Skip to main content
sharethis

 

4 ก.พ.2558  สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ประณามการควบควมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา โดยระบุว่า แม้การทำงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการสิทธิฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและมีปัญหาหลายประการ แต่หากดูที่เจตนารมณ์ในการจัดตั้งองค์กรนี้แล้วก็นับเป็นองค์กรที่คุ้มครองสิทธิของคนจนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

 

รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์สมัชชาคนจน

ประณามการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

จากการที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติให้ควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เข้าด้วยกัน โดยตั้งเป็นองค์กรใหม่ใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน” นั้น

แม้ภาพที่ปรากฏต่อสังคมจะแสดงให้เห็นว่า  การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในชุดปัจจุบัน  เป็นการทำงานแบบไร้ประสิทธิภาพ  ไม่มีความรู้ความสามารถในด้านสิทธิมนุษยชน   มีการเลือกปฏิบัติ  เล่นพรรคเล่นพวก  รวมทั้งมีความขัดแย้งภายใน แบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนมีการฟ้องร้องกันต่อเนื่องมาโดยตลอด   และองค์กรเหล่านี้ได้กลายเป็นเพียงเวทีละครของพวกนักรับการสรรหาที่ไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น  ซึ่งขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่และเจตนารมณ์การตั้งองค์กรขึ้น  กระทั่งทำให้รู้สึกได้ว่า การที่ต้องนำงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้องค์กรเช่นนี้  เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์  และควรยุบทิ้งเสียให้หมด 

สมัชชาคนจนเห็นว่า  หากหันกลับมามองเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง กสม. แล้ว  จะเห็นได้ว่า กสม. เป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะคนจน  ที่มักจะถูกละเมิดสิทธิจากพวกข้าราชการและชั้นปกครองมาโดยตลอด   กสม. จึงเป็นเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของคนจน   ซึ่งเราเห็นว่าชนชั้นปกครองเองก็ไม่ได้ต้องการให้คนจนได้มีเครื่องมือเช่นนี้  จึงได้พยายามหาทางขัดขวางตั้งแต่ต้น  เช่น  ในการร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ก็มีการขัดขวางไม่ให้ตั้ง กสม. เป็นองค์กรอิสระ  ทำให้เกิดความลักลั่นในการบริหารจนกลายเป็นความขัดแย้งภายในสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   และต่อมาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจนทำให้ได้ คณะกรรมการในชุดปัจจุบันซึ่งไร้ความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่  จนเป็นแทบจะไม่สามารถคุ้มครองและปกป้องสิทธิของประชาชนได้   และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ชุดปัจจุบันก็ยังมีมติให้ควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน  อันเป็นการตอกย้ำถึงแนวคิดที่ว่าชนชั้นปกครองไม่ต้องการให้ประชาชนมีกลไกในการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน  อันเป็นหลักการพื้นฐานในการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย    และเป็นการแสดงธาตุแท้ของกรรมาธิการชุดนี้ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นเพียงสุนัขรับใช้ของเผด็จการเท่านั้น

สมัชชาคนจนจึงขอประณามการกระทำดังกล่าวของคณะกรรมาธิการชุดนี้  และขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าออกมาร่วมประณามการกระทำดังกล่าวด้วย       

 

ประชาธิปไตยที่กินได้  การเมืองที่เห็นหัวคนจน

สมัชชาคนจน

4  กุมภาพันธ์  2558

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net