Skip to main content
sharethis

พระวีระตุ๊และธัมมะปิยะจากกลุ่มสุดโต่ง "มะบ๊ะต๊ะ" เยือนไทยเพื่อร่วมงานมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" โดยมะบ๊ะต๊ะได้รับโล่และส่งผู้แทนมะบ๊ะต๊ะอภิปรายหัวข้อ "การออกกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา" - พร้อมร่วมงานมาฆบูชาที่ธรรมกาย-ไป มจร.วังน้อย พบปะผู้สนับสนุนซึ่งชูป้าย "เรารักวีระตุ๊" ขณะที่ธรรมกายระบุไม่เกี่ยวข้องกับงานมอบรางวัล ด้าน มจร. แจงวีระตุ๊มาเอง มจร. ไม่ได้เชิญ

17 มี.ค. 2559 - ตามที่มีรายงานข่าวพระวีระตุ๊ แกนนำชาวพุทธหัวรุนแรงกลุ่ม "มะบ๊ะต๊ะ" จากพม่าเดินทางมาประเทศไทยช่วงวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเพื่อรับรางวัลชาวพุทธดีเด่นนั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวตรวจสอบจากกำหนดการแล้วพบว่าเป็นกิจกรรมมอบรางวัล “ผู้นำพุทธโลก” และการสัมมนาทางวิกฤตพระพุทธศาสนาในเวทีโลก โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Crisis in the Buddhist World” จัดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม Auditorium, AIT Conference Center ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยองค์กรผู้นำพุทธโลก (พล.) หรือ World Alliance of Buddhist Leaders (WABL) ซึ่งเพิ่งก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2559 มี นพ.พรชัย พิญญพงษ์ เป็นประธานผู้ก่อตั้ง โดยเป็นการจัดงานร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFB) และเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ (อ่านกำหนดการ)

นอกจากนี้ นพ.พรชัย ซึ่งเป็นประธานผู้ก่อตั้งองค์กรผู้นำพุทธโลกยังมีตำแหน่งเป็นประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

สัมมนา "ทางออกวิกฤตพระพุทธศาสนาในเวทีโลก" ที่ห้องประชุม AIT จ.ปทุมธานี เมื่อ 23 ก.พ. 2559 โดยพระธัมมะปิยะ ตัวแทนกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ อภิปรายหัวข้อ "การออกกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา" โดยในกำหนดการเดิมเป็นชื่อของพระภัททันตะ ติโลกะ ภิวังสา ประธานกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ แต่ในการเสวนาได้มีพระผู้แทนกลุ่มมะบ๊ะต๊ะเป็นผู้อภิปรายแทน ทั้งนี้พระวีระตุ๊ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

สัมมนา "ทางออกวิกฤตพระพุทธศาสนาในเวทีโลก" ที่ห้องประชุม AIT จ.ปทุมธานี เมื่อ 23 ก.พ. 2559 โดยพระธัมมะปิยะ ตัวแทนกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ (ที่ 2 จากขวา) อภิปรายหัวข้อ "การออกกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา" โดยในกำหนดการเดิมเป็นชื่อของพระภัททันตะ ติโลกะ ภิวังสา ประธานกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ แต่ในการเสวนาได้มีพระผู้แทนกลุ่มมะบ๊ะต๊ะเป็นผู้อภิปรายแทน ทั้งนี้พระวีระตุ๊ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

หลังการสัมมนามีการมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานมอบรางวัล (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

มอบโล่แก่วิทยากรหลังสัมมนา "ทางออกวิกฤตพระพุทธศาสนาในเวทีโลก" (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

พระวีระตุ๊ (ที่ 2 จากซ้าย) จากกลุ่มมะบ๊ะต๊ะร่วมถ่ายรูปกับพระสงฆ์หลังร่วมงานมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

ภาพโล่รางวัล "ผู้นำพุทธโลก" ที่กลุ่มมะบ๊ะต๊ะได้รับ (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

