คนงานสันกำแพงร้องผู้จำหน่ายแบรนด์ 'Neon Buddha และ Pure Handknit' ในสหรัฐ-แคนาดา หลังถูกลอยแพ

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ทำจดหมายร้องเรียนผู้จำหน่ายแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit 43 แห่งในสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อกดดันเจ้าของโรงงานผลิตที่ให้ Pure & Co Ltd. ปฏิบัติตามกฎหมายไทยและมาตรฐานแรงงานสากล หลังลอยแพคนงานระลอกล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
 
 
บริษัท Pure & Co Ltd. เจ้าของแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit ที่มีสำนักงานอยู่ที่แคนาดาและได้ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้าและสาธารณะมาโดยตลอดว่าทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม (ภาพจากเว็บไซต์ www.pureandco.com)
 
3 พ.ย. 2558 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้ทำจดหมายร้องเรียนผู้จำหน่ายแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit กว่า 43 แห่งในสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อกดดันเจ้าของโรงงานผลิตที่ให้ Pure & Co Ltd. ปฏิบัติตามกฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากล หลังลอยแพคนงานระลอกล่าสุด โดยในรายละเอียดของจดหมายมีดังต่อไปนี้
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานผู้ผลิตสินค้าของ Pure & Co Ltd. และลอยแพคนงานในประเทศไทย
เรียน ผู้จำหน่ายแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit
 
พวกเราในฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัทจอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด และในนามของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ต้องการเรียนท่านในฐานะผู้จำหน่ายสินค้าของ Pure & Co Ltd. ซึ่งได้แก่ตราสินค้า Neon Buddha และ Pure Handknit ให้ทราบว่า Pure & Co Ltd. ว่านายเซบาสเตียน ซาโรอิ นักธุรกิจชาวแคนาดา ซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงทั้งบริษัทจอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด และ Pure & Co Ltd. และยี่ห้อสินค้า Neon Buddha และ Pure Handknit  นายเซบาสเตียน ซาโรอิ (Sebastien Sirois) และบริษัทจอร์จี้แอนด์ลูได้ละเมิดสิทธิคนงาน กฏหมายไทย และมาตราฐานแรงงานสากลเป็นเวลาต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดมีการลอยแพคนงานที่ทำงานในบริษัทจอร์จี้แอนด์ลูในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและไปเปิดโรงงานใหม่ในนาม “บริษัทสนุก การ์เม้นท์” ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ
 
โดยในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทจอร์จี้แอนด์ลูได้พยายามละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้างโดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงาน  ดังนั้นพวกเราจึงได้รวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองและได้จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในเดือนตุลาคม 2556  แต่บริษัทจอร์จี้แอนด์ลูไม่เคารพสิทธิการร่วมกลุ่มของคนงาน โดยได้เลิกจ้างแกนนำคนงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 หลังจากการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ โดยปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการกระทำไม่เป็นธรรม และต่อมาในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2557 เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานและปฏิเสธรับกรรมการสหภาพแรงงานกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายจากการกระทำไม่เป็นธรรม ตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เลือกปฏิบัติต่อสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่จัดโบนัสประจำปีให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานในปี 2556 และ 2557 นอกจากนี้ยังจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานรายเดือนต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่จ่ายเงินจากกองทุนชื่นชมคืนให้แก่ลูกจ้าง  ซึ่งทุกกรณีที่เกิดขึ้นเราได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายแรงงานไทยกำหนด โดยได้ร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และศาลแรงงาน โดยมีคำสั่งให้บริษัทจอร์จี้แอนด์ลูจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการกระทำไม่เป็นธรรม เงินเดือนของพนักงานรายเดือน โบนัส และกองทุนชื่นชมแต่บริษัทจอร์จี้ได้ยื่นอุทธรณ์ และปัจจุบันกรณีทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา 
 
ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทจอร์จี้แอนด์ลูได้มีคำสั่งหยุดงานชั่วคราวภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 75 โดยให้เหตุผลว่ามีคำสั่งซื้อจากลูกค้าน้อยลง โดยคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคนงานทั้งหมด 78 คน และเรื่องที่เลวร้ายที่สุดคือบริษัทจอร์จี้แอนด์ลูไม่จ่ายค่าจ้างให้กับคนงานทั้ง 78 คนนับตั้งแต่การประกาศใช้มาตรา 75 และในวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดคำสั่งหยุดงานชั่วคราวตามมาตรา 75  พวกเราได้เดินทางไปที่บริษัทเพื่อกลับเข้าทำงานตามปกติ แต่กับพบว่ามีประกาศว่า “ปัจจุบันนี้สถานประกอบการแห่งนี้ดำเนินกิจการโดย บริษัทสนุก การ์เม้นท์ จำกัด” ซึ่งประกาศดังกล่าวลงวันที่ 7 กันยายน 2558
 
คำอ้างของบริษัทจอร์จี้แอนด์ลูที่แจ้งว่าไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้านั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู ที่มีชื่อบริหารแทนนายนายเซบาสเตียน ซาโรอิ  ได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม “บริษัทสนุกการ์เม้นท์ จำกัด”  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและผลิตสินค้าให้กับ Pure & Co Ltd. และหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้จัดการทั่วไปของบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด ได้จดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่โดยมีชื่อว่า “บริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด”  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยบริษัทดังกล่าวใช้บ้านเลขที่เดียวกับบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยในการยักย้ายทรัพย์สินของบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลูให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด  เนื่องจากสหภาพแรงงานตรวจพบว่าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ลูจำกัด ได้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นบุคคลคนเดียวกัน ได้แก่นางธัญวรัชม์  อินต๊ะวงศ์  ซึ่งเป็นทั้งตัวแทนบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ในการขายที่ดินของจอร์จี้แอนด์ลูไม่มีความโปร่งใสแสดงเจตนาให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายหนี้สินให้กับพวกเรา และการกระทำดังกล่าวของจอร์จี้ แอนด์ ลู อาจผิดต่อกฎหมายไทย และพวกเราได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ดำเนินการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาทำการไต่สวนแล้ว  แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งของศาลฎีกา
 
นายเซบาสเตียน ซาโรอิ และ Pure & Co Ltd. ได้ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้าและสาธารณะมาโดยตลอดว่าทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เราก่อตั้งสหภาพแรงงาน นายเซบาสเตียน ซาโรอิได้ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างร้ายแรง ทั้งยังเพิกเฉยต่อการปฏิบัตตามกฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากล
 
ในเวลานี้พวกเราและครอบครัวตกอยู่ในสภาวะที่เดือนร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากตกงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยที่ควรพึ่งได้ตามกฎหมายแรงงาน  เราจึงขอเรียกร้องต่อท่านในฐานะผู้จำหน่ายสินค้าของ Pure & Co Ltd. ให้ช่วยเหลือพวกเราในการเรียกร้องให้นายเซบาสเตียน ซาโรอิ และ Pure & Co Ltd. ปฏิบัติตามกฎหมายไทย และมาตรฐานแรงงานสากล โดยจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เราควรได้รับตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้:
 
1. ค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง 51 คน จำนวน 3,924,114.75 บาท
2. เงินจากกองทุนชื่นชมให้แก่ลูกจ้าง 59 คน จำนวน  930,955.77 บาท 
3. ค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 7 กันยายน 2558 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 37 คน 1,008,973 บาท
4. ค่าจ้างค้างจ่ายของพนักงานรายเดือนที่ยังจ่ายไม่ครบตามกฎหมายกำหนด จำนวน ให้แก่ลูกจ้าง 43 คน 333,850 บาท
5. โบนัสปี 2556 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 46 คน 425,896.88 บาท และในปี 2557 ให้แก่ลูกจ้าง 41 คนจำนวน 334,280 บาท
6. ค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมทั้งกลุ่มแกนนำ 10 คน จำนวน 460,260 บาท และกรรมการสหภาพแรงงาน 4 คน จำนวน 848,000 บาท
7. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้กับกลุ่มคนลูกจ้าง 37 คนที่ถูกลอยแพ จำนวน  2,644,700 บาท
8. วันลาพักผ่อนประจำปีที่เหลือให้แก่ลูกจ้าง 27 คน 43,456 บาท 
 
รวมเป็นจำนวนเงินที่นายเซบาสเตียน  ซาโรอิและ Pure & Co Ltd. ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 10,954,486.40 บาท
 
พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางเราพร้อมที่จะจจัดให้                                                                                                                                             
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความเคารพ
พนักงานจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด / สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์