Skip to main content
sharethis
ประชามติจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำเหมืองทองเมืองเลยของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ชาวบ้านไม่ยอมรับคณะกรรมการที่ทหารตั้งขึ้นมา พร้อมยื่นข้อเสนอ 6 ข้อของชาวบ้าน รัฐต้องนำไปปฎิบัติ 
 
 
 
18 กรกฎาคม 2557 ณ วัดศรีสะอาด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยผุก กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านได้จัดประชาคมเพื่อลงมติในสองประเด็น โดยประเด็นแรกที่ต้องการมติจาก 6 หมู่บ้าน คือ การไม่เห็นด้วยและคัดค้านคณะกรรมการ 4 ชุดที่ทหารและข้าราชการจังหวัดเลยได้แต่งตั้งขึ้น และประเด็นที่สอง คือ การยืนยัน ข้อเสนอ 6 ข้อ ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน 
 
โดยกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดระบุว่าการลงประชามติครั้งนี้มีชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำเหมืองของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด จำนวน 491 คน มาลงทะเบียนในบริเวณจัดงาน อีกทั้งยังมีข้าราชการจากจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และนายทหารที่มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 
นายสมัย ภักมี ในฐานะประธานในการประชุม กล่าวว่า “การจัดประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ ดำเนินการโดยเจ้าของปัญหาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ คือ ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชาคมที่มาจากชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน โดยไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง หรือบุคคลจากภายนอก แต่ทางกลุ่มฯ ก็ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกรณีความขัดแย้งในประเด็นนี้ เพื่อให้เข้าร่วมสังเกตการณ์และขจัดข้อกังขาต่อการทำประชาคม”
 
ทั้งนี้ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านที่มาเข้าร่วมการประชาคมทั้งหมดได้ยกมือยืนยันความต้องการซึ่งเป็นจุดยืนของชาวบ้าน ด้วยข้อเสนอ 6 ข้อ ที่เคยเสนอกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและทหารมาแล้วหลายครั้ง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ คสช. นำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนตามข้อเสนอ 6 ข้อ ได้แก่
 
1. เพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำของบริษัทฯ ทั้ง 6 แปลง บนภูทับฟ้า-ภูซำป่าบอน
 
2. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโลหะกรรมทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการแต่งแร่ แยกแร่ ลอยแร่ ถลุงแร่ ฯลฯ จนการผลิตในขั้นตอนสุดท้าย
 
3. เคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ สำนักงาน และอื่นๆ ทั้งหมด ออกไปจากเขตเหมืองแร่หรือเขตประทานบัตร 
 
4. ขนสินแร่ทั้งที่ยังไม่ได้แต่ง และแต่งแล้วออกจากเขตเหมืองแร่หรือเขตประทานบัตรทั้งหมด 
 
5. ทำการปิดเหมืองเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาวะ อนามัยและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 
6. เยียวยาประชาชน 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทุกด้าน 
 
และไม่ยอมรับข้อเสนอของทหาร 3 ข้อ (1.ปิดเหมือง 2.ขนแร่ 3.ฟื้นฟู) 
 
ส่วนประเด็นที่สอง กรณีของคณะกรรมการ 4 ชุดที่ทหารและข้าราชการจังหวัดเลยได้แต่งตั้งขึ้น มติที่ประชุมไม่ยอมรับคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด
 
นางสุ่ม ศรีทอง กล่าวว่า “ผลของประชามติของชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ในสองประเด็น ทุกฝ่ายควรที่จะให้ความเคารพและยอมรับ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีหน้าที่นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะเป็นประชามติที่เกิดขึ้นจากความต้องการและความเห็นของประชาชน 6 หมู่บ้านอย่างแท้จริง ไม่ใช่ประชามติที่เกิดจากขั้นตอนและการกระบวนการไม่ชอบธรรมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา” 
 
ทั้งนี้หลังจากที่ประชุมมีมติ ตัวแทนจากข้าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าจะรับข้อเสนอของชาวบ้านเพื่อนำไปดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net