16 มิ.ย. วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล เครือข่ายลูกจ้างฯ ขอให้ยกเลิกคำว่า 'คนรับใช้' ในเอกสารทุกชนิดทางราชการ 

16 มิถุนายน วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยออกคำประกาศระบุลูกจ้างทำงานบ้านยังขาดความคุ้มครอง ขอไทยรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศ คุ้มครองเรื่องชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างขั้นต่ำ การถูกล่วงละเมิดและกระทำความรุนแรง ให้สิทธิเป็นผู้ประกันตนม.33 และยกเลิกคำว่า 'คนรับใช้' ในเอกสารทุกชนิดของทางราชการ 

16 มิ.ย. 2564 เนื่องในวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล 16 มิถุนายน 2564 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยได้ออกคำประกาศเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี อนุสัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ฉบับที่ 189 พ.ศ.  2554 โดยมีใจความดังนี้

สำหรับประเทศไทย แม้จะได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าในการ คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงลูกจ้างทำงานบ้านยังขาดการคุ้มครองในหลายประเด็น ในโอกาสวันลูกจากทำงานบ้านสากล 2564 เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยขอเรียกร้องไปยังผู้มีส่วน รับผิดชอบปัญหาดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. รัฐบาลไทยต้องให้การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านอย่างเร่งด่วน 

2. กระทรวงแรงงานต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านให้สอดคล้องกับ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชั่วโมงการทำงาน  ค่าจ้างขั้นต่ำ การคุ้มครองความป็นมารดา และการคุ้มครองจากการล่วงละเมิด การคุกคาม และความ รุนแรงในทุกรูปแบบ 

3. กระทรวงแรงงานต้องดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนลูกจ้างทำงานบ้าน และส่งเสริมให้มีการทำสัญญา จ้าง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

4. ให้สำนักงานประสังคมเร่งดำนินการให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าถึงสิทธิประกันสังคม มาตรา 33

5. ให้ยกเลิกคำว่า 'คนรับใช้' ในเอกสารทุกชนิดของทางราชการ 

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบจะพิจารณานาข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ ไปดำเนินการให้เป็นจริงโดยเร่งด่วน ต่อไป 

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย 

16 มิถุนายน 2564

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์