Skip to main content
sharethis

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 ซึ่งสปสช.ได้จัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับประเทศเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นค่าวัคซีนและการจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปี 2557 ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ฟรีในทุกสิทธิการรักษา ทั้งสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้ 1.ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน 2.ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป 3.เด็กอายุ 3 เดือนถึง 2 ปี 4.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป ทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,000,000 โด๊ส สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจากผู้ป่วย 400,000 คน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะเริ่มให้บริการพร้อมกับประชาชน

รองเลขาธิการสปสช. กล่าวต่อว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2557 โดยปีนี้เริ่มการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เร็วกว่าทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ปี 2557 พบว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราป่วยตายสูง ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปีนี้จึงเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลเร็วขึ้นในการป้องกันโรค ทั้งนี้ วัคซีนที่ฉีดเป็นชนิดที่ทำจากเชื้อตาย รวม 3 สายพันธุ์ คือ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 (A H1N1) ชนิดเอ เอช 3 เอ็น2 (A H3N2) และชนิดบี (B) ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่พบบ่อยในไทยและทั่วโลกและวัคซีนยังใช้ได้ผลดี เนื่องจากเชื้อไม่มีปัญหากลายพันธุ์ แต่วัคซีนชนิดนี้ไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์เก่าและใหม่ได้ ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2557 ได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422            

ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่มักระบาดในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว แต่ละปีไทยมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 9 แสนราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 3 หรือประมาณ 26,000 ราย มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่น ปอดบวม ต้องรับรักษาในโรงพยาบาล เสียชีวิตปีละประมาณ 150 ราย จากข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม – 4 เมษายน 2557 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 26,645 ราย เสียชีวิต 35 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือเด็กและเยาวชน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net