Skip to main content
sharethis

คสช.เห็นชอบร่างกฎหมาย 12 ฉบับ รวมทั้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เข้าสู่วาระการประชุมของสภานิติบัญญัติ ขณะเดียวกันอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาท เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม

การแถลงข่าวภายหลังการประชุม คสช. ครั้งที่ 7/2557 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 (ที่มาของภาพ: ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล)

23 ก.ค. 2557 - เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 เวลา 15.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุม คสช.ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เป็นประธานการประชุม  พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย ร.อ.นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายพลเรือน ได้แถลงข่าวผลการประชุม คสช. สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบตามที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ฝกย.) เสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลบังคับใช้      ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 12 ฉบับ ก่อนนำไปบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภานิติบัญญัติ ดังนี้

- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .....
- ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ......
- ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .....
- ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .....
- ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....

 

เห็นชอบอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทเพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม

เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานด้วยว่า พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ที่ประชุม คสช.เห็นชอบโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสนับสนุนงบกลาง 1,300,624,760 บาท เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 15,441 โรงเรียน ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากข้อสั่งการของ หน.คสช. (เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 57) ที่มอบหมายให้ หน.ฝ่ายสังคมและจิตวิทยา คสช. พิจารณาแก้ไขปัญหา การขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กโดยเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในระยะที่ 1 ของ คสช.ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net