[สาระ+ภาพ] ยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ ในโรงหนังกันเมื่อไหร่ และมาจากไหน

ข้อมูลจาก : 

  • กรกฤช สมจิตรานุกิจ, ภาพ เสียง และอุดมการณ์: ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี และการเข้าสู่โรงภาพยนตร์ https://prachatai.com/journal/2016/11/68933
  • บีบีซีไทย, เพลงสรรเสริญพระบารมี : จาก "ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากร" ถึงกิจกรรม "ไม่ยืนในโรงภาพยนตร์" https://www.bbc.com/thai/thailand-49470465

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์