[คลิป] เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ (1) : ศาสนาและความเชื่อ

เสวนาหัวข้อ "เปิดพรมแดนความรู้ล้านนาคดีใหม่ (1) : ศาสนาและความเชื่อ" วิทยากรโดย พิสิษฏ์ นาสี นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ "ข้อสังเกตในกิจกรรมและปฏิบัติการทางศาสนาของครูบาสมัยใหม่" และธรรศ ศรีรัตนบัลล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ "ตำแหน่งทางศาสนา การเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตถึงปัจจุบัน" กรณีการนับถือพุทธศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับชมคลิปจากเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” ทั้งหมดที่ https://goo.gl/Ltzjrz