Skip to main content
sharethis

กองทัพบกได้อันดับที่ 1 รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน ส.ส. อนาคตใหม่ยังกังขา ได้รางวัลโปร่งใสแต่สังคมยังไม่เคลียร์ประเด็นกองทัพปล่อยกู้ให้บริษัท RTA เอนเตอร์เทนเมนต์ งบนอกจากสนามม้า มวย กอล์ฟ แถมยังใช้ข้อยกเว้นกฎหมายเพื่อตรวจสอบงบประมาณกันเอง

ภาพจาก เฟสบุ๊ค วาสนา นาน่วม

9 ธ.ค. 2562 เดลินิวส์รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สถานที่จัดงาน จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท ในประเภทกรมหรือเทียบเท่า ประกอบด้วยกองทัพบก กรมที่ดิน และสำนักงานกิจการยุติธรรม

เอกสารสหรัฐฯ เผย ซาอุฯ ซื้อ ฮ. 24 ลำ 7 พันล้าน แต่ไทยซื้อ 8 ลำ 4.2 พันล้าน

ใช้เวลาเกือบปี ป.ป.ช. ลงมติ 5:3 แหวนมารดา-นาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิด พล.อ.ประวิตร รอด

เปิด 6 ขุมทรัพย์กองทัพ (และนายพล) หาเงินจากไหน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ประเภทรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  ประเภทองค์การมหาชนประกอบด้วย สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันนี้มีขึ้นเพื่อประสานพลังทุกภาคส่วนของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมเดินหน้าล่าโกง โดยการจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตจำนงในการแก้ไข ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผสานพลังคนไทยทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในไทย

ส.ส. อนาคตใหม่กังขาเรื่องงบนอก กองทัพปล่อยกู้ ตรวจสอบงบกันเอง

วันเดียวกันนี้ ไทยพีบีเอสรายงานว่า วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ ให้ความเห็นว่ายังมีประเด็นที่สังคมตั้งคำถามและรอคำตอบมากมายเกี่ยวกับกองทัพบก เช่น

1. กองทัพบกและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงกลาโหมใช้วิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเอง โดยที่กระทรวงกลาโหมเปิดช่องให้สามารถปรับระบบบัญชี และระบบตรวจสอบเองได้ ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน การคลังปี 2555 โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยที่ประชาชนหรือแม้แต่สภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่อาจเข้าถึงรายงานการตรวจสอบที่กองทัพดำเนินการกันเองได้ ทั้งๆ ที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะต้องถูกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และประชาชนก็สามารถที่จะสืบค้น และดาวน์โหลด ดูรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มาตรวจสอบได้

2. รายได้งบประมาณของกองทัพบกจากระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง สืบค้นเมื่อ 22 พ.ย. 2562 จากรายงานวิเคราะห์จากสำนักงบประมาณรัฐสภา ระบุว่ารายได้นอกงบประมาณของกองทัพบกในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 12,356.5 ล้านบาท (ถ้ารวมทุกหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมที่เป็นส่วนราชการ จะมีรายได้นอกงบประมาณ 18,657.6 ล้านบาท) แต่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้นอกงบประมาณดังกล่าวมีที่มาจากกิจกรรมอะไร และถูกใช้จ่ายไปกับภารกิจอะไรบ้าง

อย่างกรณีที่กองทัพบกได้อนุมัติการปล่อยเงินกู้จำนวน 1,200 ล้านบาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยกับบริษัท RTA Entertainment จำกัดที่กองทัพบกถือหุ้นร้อยละ 50 ที่เหลือถือหุ้นโดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทั้งที่บริษัทนี้มีทุนจดจัดตั้งเพียง 10 ล้านบาทเท่านั้น บริษัท RTA ได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ขาดทุนจากการลงทุน ประเด็นนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆ จากกองทัพบก

ปัจจุบันสังคมทราบเป็นอย่างดีว่ากองทัพบกมีรายได้นอกงบประมาณต่างๆ อยู่หลายแหล่ง อาทิ โครงข่ายโทรทัศน์คลื่นวิทยุสัมปทานช่อง 7 สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ สโมสร และบ้านพักรับรองต่างๆ ซึ่งประชาชนไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เลยว่ารายละเอียดของสัญญาต่างๆ เป็นอย่างไร มีการประมูลและจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรมหรือไม่

ปกติแล้ว เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ จะต้องนำมาฝากที่กระทรวงการคลัง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่กรณีของกองทัพบกรวมทั้งอีกหลายหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมที่มีรายได้เป็นเงินนอกงบประมาณ กลับไม่ต้องนำไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง โดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 61 พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐปี 2561 ที่เปิดช่องให้ทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่นได้ นี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ประชาชน หรือแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรก็ไม่อาจตรวจสอบเงินนอกงบประมาณของกองทัพบกได้

ข้อสังเกตต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นที่สงสัยว่า หลักเกณฑ์การให้คะแนนและกระบวนการในการให้คะแนน และคณะกรรมการผู้ลงคะแนน ตลอดจนการพิจารณาการให้รางวัล นั้นได้นำเอาประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากประชาชนเหล่านี้ ไปพิจารณาด้วยหรือไม่ หรือคะแนนต่างๆ นั้นมาจากการให้หน่วยงานประเมินตนเอง ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินคะแนนและพิจารณาให้รางวัล ควรออกมาชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net