Skip to main content
sharethis

ทุกปีในช่วงสิ้นเดือน มี.ค. กองทัพจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบว่า ในปีนั้นๆ กองทัพมีความต้องการทหารจำนวนเท่าไร เมื่อเห็นตัวเลขแล้ว คำถามที่ตามจากสังคมคือ เหตุใดกันจำนวนความต้องการทหารจึงสูงถึงแสนนาย ปีนี้การเกณฑ์ทหารยังมีอยู่ แต่กองทัพไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว และไม่เปิดจำนวนความต้องการทหารที่ต้องการ 

ย่างเข้าสู่วันที่ 3 (3 เม.ย. 2562) ของการตรวจคัดเลือกทหารกองประจำการ ภาพบรรยากาศในการเกณฑ์ทหารที่จัดขึ้นทั่วประเทศยังคงเป็นเหมือนเดิมวนเวียนไปทุกปี เสียงโห่ร้องดีใจจากใบดำ ความเงียบและน้ำตาจากใบแดง ยังผสมผสานกันไป ภาพคนดัง และคนสวยก็ยังปรากฎในสื่อต่างๆ ให้เห็นเช่นเดิม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับคำถามเดิมๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทย “ประเทศเรายังจำเป็นต้องบังคับให้คนไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่หรือไม่?”

แต่มีหนึ่งสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคือ ปีนี้กองทัพไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องการเกณฑ์ทหาร และมากไปกว่านั้นไม่มีแม้กระทั่งการชี้แจงจำนวนความต้องการทหารเกณฑ์ที่ต้องการ ขณะการเกณฑ์ทหารยังดำเนินไปตามปกติ ในสถานการณ์การเมืองที่ครุกรุ่น ทั้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง การคิดคำนวณที่นั่ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และความเคลื่อนไหวของนักศึกษาหลายสถาบันที่กำลังล่ารายชื่อยื่นถอดถอน กกต. ท่ามกลางปรากฎการณ์นี้ พรรคการเมืองอย่างน้อย 3 พรรคในกลุ่ม 6+1 พรรคการเมืองที่ลงสัตยาบันแลงคาสเตอร์เคยประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่า หากเป็นรัฐบาลจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจแทน

โดยปกติย้อนหลังไปอย่างน้อย 3 ปีเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือน มี.ค. กองทัพจัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ทราบว่าในปีนั้นๆ มีความต้องการทหารเกณฑ์ทหารหมดเท่าไร ในปี 2561 มีการแถลงข่าววันที่ 22 มี.ค. ในปี 2560 มีการแถลงข่าววันที่ 29 มี.ค. และในปี 2559 มีการแถลงข่าววันที่ 25 มี.ค.

ขณะที่ปีนี้มีเพียงสารจาก พล.อ.ประวิตร วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ถึงหทารถึงทหารกองเกิน ที่เข้ารับการตรวจเลือกว่า พวกท่านเป็นผู้ที่มีสำนึก ตระหนักในภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบและแสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายไทยอย่างแท้จริง ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติรูปแบบใหม่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนและความมั่นคงของชาติโดยตรงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหมจึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถ ของกำลังพลให้มีความรู้ทักษะทัศนคติรวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

ผู้เข้ารับการตรวจเลือกจะได้รับใบ สด.43 ภายในวันเดียวกันจากประธานคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อเป็นหลักฐาน หากได้รับหลักฐานวันอื่นหรือได้รับโดยไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เมื่อนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้เมื่อเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือก ถ้าหลักฐานนั้นไม่ถูกต้องจะเสียโอกาสในการเข้าทำงานและอาจจะได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคน สำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯตามกำหนดในหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด

กระทรวงกลาโหมจะให้การดูแลเป็นอย่างดีโดยถือว่าทุกท่านเป็นบุตรหลานในครอบครัวเดียวกันและเป็นผู้มีความเสียสละ พร้อมจะอุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติ เพื่อพิทักษ์รักษา ปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนด้วยความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรมมีความสามัคคีมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนกล้าหาญเข้มแข็งยึดมั่นในเกียรติยศ เกียรติศักดิ์มีความตั้งใจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศชาติ

สถิติความต้องการทหารกองประจำการตั้งแต่ปี 2557 -2561

ปี

ความต้องการทหารกองประจำการทั้งหมด (นาย)

จำนวนผู้สมัครใจเข้ารับราชการทหาร (นาย)

จำนวนผู้ที่ไม่ได้สมัครใจรับราชการทหาร (นาย)

2557

100,865

33,644

67,221

2558

99,373

43,446

55,927

2559

101,307

47,172

54,135

2560

103,097 

50,580 

52,517

2561

104,734 

44,797 

59,937

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net