บัณฑิต อานียา ได้รางวัล 'บรรณาธร' วาระ 50 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

9 เม.ย. 2564 เพจสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 'บรรณาธร' ในวาระ 50 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน ได้แก่ บัณฑิต อานียา, เรืองเดช จันทรคีรี, สุเมธ สุวิทยะเสถียร, และจิตติ หนูสุข

ทั้งนี้ บัณฑิต อานียา หรือที่ใช้นามปากกาว่า สมอลล์ บัณฑิต อาร์ณีญาญ์ เป็นนักเขียนนักแปลผู้เคยถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มาแล้วหลายครั้ง 2 ครั้งสุดเกิดในช่วงที่ คสช. ครองอำนาจ โดยถูกดำเนินคดีจากการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และศักดิ์ศรีความมนุษย์ ทั้ง 2 คดี ศาลพิพากษายกฟ้อง

คําประกาศเกียรติคุณรางวัล “บรรณาธร”

มิตรน้ําหมึกผู้ปิดทองหลังพระ ธํารงไว้ซึ่งคุณูปการแห่งวงวรรณกรรม ให้เกิดพลังสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดผลงานในมิติงานเขียนต่างๆ เชิงประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งผลงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในกระแสสํานึกผ่านพลังจินตนาการของอักษร

พลังการสร้างสรรค์ของศิลปะแห่งอักษร เมื่อภาษาได้ร่ายรํา จะสะท้อนทั้งความดี ความงาม และความเลว ของเบื้องลึกจากภายในสู่ภายนอกของความเป็นมนุษย์ บอกเล่าจากป่าสู่เมือง ภูเขา สายน้ํา ใบไม้ สายลม แสงแดด ช่วงยามคิดคํานึงแห่งจินตนาการ เหมือนลมปลายไม้กับลมยอดหญ้าแล่นไปมาหากันไม่ขาดหาย

ณ บึงหนองคลองคุ้งของสวนอักษรวงวรรณกรรมไทย มีบัวบานชูช่ออรชรงดงาม แตกช่อดอกกอ สายก้านบัวประคับประคองให้ดวงดอกบานไสวอยู่บนพลิ้วคลื่นในแพรน้ํา ในความงามนั้นยังมีใบบัวน้อยใหญ่เติมแต่งให้หุบห้วยหนองคลองบึงบัวแห่งนี้ มีความงดงามด้วยสีสันหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันคืน ก่อเกิดพลังแสงสว่างและความจริงอย่างทระนง ณ ธรณี

ในวาระ 50 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรมอบรางวัล “บรรณาธร” ในวาระโอกาสพิเศษนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ธํารงไว้ซึ่งคุณูปการแห่งวงวรรณกรรม ที่ได้ส่องประกายแสงสว่างและความจริง จํานวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายบัณฑิต อาณียา

2. นายเรืองเดช จันทรคีรี

3. นายสุเมธ สุวิทยะเสถียร

4. นายจิตติ หนูสุข

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

นายสกุล บุณยทัต

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

8 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์