ภาพประชาสัมพันธ์ "พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่ 3" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับ 1-15 มีนาคม 2559 (ที่มา: DrPornchai Pinyapong/FB)

โดยก่อนการมอบรางวัลมีการสัมมนาหัวข้อทางออกวิกฤตพระพุทธศาสนาในเวทีโลก ในกำหนดการมีผู้อภิปรายประกอบด้วย พระภัททันตะ ติโลกะ ภิวังสา ประธานกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ อภิปรายหัวข้อ " การออกกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา" อย่างไรก็ตามในช่วงการเสวนา พระธัมมะปิยะ ซึ่งติดตามมากับคณะของพระวีระตุ๊เป็นผู้อภิปรายแทน 

สำหรับผู้ร่วมอภิปรายหัวข้ออื่น ประกอบด้วย พระ ดร.ยง เซ็ง เยียต ประธานสมาคมพุทธกัมพูชา อภิปรายหัวข้อ "ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจำชาติเป็นทางการของกัมพูชา" พระ ศ.ดร.ติ๊กนัชตู้ กรรมการบริหารคณะสงฆ์แห่งชาติ ประเทศเวียดนาม อภิปรายหัวข้อ "ประวัติศาสตร์การกดขี่ทางพระพุทธศาสนาของเวียดนาม และการแก้ไขของคณะสงฆ์" พระอนุรุธทะ เลขาธิการองค์กรยุวสงฆ์โลก ศรีลังกา อภิปรายหัวข้อ "สูตรสำเร็จสำหรับผู้นำชาวพุทธ ในการแก้วิกฤติพุทธโลกในอนาคต" ดำเนินการอภิปรายโดย พระภาสุระ ทันตะมโน ที่ปรึกษาองค์กรผู้นำพุทธโลก

หลังการเสวนาเป็นการมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานมอบรางวัล โดยในธรรมกายโพสต์ ภาคภาษาอังกฤษ ระบุว่า เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้นำชาวพุทธ 231 ราย จาก 51 ประเทศ ซึ่งผู้รับรางวัลมีทั้งพระสงฆ์ ฆราวาส หรือองค์กร

โดยการมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" หรือ " World Buddhist Outstanding Leader Awards" นั้น ในโล่เกียรติคุณ มีการสลักข้อความว่า "องค์กรเพื่อสันติภาพแห่งมะบ๊ะต๊ะ" โดยเป็นการมอบรางวัลประเภทองค์กร

ก่อนหน้านี้ในปี 2557 ไทยพับลิก้าเคยเสนอข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ในการรับรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่ 1 เครือข่ายของวัดพระธรรมกายได้รับรางวัลเยอะสุด และมีชื่อศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่นด้วย และต่อมา นพ.พรชัย ได้ทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ว่าเป็นการจัดงานเพื่อมุ่งให้กำลังใจแก่ชาวพุทธผู้อุทิศตน ปกป้อง สนับสนุน เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะประเทศที่ชาวพุทธเป็นชนกลุ่มน้อย และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลมาฆบูชาแห่งชาติในไทย (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องในไทยพับลิก้า)

วีระตุ๊และคณะไปพบผู้สนับสนุนที่ มจร. วังน้อย เมื่อ 24 ก.พ. 2559 โดยมีคณะสงฆ์ชูป้าย "เรารักวีระตุ๊" (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

นพ.พรชัย พิญญพงษ์ เป็นประธานผู้ก่อตั้งองค์กรผู้นำพุทธโลก และพระภัททันตะ ติโลกะ ภิวังสา ประธานกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

พระวีระตุ๊ (ซ้าย) และคณะจากกลุ่มมะบ๊ะต๊ะร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกายเมื่อ 22 ก.พ. 2559 (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

