Skip to main content
sharethis
"คำนูน สิทธิสมาน" ส.ว.สรรหา ระบุแก้ที่มา ส.ว. ให้สภาผัวเมียกลับมา วุฒิสภามีลักษณะใกล้ชิดทางการเมืองสูง กลั่นกรองตรวจสอบการทำงานรัฐบาลยาก ก็ให้มีแค่สภาเดียวดีกว่า "รสนา โตสิตระกูล" ลั่นหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาตนจะเป็นผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ด้านสภาเรียกประชุมร่วมรัฐสภาถกแก้ รธน.ที่มา ส.ว.20 ส.ค.นี้
16 ส.ค. 56 - ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าที่รัฐสภา คณะกรรมมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ที่มีนายสาย กังกเวคิน ส.ว.ระยอง เป็นประธาน ได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนครั้งที่ 2 เรื่อง “แก้รัฐธรรมนูญที่มา ส.ว. : แผนเผด็จการรัฐสภาควบคุมองค์กรศาลและองค์กรอิสระ” โดยนายคำนูน สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา กล่าวตอนหนึ่งว่า การที่สภาฯ จะมีการพิจารณาร่างฉบับดังกล่าววาระ 2 ในวันอังคารที่ 20 ส.ค.นี้ตนมองว่าเป็นการเอาเข้าสู่สภาฯ อย่างจวนตัวกลับหลักการรัฐธรรมนูญ 50 ที่ห้าม ส.ว.ลงเลือกลงเลือกตั้งติดต่อกันเกิน 2 สมัย อีกทั้งเป็นการเร่งรีบเอาเข้าสู่สภาฯเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ทันการเพราะ ส.ว.ชุดปัจจุบันจะหมดอายุในต้นเดือนมี.ค ปี 57 ดังนั้นสภาฯจึงต้องมีการเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ส.ค.
       
นายคำนูณกล่าวว่า อย่างไรก็ดี ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างที่มีการขายเหล้าพ่วงเบียร์แถมน้ำ เพราะมีการตัดใน (5), (6), (7) และ (9) ซึ่งถ้าร่างฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้สภาผัวเมียกลับมา ส่วนผู้ที่เป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งสามารถลงสมัคร ส.ว.ได้ ทันทีโดยไม่ต้องเว้นวรรค 5 ปี เรื่องนี้ตนมองว่ามีความสำคัญ เพราะรัฐธรรมนูญ 50 นั้นวุฒิสภามีหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบการทำงานรัฐบาลในฐานะตัวแทนประชาชน ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ตนเห็นว่าเราก็มีสภาเดียวดีกว่า ถ้าวุฒิสภาถูกแปลเปลี่ยนที่มาคือมีลักษณะทางการเมืองสูง ก็จะทำให้วุฒิิสภามีลักษณะใกล้ชิดทางการเมืองสูง และจะทำให้การถอดถอนมีลักษณะทางการเมืองสูง ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะหลอกลวง 3 ประเด็นคือ 1. หลอกลวงว่าเป็นประชาธิปไตย 2. หลอกลวงเป็นสภาฯกลั่นกรอง และ 3. หลอกลวงว่ามีองค์กรอิสระ ทั้งนี้ตนเกรงว่า หากวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองตนเกรงว่าอาจทำให้องค์กรอิสระจะถูกดำเนินไปตามการเมือง
       
“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองครอบครองพื้นที่สภาสูง และเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองส่งคนของตนมาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนจับตาดูในเรื่องนี้ต่อไป” นายคำนูนกล่าว
       
นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 50 เป็นการแก้ข้อบกพร่องรัฐธรรมนูญปี 40 โดยการถอดบทเรียนข้อบกพร่องมาอุดรอยรั่ว ทั้งนี้มองว่าขนาดมี ส.ว.สรรหายังมีพรรคการเมือง กลุ่มผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซงดังนั้นที่รัฐบาลอ้างว่าการแก้รัฐธรรมนูบฉบับนี้เพื่อยึดโยงกับประชาชน จึงเป็นคำหลอกลวงประชาชนว่าเป็นประชาธิปไตย แต่อันที่จริงแล้วเป็นการนำเอา ส.ว.มาเป็นลูกไก่ในกำมือเท่านั้น
       
น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม.กล่าวว่า การแก้รัฐธรมนูญฉบับนี้เป็นการแก้เพื่อเพิ่มอำนาจฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มองว่าการมีอำนาจบริหารก็ต้องมีอำนาจในการตรวจสอบควบคู่กันไป ดังนั้น หากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาก็จะทำให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจเพิ่มขึ้น ซึ่งตนเกรงว่าจะทำให้อำนาจในการตรวจสอบลดลง นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องที่มา ส.ว.นั้นตนเห็นว่า ส.ว.ควรมีที่มาแตกต่างจาก ส.ส. เพราะถ้ามีที่มาเช่นเดียวกันจะทำให้ ส.ว.ถูกรวบอำนาจในการทำหน้าที่ และทำให้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย แต่จะนำไปสู่การครอบครองทั้ง 2 สภาฯ ซึ่งจะเป็นการทำลายกระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จภายใต้เสื้อคลุมที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตย ดังนั้นหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาตนจะเป็นผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
       
พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า การออกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดตำรารัฐศาสตร์ รัฐบาลพยายามทำให้ ส.ว.และส.ส.มีการเลือกตั้งที่เหมือนกันทั้งที่ตามหลักสากลที่มาของ ส.ส.และ ส.ว.ต้องมีที่มาที่ต่างกัน จึงมองว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะเรื่องสภาฯ ผัวเมียนั้นชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง ดังนั้นใครที่รับหลักการเรื่องนี้ขอให้เตรียมตัวขึ้นศาลได้เลย
       
นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า วันนี้เราจะต้องมาพิจารณาว่า เราจะมี 2 สภาหรือสภาเดียว ถ้าจะมี 2 สภาเราต้องมาพิจารณาว่าส.ส.และสว.ควรมีลักษณะอย่างไร สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้า ส.ว.ถูกควบคุมนั้นตนเกรงว่า จะทำให้องค์กรอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้ และจะทำให้ ส.ว.สามารถถอดถอนองค์กรอิสระโดยได้อย่างแน่นอน
       
"ตรงนี้เราจะต้องมาต่อสู้อย่างถึงที่สุดซึ่งเราจะยื่นเรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาลฎีกาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงทุกๆ ศาลอย่างแน่นอน ซึ่งผมก็ขออภัยในความไม่สะดวก เพราะเราทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชน” นายสมชายกล่าว
 
เรียกประชุมร่วมรัฐสภาถกแก้ รธน.ที่มา ส.ว.20 ส.ค.นี้
 
ด้านมติชนออนไลน์รายงานว่านายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา ได้มีหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ร 31 ถึง ส.ส. ส.ว.เพื่อนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา เนื่องด้วยนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 118  มาตรา 120 และมาตรา 241 วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
 
อย่างไรก็ตาม ในระเบียบวาระได้มีการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เพียงฉบับเดียว ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มา ส.ว.ในขณะที่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.54 ยังไม่มีการบรรจุระเบียบวาระแต่อย่างใด
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net