เผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กสทช. เข้าทำหน้าที่สรรหา กสทช. ตามกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 2 มี.ค. 2564

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และให้มีการเผยแพร่ถึงการออกประกาศดังกล่าว เรื่องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งระบุว่าตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.กสทช.) ​มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2564 และตามมาตรา 10 วรรคสองของ พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดำเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ และตามมาตรา 14 กำหนดว่าเมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสทช. ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปนั้น

บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)​ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. ประกอบด้วย

1. นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ
2. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
3. นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
4. นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.
5. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
7. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์