บัณฑิตอาสาฯ รวมตัวค้านเชิญ ‘เนาวรัตน์-ยงยุทธ’ ร่วมงานรำลึกป๋วย อึ๊งภากรณ์

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2558 กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตย ออกจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก คัดค้านกรณีสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เชิญ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา คสช. มาร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานรำลึก 100 ปีชาติกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ พร้อมเรียกร้องศิษย์เก่า ศิษญ์ปัจจุบันร่วมคัดค้าน ผู้ได้รับเชิญร่วมงานบอยคอตงานนี้ หากสำนักบัณฑิตอาสาฯ ยังคงยืนยันเชิญบุคคลทั้งสองมาร่วมงาน

“บุคคลทั้งสองได้เข้าร่วมรับใช้รัฐบาลเผด็จการ อย่างที่ปรากฎเป็นการทั่วไปแล้วว่า รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้รังแกและทำร้ายประชาชนโดยการใช้กำลังและอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรม จับกุม คุมขัง ข่มขู่ คุกคาม ใช้กฎอัยการศึก รวมถึงกำลังทางทหารใช้อำนาจในทางมิชอบ ซึ่งบุคคลทั้งสองได้เข้าร่วมในขบวนการที่ไม่ได้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยนี้ด้วย รวมถึงบุคคลทั้งสองก็ไม่ได้มีการแสดงจุดยืนต่อการกระทำอันเลวทรามของรัฐบาลเผด็จการ หรือในลักษณะปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชน ตามหลักการสันติประชาธรรมแต่อย่างใด การที่จะให้บุคคลทั้งสองมากล่าวถึงหรือรำลึกถึง อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตทั้งชีวิตสนับสนุน สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และปกป้องประชาธิปไตย จนได้รับผลร้ายแก่ชีวิตจากรัฐบาลเผด็จการนั้น ไม่เป็นสมควรอย่างยิ่ง” จดหมายเปิดผนึกระบุ

รายละเอียดจดหมายเปิดผนึกมีดังนี้

กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตย

ปล่อยตัวเพื่อนเรา คืนอำนาจให้ประชาชนทันที

จดหมายเปิดผนึก

ถึง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประธานมูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันบัณฑิตอาสาสมัคร อาจารย์และบุคคลากรสำนักบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่าน

                                                                                                                  19 กุมภาพันธ์ 2558

ตามที่ปรากฎข่าวว่า สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ได้เชิญ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  และ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน “โครงการสืบสานปณิธานงานอาสาสมัครและงานพัฒนาของ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เนื่องในโอกาสรำลึก 100 ปีชาตกาล”  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตย และ ผู้รักประชาธิปไตย ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเชิญ  นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานดังกล่าว เพราะบุคคลทั้งสอง ไม่เหมาะสมที่จะมาร่วมงานอันเกี่ยวข้อง อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ผู้ซึ่งถูกเผด็จการรังแก

บุคคลทั้งสองได้เข้าร่วมรับใช้รัฐบาลเผด็จการ อย่างที่ปรากฎเป็นการทั่วไปแล้วว่า รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้รังแกและทำร้ายประชาชนโดยการใช้กำลังและอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรม จับกุม คุมขัง ข่มขู่ คุกคาม ใช้กฎอัยการศึก รวมถึงกำลังทางทหารใช้อำนาจในทางมิชอบ ซึ่งบุคคลทั้งสองได้เข้าร่วมในขบวนการที่ไม่ได้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยนี้ด้วย รวมถึงบุคคลทั้งสองก็ไม่ได้มีการแสดงจุดยืนต่อการกระทำอันเลวทรามของรัฐบาลเผด็จการ หรือในลักษณะปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชน ตามหลักการสันติประชาธรรมแต่อย่างใด การที่จะให้บุคคลทั้งสองมากล่าวถึงหรือรำลึกถึง อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตทั้งชีวิตสนับสนุน สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และปกป้องประชาธิปไตย จนได้รับผลร้ายแก่ชีวิตจากรัฐบาลเผด็จการนั้น ไม่เป็นสมควรอย่างยิ่ง

แม้ว่านายยงยุทธ ยุทธวงศ์ จะอ้างว่าตนเองว่าเป็นหลานของ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ แต่นายยงยุทธ ก็คงเป็นหลานที่ทรยศต่ออุดมการณ์ปกป้องประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์ป๋วย ได้แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมอันเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันนี้

การจัดงานรำลึก อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล นั้นหากผู้จัดแสดงความจริงใจและต้องการรำลึกถึงคุณงามความดีของ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ นั้น ก็ควรจัดงานในลักษณะเชิดชูอุดมการณ์ที่แท้จริงของอาจารย์ป๋วย ไม่ใช่การจัดงานเพื่อให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งนำชื่อเสียงและอุดมการณ์ของอาจารย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะการให้บุคคลที่มีใจฝักใฝ่เผด็จการ หรือเพียงแต่หาบุคคลที่เป็นผู้มีอำนาจแต่ไม่ได้สมาทานอุดมการณ์แต่อย่างใด มาร่วมกิจกรรมรำลึกในครั้งนี้ ก็จะเป็นการสูญเปล่า ไม่มีคุณค่าใดๆ ยิ่งเป็นการทำร้ายบิดเบือนให้คุณค่าของ อาจารย์ป๋วย พังสลายไป

กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตย และผู้รักประชาธิปไตย จึงแสดงจุดยืนคัดค้านการมาร่วมงานของบุคคลทั้งสองในทุกกรณี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้กับอำนาจเผด็จการ ทำร้ายประชาชนทุกคนด้วย จึงออกจดหมายเปิดผนึกให้สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันคัดค้านการเชิญบุคคลทั้งสองมาร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับการรำลึกอาจารย์ป๋วย ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตอาสาสมัคร และขอเรียกร้องให้สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  ออกมาแถลงจุดยืนที่จะไม่เชิญบุคคลทั้งสองมาร่วมงานและไม่ร่วมสนับสนุนอำนาจเผด็จการในทุกกรณี รวมถึงขอเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ได้ถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรมและบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่านแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากสำนักบัณฑิตอาสาสมัครยังคงเชิญบุคคลทั้งสองมาร่วมงาน

 

คมลักษณ์ ไชยยะ     บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 32

สุนัดดา ศิริสวัสดิ์      บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 45

นที สรวารี      ประธานบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 26

นิพล ธรรมวงศ์           บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 45

อภิชาต พงษ์สวัสดิ์  ประธานบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 45

กรรณิกา วงสีสา       บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 42

สลิตา ศิลปบดินทร์  บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 43

หฤษฏ์  ไชยคำจันทร์ บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 46

ไนรุชย์ แดนดง         บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 41

คำนาย ประทานัง    บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 32

รัตนา บุตรหมัน        บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 46

เพียงคำ ประดับความ บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 32

อัฏฐพร ฤทธิชาติ      บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 44

ประวิทย์ มุ่นเชย       บัณฑิตอาสาสมัคร   รุ่นที่  31

อิทธิพล โคตะมี        บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 42

ภาสกร  อินทุมาร     บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 24

พนิดา  บุญเทพ        บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 36

อาทิตย์ พิลาบุตร     บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 44

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์