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 29 ‘ในสังคมประชาธิปไตย การชุมนุม คือการใช้ประชาธิปไตยทางตรง’ ในโอกาส ที่เดือนพฤษภาคมเคยมีเหตุการณ์สำคัญต่อประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศ ยืนยันความเชื่อมั่นในแนวทางของการใช้ประชาธิปไตยทางตรง คือการชุมนุม การเรียกร้อง ว่าเป็นวิถีทางที่ภาคประชาชน คนเล็ก คนน้อย สามารถกระทำได้ในระบอบสังคมประชาธิปไตย โดยผู้มีอำนาจจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน และคุ้มครองการแสดงออกดังกล่าว และไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นในอดีตที่ผ่านมาอีกในสังคมไทย
 
พร้อมกันนี้ พีมูฟได้ออกจดหมายเปิดผนึก ‘การบริหารจัดการน้ำต้องเป็นไปเพื่อทุกคน ยั่งยืนและเป็นธรรม’ เรียกร้องให้ผู้นำแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่
14-20 พ.ค.56 ณ จ.เชียงใหม่ ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของทุกคนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
 
รายละเอียด ของแถลงการณ์และจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว มีดังนี้
 
000
 
 
แถลงการณ์ฉบับที่ 29
ในสังคมประชาธิปไตย การชุมนุม คือการใช้ประชาธิปไตยทางตรง
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ปักหลักชุมนุมอย่างสงบ มาตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 แล้ว ตลอดเวลาของการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา พวกเราต้องชุมนุมทั้งในท้องถนนและในสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาของพวกเรา 

ในโอกาสที่เดือนนี้ (เดือนพฤษภาคม) ซึ่งเคยมีเหตุการณ์สำคัญต่อประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นได้มีการสูญเสีย ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลย ณ ที่นี่ พวกเรา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอคารวะและน้อมรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วย

พวกเรายืนยันว่า วิถีทางที่พวกท่านได้กระทำไว้นั้น พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เชื่อมั่นในแนวทางของการใช้ประชาธิปไตยทางตรง คือ การชุมนุม การเรียกร้อง ว่าเป็นวิถีทางที่ภาคประชาชน คนเล็กคนน้อย สามารถกระทำได้ในระบอบสังคมประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม ในเส้นทางประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ ซึ่งสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ โดยที่ผู้มีอำนาจ จำเป็นที่จะต้องสนับสนุน และคุ้มครองการแสดงออกดังกล่าวด้วย

โอกาสแห่งเดือนประวัติศาสตร์นี้ ขอให้เหตุการณ์อันเลวร้ายในอดีต ได้กลายเป็นอดีต และหวังว่าทุกภาคส่วนในสังคม จะคุ้มครอง ปกป้องระบอบประชาธิปไตยนี้ร่วมกัน พร้อมกันนี้พวกเรายังหวังว่าเหตุการณ์ในอดีตจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตในสังคมไทย 

 
ขอคารวะ แด่ดวงวิญญาณผู้กล้าหาญ 
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
19 พฤษภาคม 2556
 
000
 
จดหมายเปิดผนึก
 
การบริหารจัดการน้ำต้องเป็นไปเพื่อทุกคน ยั่งยืนและเป็นธรรม
 
รายการรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ครั้งที่2 (Asia Pacific water summit) หรือประชุมน้ำโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวัน ที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
 
การประชุมครั้งนี้จะมีการออกปฏิญญาเชียงใหม่ซึ่งชัดเจนว่า จะมีการส่งเสริมความร่วมมือมีเครือข่ายร่วมกัน
ซึ่งรัฐบาลไทยได้เตรียมกองทุน และจะเสนอตัวเองเป็นศูนย์สำหรับเป็นตัวประสานงานในเรื่องการพัฒนาด้านน้ำ เป็นเครือข่ายข้อมูล การจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านข้อมูลเรื่องน้ำ ซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณ 3.5 แสนล้านแล้ว (รศ.ดร.อภิชาต อนุกุลอำไพ) ที่เรียกว่า A6 B4 วงเงิน 4 พันล้าน เพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายข้อมูล ระบบข้อมูล และศูนย์
บัญชาการ
 
การประชุมเรื่องน้ำ ที่กำลังดำเนินการของรัฐบาลไทยและรัฐบาลหลายประเทศในขณะนี้พวกเรามีข้อกังวล
จากประสบการณ์ที่เจ็บปวดในเรื่องการจัดการน้ำของรัฐบาล ที่มักสร้างโครงการขนาดใหญ่เข้าไปละเมิดวิถีชีวิตและ
สิทธิของชุมชน ดังเช่น เขื่อนปากมูลได้ทำลายอาชีพประมงของชาวบ้านปากมูน ซึ่งยืดเยื้อเรื้อรังมายาวนานกว่า ๒๔ ปีขณะที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหน ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาที่พวกท่านเป็นผู้สร้างเลย
 
พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) อยากเรียกร้องต่อผู้นำที่มาจากหลายประเทศดังนี้
 
๑.การดำเนินการการบริหารจัดการน้ำ ของแต่ละประเทศควรผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียก่อนดำเนินงานโครงการ
 
๒.รัฐบาลแต่ละประเทศต้องตระหนักว่าประชาชนรากหญ้าต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลประโยชน์จาก
การบริหารจัดการน้ำ
 
๓.รัฐบาลแต่ละประเทศ ต้องมีมาตรการในการรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
 
พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกท่านที่เป็นผู้นำของแต่ละประเทศ จะได้เข้าใจข้อกังวล และได้คำนึงถึง
ประสบการณ์อันเลวร้ายของชาวบ้านที่ปากมูน ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกต่อไป
 
ด้วยจิตคารวะ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์