Skip to main content
sharethis
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดระบุบริษัททุ่งคำต้องดำเนินการถอนฟ้องคดีแก่ชาวบ้านทั้งหมดให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการขนย้ายแร่ได้ 
 
 
 
เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย พนักงานเหมืองของบริษัททุ่งคำประมาณ 10 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ 6 นายเข้าไปยังบริเวณซากกำแพง ที่ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้สร้างเพื่อป้องกันการขนแร่ผ่านถนนสาธารณะของชุมชน ซึ่งกำแพงดังกล่าวถูกทำลายไปพร้อมกับการขนแร่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังเหลือซากบางส่วนอยู่ 
 
 
 
 
จากนั้นเวลา 7.00 น. การรื้อซากกำแพงเริ่มต้นขึ้น โดยมีชาวบ้านบางส่วนนั่งดูเหตุการณ์ มีการต่อว่าด้วยความโมโหบ้าง และบางส่วนนั่งร้องไห้ เนื่องจากกำแพงดังกล่าวเป็นเหมือนสัญลักษ์ยืนยันสิทธิชุมชนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด แต่ชาวบ้านไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมีความเกรงกลัวเจ้าหน้าที่
 
 
 
เวลา 9.30 น. ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติการหนังสือลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) และ พล.ต.เภลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ เรื่องการ "ถอนฟ้องคดีให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนขนย้ายแร่" ตามที่ระบุในหมายเหตุบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัททุ่งคำและชาวบ้าน ซึ่งมีการลงลายมือชื่อกำกับโดยผู้ว่าฯ และ พล.ต.เถลิงศักดิ์ 
 
เวลา 10.00 น. ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ออกแถลงการต่อสาธารณะ "ต้องถอนฟ้องคดีให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนขนย้ายแร่" โดยมีรายละเอียดระบุว่าจากการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท ทุ่งคำ จำกัด กับ ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิด  ณ ศาลากลางจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  นั้น  ในหมายเหตุท้ายบันทึกข้อตกลงฯ ที่ลงลายมือชื่อกำกับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ว่าให้บริษัทถอนฟ้องแก่ชาวบ้านทั้งสิ้น 8 คดี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557  จึงมีความหมายว่าบริษัทจะต้องดำเนินการถอนฟ้องคดีทั้งหมดให้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือให้ผลแห่งการถอนฟ้องคดีสมบูรณ์เสียก่อนจึงจะดำเนินการขนย้ายแร่ได้  มิเช่นนั้น บันทึกข้อตกลงฯ จะเป็นหลักประกันด้านเดียวให้บริษัทขนย้ายแร่ออกไปได้  แต่ไม่เป็นหลักประกันในการถอนฟ้องคดีที่มีผลสมบูรณ์แก่ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดแต่อย่างใด  ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นบันทึกข้อตกลงฯ หรือสัญญาที่ไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวง
 
กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจึงประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ว่าก่อนที่บริษัทจะเข้ามาขนย้ายแร่ในวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2557  ตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ  จะต้องดำเนินการถอนฟ้องคดีทั้งสิ้น 8 คดี แก่ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ตามความเห็นเป็นหมายเหตุของผู้ลงลายมือชื่อ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสวรรณ  ในตอนท้ายบันทึกข้อตกลงฯ ให้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือมีผลสมบูรณ์เสียก่อน
 
ต่อมาในเวลา 10.50 น. ชาวบ้านแจ้งว่า มีรถคอนเทนเนอร์ เริ่มทยอยวิ่งขึ้นเหมืองไปประมาณ 8 คันแล้ว 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net