Skip to main content
sharethis

อัยการสูงสุดตั้ง 4 คณะทำงานด้านการข่าว และประชาสัมพันธ์ มอนิเตอร์ข่าวผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บังคับใช้กฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงาน อสส. อันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

11 มี.ค.2564 สำนักข่าวอิศรา รายงานวา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา อิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (โฆษกสำนักงาน อสส.) ลงนามในหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อสส. โดยระบุว่า หนังสือฉบับนี้อ้างถึงคำสั่งสำนักงาน อสส. ที่ 361/2564 เรื่อง คณะทำงานด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อสส. ที่ลงนามโดยวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อสส. ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านการข่าว และประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อสส. แบ่งได้ 4 คณะ

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ของ อสส. เช่น อำนาจหน้าที่ในการตรวจติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารร วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงาน อสส. ทุกช่องทาง จัดทำรายงานข่าวผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงาน อสส. 

รวมทั้ง มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสำนักงาน อสส.อันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน อสส.อย่างรุนแรงแต่ละกรณี เพื่อเสนอ อสส.พิจารณา รวมถึงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงาน อสส. อันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน อสส.อย่างรุนแรงแต่ละกรณี ตามที่ อสส.มอบหมาย นอกจากนี้ยังให้รายงานผลการดำเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ อสส.ทราบโดยเร็ว และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ อสส.มอบหมาย

รายละเอียดคำสั่งดังกล่าวดูที่ https://www.isranews.org/article/isranews-news/96708-isranews-969.html

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net