นอกจากนี้ในสเตตัสเฟซบุ๊คของวีระตุ๊ระบุเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้เดินทางไปมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) ด้วย โดยในภาพที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊คของวีระตุ๊เป็นวิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้มีพระสงฆ์จากท่าขี้เหล็กได้รวบรวมถวายปัจจัยจำนวน 20,000 บาท ให้กับพระวีระตุ๊ด้วย นอกจากนี้พระนิสิตซึ่งมาจากพม่าได้ขอถ่ายรูปและชูป้าย "เรารักวีระตุ๊" ด้วย อย่างไรก็ตามในภาพพระสงฆ์ที่มาพบกับพระวีระตุ๊ มีทั้งพระสงฆ์ที่ห่มจีวรแบบคณะสงฆ์พม่าและคณะสงฆ์ไทย

ส่วนภาพที่ปรากฏว่าคณะของวีระตุ๊ไปที่วัดพระธรรมกายนั้นเป็นการไปร่วมงานวันมาฆบูชาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ หรือก่อนรับรางวัลของกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ 1 วัน โดยมีภาพคณะของวีระตุ๊ไปร่วมงานทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น

 

มจร.ชี้แจงไม่ทราบเรื่องวีระตุ๊เยือน - ธรรมกายบอกไม่เกี่ยวกับงานมอบรางวัล

อนึ่งในคำชี้แจงที่เผยแพร่ในมติชนออนไลน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องที่พระวีระตุ๊เดินทางมาที่ มจร. เพราะ มจร. ไม่ได้เชิญอย่างเป็นทางการ ส่วนจะมีอาจารย์ท่านใดเชิญมาเป็นกรณีพิเศษในรายวิชาที่สอน ก็ทำได้ เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ แต่ไม่เกี่ยวกับ มจร.

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ชี้แจงว่า วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นผู้จัดงานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก

ขณะที่ นพ.พรชัย ปฏิเสธว่า งานมอบรางวัลไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย และ มจร. เพราะองค์กรนี้เป็นองค์กรเอกชน ไม่สังกัดหน่วยงานรัฐใด ส่วนการมอบรางวัลผู้นำชาวพุทธโลกนั้นได้คัดสรรองค์กร พระสงฆ์ และฆราวาสทั่วโลก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลตัวอย่างทางด้านศาสนามารับรางวัล เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนากรณีพระวิระตุ๊ ยืนยันว่าไม่ได้มอบให้โดยตรง แต่มอบให้กลุ่มมะบ๊ะต๊ะ ที่พระวีระตุ๊สังกัด (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องในมติชนออนไลน์)

 

องค์กรผู้นำพุทธโลกชี้แจงมอบรางวัลมะบ๊ะต๊ะ เพราะช่วยน้ำท่วม ดูแลหญิงชาวพุทธที่เปลี่ยนศาสนา ผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ

ในหนังสือชี้แจงของ นพ.พรชัย ในฐานะประธานองค์กรผู้นำพุทธโลก เมื่อ 17 มี.ค. นี้ ได้ให้เหตุผลในการมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" ให้กับองค์กรมะบ๊ะต๊ะ 5 ข้อได้แก่ "1. ผลงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในเมียนมาร์ เมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก อาทิในรัฐยะไข่ , เขตสกายน์ เป็นต้น

2. การดูแลผู้หญิงชาวพุทธที่โดนทำร้าย โดยเฉพาะในพื้นที่ รัฐยะไข่ , มะริด ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนเมื่อพ่อแม่ได้ให้บุตรสาว แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นศาสนิกอื่น แล้วหญิงชาวพุทธต้องเปลี่ยนศาสนา และนำมาซึ่งความยากลำบากในชีวิตครอบครัวอีกมากมาย รวมถึงการดำรงตนในสถานะทางสังคม แห่ง ประเทศเมียนมาร์

3. การจัดโรงเรียนสอนธรรมะให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ให้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของประเทศ รวมถึงความเข้าใจในแก่นของพระพุทธศาสนา

