ฝ่ายต้านเผด็จการพม่าประกาศตั้ง ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’ พร้อมเปิดโผ ครม.

นับเป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์พม่า หรือ ‘ตะจ่านปแว’ เมื่อ คณะกรรมการผู้แทนสภาแห่งสหภาพ หรือ CRPH ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ เพื่อโค่นกองทัพพม่า พร้อมเปิดโผ ครม. ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สะท้อนเจตนารมณ์การสร้างสหพันธรัฐอย่างแท้จริง 

ภาพพิธีสาบานตนของ CRPH เมื่อเวลา 16.00 น. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถ่ายทอดสดจากเพจเฟซบุ๊ก "Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH" เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564
 

เมื่อ 16 เม.ย. 2564 คณะกรรมการผู้แทนสภาแห่งสหภาพ หรือ CRPH ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็น ส.ส. พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี ที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าที่จัดเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2563) ประกาศบนสื่อโซเชียลมีเดียยอดนิยมของชาวเมียนมา เฟซบุ๊ก กลุ่มสาธารณะเพจ ‘Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH’ จัดตั้ง  ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’ เป็นรัฐบาลคู่ขนาน เพื่อโค่นเผด็จการ พร้อมเปิดโผคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งต่าง ๆ 

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาชุดนี้ ประกอบด้วย ประธานาธิบดี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย 11 รัฐมนตรีสำหรับ 12 กระทรวง และมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่าง ๆ อีก 12 ตำแหน่ง ทั้งนี้ สมาชิก ครม. 26 คน มี 13 คนเป็นชาวชาติพันธุ์ และ 8 คนเป็นนักการเมืองหญิง 

ครม.ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา มีใครบ้าง 

ตำแหน่งประธานาธิบดียังคงเป็นของ วินมยิ้ด จากพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี ขณะที่ อองซานซูจี หัวเรือใหญ่ของเอ็นแอลดี รั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ยังอยู่ในการควบคุมตัวของกองทัพพม่า 

ดูหว่าละชิละ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดี (รักษาการประธานาธิบดีขณะนี้) มาจากชาติพันธุ์กะฉิ่น ด้านนายกรัฐมนตรี คือ มานวินข่ายตาน จากชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่ผ่านมา เขาคือผู้นำของ CRPH ซึ่งทั้งสองคนจะทำงานร่วมกันเพื่อนำรัฐบาลในขณะนี้ 

มานวินข่ายตาน รักษาการผู้นำ สภาคณะกรรมการผู้แทนสภาแห่งสหภาพ (CRPH) และขณะนี้ดำรงตำแหน่งนายกฯ แห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ภาพเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564
 

โฆษกของ CRPH คือยี่มูน หรือรู้จักกันในชื่อ หม่องตินทิด ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยฯ ขิ่นหม่าหม่าเมียว ผู้ก่อตั้งสถาบันสันติสุขและความมั่นคงเมียนมาศึกษา และหน่ายโกรอต นักการเมืองชาติพันธุ์มอญ 

ดร.ซอเหว่โซ ผู้เคยมีประสบการณ์เป็นรักษาการรัฐมนตรี 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงแรงงานฯ กระทรวงศึกษา และกระทรวงสุขภาพและกีฬา ตอนนี้เขาได้รับแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีชั่วคราว 2 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษา และกระทรวงสุขภาพและกีฬา  

ซินหม่าอ่อง ส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้ว และสมาชิกของ CRPH ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

หน่อซูซานนาหละหละโซ จากชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้หญิง เยาวชน และเด็ก โดยมีรัฐมนตรีช่วยฯ คือ เอทินซาหม่อง อดีตผู้สมัคร ส.ส. ในเขตปานแบตาน นครย่างกุ้ง ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2563) ในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปไตยเพื่อสังคมใหม่ (Democratic Party for New Society - DPNS) นอกจากนี้ เอทินซาหม่อง ยังเป็นที่รู้จักในแวดวงนักกิจกรรมการเมืองดาวรุ่งอีกด้วย 

ดร.ซาซา สมาชิกของ CRPH และผู้แทนพิเศษสหประชาชาติจากเมียนมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือต่างประเทศ

ทั้งนี้ อรรวี แตงมีแสง อดีตผู้สื่อข่าวสายอาเซียน และแอดมินเพจเฟซบุ๊ก ‘Natty in Myanmar’ และ ดร.ซาซา ชี้ให้เห็นว่า โผ ครม. ชุดนี้มีความน่าใจ เนื่องจากเป็นชุด ครม.ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์  

“นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมียนมาที่จะมีรัฐบาลเอกภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติ - ความหลากหลายของประชาชน ซึ่งสะท้อนผ่านรายชื่อคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินั่นเอง” ดร.ซาซา ระบุในโพสต์เฟซบุ๊ก   

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. สำนักข่าว DVB ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ทำพิธีสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  

รายชื่อฉบับเต็มของ ครม.

วินมยิ้ด (Win Myint) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

อองซานซูจี (Aung San Sukyi) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ

ดูหว่าละชิละ (Duwa Lashi La) ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี และรักษาการประธานาธิบดี

มานวินข่ายตาน (Manh Win Khaing Than) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซินหม่าอ่อง (Zin Mar Aung) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ดร.ล่านโมงซาของ (Dr.Lian Hmung Sakhong) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสหพันธรัฐ

ติ่นทูนหน่าย (Tin Tun Naing) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการวางแผน การพาณิชย์ และการลงทุน

วินมแย๊ดเอ (Win Myat Aye) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ

ดร.ซาซา (Dr.Sasa) ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือกับต่างประเทศ

ซอเหว่โซ (Dr.Zaw Wai Soe) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุข (รักษาการ)และรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (รักษาการ)

หน่อซูซานนาหละหละโซ (Naw Susanna Hla Hla Soe) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสตรี เยาวชน และเด็ก

หยี่มูน (Yee Mon) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

ดร.ทูข่อง (Dr.Too Khaung) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี แห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government) ฉบับภาษาอังกฤษ จากเพจเฟซบุ๊ก "Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH" วันที่ 16 เม.ย. 2564

 

เรียบเรียงและแปลจาก
CRPH announces lineup of interim ‘national unity government’ 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์