4. รณรงค์ไม่ให้มีการสร้างตึกสูงใหญ่ รอบๆ เจดีย์ ชเวดากอง หรือ Save Shwedagon เพื่อมิให้พระเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็นที่เคารพของชาวพุทธทั่วโลก ถูกบดบัง และถูกรายล้อมด้วยตึกสูงใหญ่ จนรัฐบาลเมียนมาร์ ประกาศยกเลิก 5 โครงการใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมา

5. ได้ผลักดัน พระราชบัญญัติ เพื่อความสามัคคี กลมเกลียว และความสงบสุข แห่งชาติ จนรัฐสภาเมียนมาร์ ประกาศใช้เป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งเนื้อหาทั้ง 4 ข้อเป็นผลดีต่อศาสนิกหลักทั้ง 4 ศาสนาในเมียนมาร์ โดยเฉพาะสตรีชาวพุทธที่พ่อแม่มีฐานะยากจน และต้องขายลูกสาวให้กับสามีที่เป็นศาสนิกอื่นไป เนื่อหาทั้ง 4 ข้อได้แก่ พ.ร.บ. ห้ามการสมรสระหว่างศาสนา , พ.ร.บ. จำกัดการเปลี่ยนศาสนา , พ.ร.บ. มีคู่ครองคนเดียว และ พ.ร.บ. ควบคุมประชากรที่บังคับให้ผู้หญิงบางส่วนต้องเว้นช่วง 3 ปี ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

ด้วยผลงานการปกป้องพระพุทธศาสนาที่โดดเด่นดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีมติเอกฉันท์ มอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ให้องค์กรสันติภาพ มะบ๊ะตะ แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยท่านประธานองค์กรคือพระมหาเถระ พระภัททันตะ ติโลกา ภิวังสา (อายุ 77 ปี) ได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง" หนังสือชี้แจงของ นพ.พรชัย ตอนหนึ่งระบุ (อ่านหนังสือชี้แจงของ นพ.พรชัย)

 

เปิดข้อมูล "มะบ๊ะต๊ะ" ผลักดันกฎหมายควบคุมการแต่งงานข้ามศาสนา - ห้ามมีภรรยาหลายคน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มมะบ๊ะต๊ะ หรือ สมาคมปกป้องเชื้อชาติและศาสนา เป็นกลุ่มพุทธขวาจัดในพม่า มีคณะกรรมการกลางเป็นพระ 52 รูป โดยวีระตุ๊เป็น 1 ในกรรมการคนสำคัญ ขณะที่ประธานมะบ๊ะต๊ะคือ พระภัททันตะ ติโลกาภิวังสา เป็นเจ้าอาวาสวัดยวามะปริยัติ ในเขตอินเส่ง ทางตอนเหนือของย่างกุ้ง ทั้งนี้เมื่อปี 2558 รัฐสภาพม่าได้ลงมติผ่านกฎหมาย “เพื่อปกป้องเชื้อชาติและศาสนา” และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับซึ่งผลักดันโดยกลุ่ม “มะบ๊ะต๊ะ” ซึ่งมีเนื้อหาควบคุมเรื่องการเปลี่ยนศาสนา การแต่งงานข้ามศาสนา และบังคับห้ามแต่งงานมีภรรยาหลายคน รวมทั้งเสนอการควบคุมประชากร

นอกจากนี้ในปี 2557 สมาชิกกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ ยังได้รณรงค์ต่อต้านการตั้งเสาโทรศัพท์มือถือของ Ooredoo ซึ่งเป็นบริษัทจากกาตาร์

สำหรับพระวีระตุ๊นั้นในเดือนกันยายน 2555 เคยนำพระสงฆ์เดินขบวนในมัณฑะเลย์เรียกร้องประธานาธิบดีเต็งเส่งให้ส่งชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาไปประเทศที่ 3 และภายหลังเหตุจลาจลในรัฐยะไข่ พระวีระตุ๊เองก็เป็นผู้โหมกล่าวถ้อยคำกระพือความเกลียดชังชุมชนมุสลิมในพม่าจนเกิดเหตุจลาจลหลายระลอก

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net